Placówka oświatowa Eduwersum

Czy inwestycja w rozwój pracowników może być opłacalna?

Pod pojęciem kapitału ludzkiego rozumie się zwykle wiedzę i umiejętności, które odzwierciedlają się w pracy. Kapitał ludzki jest zasobem, który ma przynosić określone korzyści.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
4 listopada 2021

Inwestowanie w kapitał ludzki to rodzaj materialnych i niematerialnych inwestycji ukierunkowanych na zachowanie, czy podwyższenie jakości i wartości kapitału ludzkiego w organizacji. Z punku widzenia celów takie inwestycje nie tylko zapewniają rozwój, ale także przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności organizacji jako pracodawcy.

Szkolenia i rozwój to wyłącznie koszty?

Niestety wielu pracodawców wciąż jest przekonanych, że inwestowanie (pieniędzy, energii, czasu) w rozwój pracowników to strata pieniędzy. Wydaje się, że głównym powodem niechęci są obawy, że po jakimś czasie pracownik odejdzie z organizacji, zatem jego wiedza i umiejętności, za których rozwój przedsiębiorąca zapłacił, będą służyły komuś innemu. Zapominają jednak o tym, że dla pracowników rozwój zawodowy jest ważny, a jego brak może leżeć u podstaw podjęcia decyzji o zmianie pracy. 

Pracodawcy zdają sobie sprawę, że bazę dla każdego biznesu stanowią odpowiedni ludzie, jednak inwestowanie w rozwój pracowników nie zawsze zajmuje istotne miejsce w strategii rozwoju firmy. Bo rozwój pracownika to rozwój firmy. Ujmowanie szkoleń i rozwoju pracowników wyłącznie przez pryzmat kosztów, jest spojrzeniem jednowymiarowym.

Lekcja z czasu pandemii

Ostatni kryzysowy rok przyniósł zmiany i przeobrażenia, które do tej pory trudno było sobie wyobrazić. Bardzo ważna, a wręcz kluczowa dla biznesu, stała się umiejętność modyfikacji swoich działań w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu. W wielu przypadkach wiązało się to ze zdolnościami do zdobywania nowej wiedzy, i to w bardzo krótkim czasie. Właśnie organizacje, oparte o wiedzę, które aktywnie inwestowały w jej rozwój, wręcz propagowały to jako element swojej kultury organizacyjnej, okazały się beneficjentami tej kryzysowej sytuacji. 

Dynamiczny świat wokół, który określany jest często akronimem VUCA (Volatility – zmienność,  Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity – niejednoznaczność), wymaga zupełnie nowego podejścia. Przede wszystkim współczesne funkcjonowanie w biznesie oparte jest na stałym dokształcaniu się i rozwoju. O tym, że pracownicy z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami mogą stanowić źródło konkurencyjności, przekonali się boleśnie ci pracodawcy, których kluczowi pracownicy zdecydowali się na opuszczenie organizacji.

Korzyści z inwestowania w rozwój i szkolenia

Odpowiednio wyszkolona kadra pracowników zapewnia wyższy poziom profesjonalizmu, jakości. Nie bez znaczenia jest też wpływ na efektywność wykonywanej pracy. Przeszkoleni pracownicy o wysokich kompetencjach są w stanie znacząco poprawić jakość realizowanych zadań, a także, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, minimalizować popełniane błędy, czy szybko je korygować.

Inwestycja w wiedzę, to również znajomość nowych narzędzi, technik i metod umożliwiających wydajniejszą pracę. Poziom kwalifikacji pracownika wpływa znacząco na jego samodzielność, przez co wymaga on mniejszego nadzoru ze strony przełożonych.

Pracownicy, dzięki uczestnictwu w szkoleniach, zaspokajają często swoje potrzeby samorealizacji, budując ścieżki własnego rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniach, kursach, czy konferencjach pozwala im spojrzeć z dystansu na pracę, stanowisko, procesy, które realizują. Mogą skonfrontować codzienną rutynę własnych działań z tym jak robią to inni, w innych organizacjach. To wzbogaca kompetencje, będąc często podstawą do podejmowania w przyszłości realizacji nowych, ambitniejszych zadań.

Szkolenia i rozwój – aspekt motywacyjny i wizerunkowy

Wielu pracowników postrzega szkolenia jako formę nagrody, bądź wyróżnienia, co wpływa na podniesienie ich motywacji. Właściwe decyzje podjęte przez zarządzających w zakresie programów rozwojowych i szkoleniowych mogą wydatnie wzmagać identyfikację z firmą. Podstawą jest odpowiedni dobór szkoleń z jednej strony do strategii i celów działania organizacji, a z drugiej do oczekiwań i aspiracji pracowników. Dbałość o rozwój wiedzy w organizacji i odpowiednia jej dystrybucja mogą stanowić skuteczną tamę przed nadmierną fluktuacją kadr i koniecznością rekrutacji i wprowadzania nowych pracowników

Inwestowanie w programy rozwojowe i szkolenia pracownicze ma również wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji. Firma, która dba o swoich pracowników, pozwala im się rozwijać. Coraz częściej zatem kandydaci, nie tylko z najmłodszych pokoleń, szukają takich organizacji, w których będą mogli się rozwijać, szkolić i podnosić swoje kompetencje.

Nowoczesna, oparta na wiedzy organizacja musi identyfikować grupy najbardziej utalentowanych pracowników i otaczać ich szczególną troską, w tym również inwestować w ich rozwój. Ze względu na konkurencję na rynku pracy pozyskanie i utrzymanie w organizacji takich pracowników staje się kluczową umiejętnością, budującą przewagę konkurencyjną.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.