fbpx

HR Detektyw #46 – monitoring nowości i zmian

17 listopada 2021
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Kancelaria Prezydenta opublikowała wczoraj komunikat, że Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu. Resort finansów swój komunikat w tej sprawie rozpoczął od zdania „Historyczna obniżka podatków już od 2022 r.”.
Czy oby na pewno?

Przepisy wejdą w życie już za 6 tygodni. Zmiany wprowadzane Polskim ładem to m.in.:

 • Wzrost progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%.
 • Wzrost kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł, co w konsekwencji będzie miało wpływy na kwotę zmniejszającą podatek (obecnie jest to kwota 43,76 zł, czyli 1/12 z 525,12 zł; po zmianach ma być to kwota 425,00 zł, wynikająca z następującej kalkulacji: 30 000 x 17% = 5 100 zł / 12 = 425,00 zł); kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy będą płacili 32% podatek.
 • Wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”; została ona przewidziana dla pracowników osiągających przychód w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej np. ze stosunku pracy; nowa ulga będzie uwzględniana przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy; w ramach wspomnianego przedziału podatników podzielono na dwie węższe grupy – osoby mające przychód od 5 701 zł do 8 549 zł oraz osoby z przychodem od 8 549 zł do 11 141 zł; różnica między tymi grupami będzie polegała na sposobie wyliczenia ulgi:
  • ulga dla osób o przychodach z przedziału do 8 549 zł będzie liczona według wzoru: (przychód * 6,68% – 380,50 zł) / 0,17,
  • ulga dla osób o przychodach z przedziału od 8 549 zł jest liczona według wzoru: (przychód * (- 7,35%) + 819,08zł) / 0,17,
 • Wprowadzono zmiany związane z brakiem możliwości odliczania części składki zdrowotnej (7,75%). Finalnie pracownicy zapłacą pełne 9% składki zdrowotnej, a nie tak jak dotychczas 1,25%.
 • Wprowadzono nowe zasady opłacana składki zdrowotnej składki zdrowotnej:
  • Członkowie zarządu i prokurenci zapłacą 9% (ta grupa dotychczas zwolniona była ze składki zdrowotnej.
  • Przedsiębiorcy (osoby prowadzące działalność gospodarczą)
   • opodatkowani na zasadach ogólnych zapłacą 9%,
   • opodatkowani podatkiem liniowym  zapłacą 4,9%,
   • opodatkowani podatkiem ryczałtowym zapłacą od 60% do 180% przeciętnego wynagrodzenia w zależności od wysokości dochodu,
   • na tzw. karcie podatkowej zapłacą 9% minimalnego wynagrodzenia.
 • Wprowadzone nowe zwolnienia podatkowe do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym dla:
  • rodziców  wykonujących władzę rodzicielską dla co najmniej 4 dzieci,
  • osób powracających z zagranicy – przez 4 kolejne lata od roku przeniesienia,
  • podatników uprawnionych do otrzymania emerytury (kobiety po 60 r.ż., mężczyźni p 65 r.ż.), a pod warunkiem, że podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym oraz nie pobiera emerytury lub renty rodzinnej.
 • Wprowadzono nowe sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz otrzymane “w kopercie” wynagrodzenie – składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, od takich wynagrodzeń zobowiązany będzie w całości sfinansować płatnik składek, tj. także w części podlegającej finansowaniu przez ubezpieczonego). Będą one również wyłączone z kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy !

#News 2 ▪️ Nowe uprawnienie ZUS od 2022 r. – stanowisko rzecznika prasowego ZUS Pawła Żebrowskiego

W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje o poszerzeniu uprawnień ZUS, który będzie mógł również zapytać operatorów komórkowych o okolice, w których do sieci logował się telefon czy sprawdzanie w banku, w jakich miejscach używana była karta płatnicza Ubezpieczonego. Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski wydał w tej sprawie sprostowanie:

ZUS nie będzie mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na temat ich klientów. Nowe przepisy nie dają takich uprawnień ZUS. W ustawie zostały natomiast doprecyzowane kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek. (…) Chodzi na przykład o sytuacje, kiedy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców przebywa na zwolnieniu lekarskim. ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy ubezpieczony wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie śledzą ubezpieczonych w mediach społecznościowych. Ale czasami podczas kontroli zwolnień lekarskich zdarza nam się korzystać z pozyskanych tam informacji – dzielą się nimi na przykład pracodawcy, którzy chcą byśmy sprawdzili ich pracowników na zwolnieniu lekarskim i sami podsyłają nam zdjęcia pozyskane z mediów społecznościowych. Czasami dostajemy też donosy. Samo zdjęcie z zagranicznego wyjazdu na zwolnieniu lekarskim, umieszczone na Facebooku, nie spowoduje utraty zasiłku chorobowego.”

#News 3 ▪️ Nowy termin zwrotu dotacji z Tarczy Finansowej 2.0 PFR

Projekt nowelizacji uchwały Rady Ministrów przewiduje zmianę terminu zwrotu dotacji z Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.  

Termin zwrotu przewidziany jest na 15 marca 2022 r., a nie jak było do tej pory 31 stycznia 2022 r.

Przypominamy: Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

#News 4 ▪️ Zmiany w ustawie o obronie ojczyzny gwarancją zatrudnienia

Rząd zaprezentował projekt ustawy o obronie ojczyzny. Zakłada on m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Będzie to miało wpływ również na rynek pracy. W projekcie widnieje zakaz zwalniania z pracy pracowników-rekrutów przez okres 24 miesięcy.

Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę z osobą odbywającą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową – zarówno podczas odbywania przez nią tej służby, jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu.

Przez rok dobrowolnej służby zasadniczej pracownikowi przysługiwałby bezpłatny urlop. Gdy pracownik wróci już do pracy, pracodawca nie będzie mógł rozwiązać z nim umowy przez kolejny rok.

Konsekwencją przyjęcia ustawy o obronie ojczyzny w proponowanym kształcie będzie najprawdopodobniej zmiana podejścia pracodawców do rekrutacji pracowników.

Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2022 r.

#News 5 ▪️ Kolejny spadek stopy bezrobocia

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. wyniosła 5,5 proc. Najmniejsze bezrobocie było w województwie wielkopolskim – 3,2 proc., a największe w województwie warmińsko-mazurskim – 8,6 proc.

Porównując poziom bezrobocia w końcu października 2021 roku do danych z lutego ubiegłego roku, czyli stanu sprzed początku pandemii koronawirusa zauważymy, że liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych nieznacznie spadła o 7,6 tys. osób (o 0,8 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w końcu lutego 2020 roku – Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają też dane Eurostatu. We wrześniu 2021 roku stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,4 proc. wobec 6,7 proc. w Unii Europejskiej  i 7,4 proc. w strefie euro.

Źródło: gov.pl

#News 6 ▪️ Kolejki po podwyżkę

Co czwarty Polak (26,4 proc.) planuje jeszcze przed końcem roku udać się do szefa na rozmowę o podwyżkę wynagrodzenia. 

Według ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez UCE Research i Syno Poland na rozmowę decydują się głównie osoby w wieku 23-35 lat, zarabiające powyżej 7 tys. zł netto miesięcznie, z miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców. Na końcu kolejki stoją pracownicy powyżej 56 roku życia. Pracownicy oczekują podniesienia podstawowej płacy przeważnie o 10-15 proc. Najczęstszym argumentem za przyznaniem im podwyżki jest galopująca inflacja.

Wielu osobom poruszanie kwestii finansowych wydaje się niezręczne, nawet w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę. Tylko nieco ponad jedna trzecia badanych zadeklarowała, że rozmowy o zarobkach z przełożonymi nie stanowią dla nich problemu. W naszym kraju wciąż łatwiej pracownikom zmienić pracę na lepiej płatną niż prosić o podwyżkę obecnego pracodawcę.

#News 7 ▪️ Czy wypadek w trakcie przerwy na kawę to wypadek przy pracy?

Ciekawy wyrok zapadł we włoskim Sądzie Najwyższym. Rozpatrywano sprawę pracownicy prokuratury z Florencji, która w 2010 roku, w trakcie przerwy udała się, za zgodą przełożonych, na kawę do pobliskiej kawiarni. W drodze uległa wypadkowi (przewróciła się na chodniku i załamała nadgarstek). Sprawa trafiła do sądu, ponieważ pracownica domagała się odszkodowania. Kobieta wygrała w dwóch instancjach, przyznano jej odszkodowanie i zasiłek chorobowy, lecz organ przyznający – Instytut Ubezpieczeń (odpowiednik naszego ZUS) zaskarżył decyzję. Po przeszło 10 latach, Sąd Najwyższy orzekł ostatecznie, że odszkodowanie się nie należy. Sędziowie nie uznali wyjścia na kawę za pilną potrzebę, ale stwierdzili, że był to wolny wybór pracownicy. Według nich pracownica naraziła się na dobrowolnie ryzyko wypadku wskutek decyzji motywowanej “impulsem, zaspokojenia osobistej potrzeby”.

#News 8 ▪️ Zasiłek opiekuńczy w sytuacji nauki hybrydowej – niejasne przepisy i problemy z interpretacją

Rodzicom dzieci, które nie przebywają formalnie na kwarantannie, ale uczą się zdalnie na mocy decyzji dyrektora placówki, mogą mieć problemy z zasiłkiem opiekuńczym. Ponieważ przepisy w tej kwestii nie są jasne nie wiadomo, czy skierowanie przez dyrektora placówki jednej klasy na naukę zdalną może być pociągnięte pod zamknięcie szkoły. Nie ma miejsca sytuacja, jak w trakcie lockdownów, gdy cała placówka jest nieczynna.

Obecnie mamy do czynienia coraz częściej z trybem mieszanym (hybrydowym), gdzie zawiesza się są zajęcia klasy, czy oddziału przedszkolnego i przechodzi do prowadzenia kształcenia na odległość. Wówczas art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zasiłkowej nie ma zastosowania. Taką interpretację przyjęła jedna z polskich uczelni i poinformowała swoich pracowników, że w związku z tą sytuacją zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Pojawia się zatem pilna potrzeba jasnej wykładni przepisów w odniesieniu do coraz powszechniejszych sytuacji.

Kwestię ustalania uprawnień do zasiłku opiekuńczego w sytuacji skierowania uczniów na naukę w trybie zdalnym nadal konsultujemy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej – wskazuje w rozmowie z DGP Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS.

Źródło: DGP

#News 9 ▪️ Zmiany w urlopie rodzicielskim już w 2022 r.? 

Teoretycznie do 2 sierpnia 2022 r. rząd powinien zaimplementować przepisy, które będą gwarantowały każdemu z rodziców minimum 2 miesiące urlopu rodzicielskiego (łącznie 4 miesiące). To pokłosie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158, tzw. dyrektywy work-life balance. Jest to związane z implementacją przepisów Dyrektywy UE. Art. 5 tej dyrektywy wprowadza wymóg wybrania przysługującego urlopu ojcu dziecka wyłącznie w naturze i bez możliwości przeniesienia go na matkę. Pisaliśmy o tym w artykule Urlop rodzicielski na nowych zasadach od 2022 r.

Jest wysoce prawdopodobne, że w toku prac ustawodawczych przepisom zostanie nadany odpowiednio długi okres vacatio legis, tak by zaczęły funkcjonować od początku 2023 r. Takie zapowiedzi płyną ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Ustawodawca musi dostosować dotychczasowe zasady w zakresie urlopów rodzicielskich. Może wydzielić dwa miesiące dla każdego rodzica z ustalonego i obowiązującego obecnie wymiaru urlopu (to wiązałoby się ze skróceniem urlopów kobiet do 10 miesięcy). Inną opcją jest wydłużenie świadczenia o kolejne dwa miesiące. Oczywiście pociągnie to za sobą skutki w postaci zwiększenia kosztów wypłacanych świadczeń. Innym problemem, z którym będą musieli się zmierzyć pracodawcy będzie konieczność zapanowania nad absencjami pracujących ojców, które spowodują nowe regulacje.

#News 10 ▪️ Szkolenia/webinary

7 grudnia ponownie wkroczymy na ścieżkę rozwoju z “twardego HR”.

AKADEMIA Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego – 7 grudnia 2021 r.

Już niedługo kalkulacji wynagrodzenia od brutto do netto będziemy musieli nauczyć się od nowa. Zmiany wprowadzone Polskim Ładem wymuszają nawet na najbardziej doświadczonych kadrowcach ponowne zdobycie wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń. Będzie to pierwsza edycja Akademii uwzględniająca rewolucyjne zmiany w kalkulacji wynagrodzeń w programie Polski Ład.

W pakiecie Akademii znajduje się 7 kursów: Płace, Kadry, Czas pracy, Urlopy, Zasiłki, RODO oraz Exel w kadrach.

Dołącz do grona 7000 zadowolonych absolwentów AMKP. Zdobądź certyfikat potwierdzający specjalistyczne umiejętności zawodowe:

 • Specjalista ds. Wynagrodzeń – 242310
 • Specjalista ds. Kadr – 242307

Czas pracy to zagadnienie, nad którym głowią się: pracownicy działów kadr, managerowie, którzy planują grafiki swoich zespołów oraz prywatni przedsiębiorcy.

 • Jak zaplanować pracę pracownika, aby była zgodna z normami czasu pracy? Aby była zgodna z nieprzerwanymi odpoczynkami?
 • Jak rozliczyć nadgodziny pracownika? Jak je zrekompensować? Jak to rodzaj nadgodzin? Kiedy wypłacić 50% dodatek, kiedy 100% a kiedy 200%?
 • Kiedy podróż służbowa zaliczana jest do czasu pracy pracownika?
 • Co z pracą w nadgodzinach managerów?
 • Jak rozliczać pracę w systemie zadaniowym?
 • Jak zaplanować i rozliczyć czas pracy niepełnoetatowców?
 • Co z czasem pracy osób niepełnosprawnych?

Na te pytania i wiele innych odpowie Joanna Cur podczas 2-dniowego szkolenia:

Czas pracy – planowanie i rozliczanie dla początkujących – 22-23 listopada 2021 r.

W programie, poza teorią będzie mnóstwo przykładów i zadań.

W ramach Polskiego Ładu przedsiębiorców działających w różnych formach prawnych czeka największa rewolucja podatkowo-zdrowotna. W sposób rewolucyjny zmieni się bowiem mechanizm naliczania składki na NFZ co w praktyce będzie prowadzić do realnego wzrostu obciążeń publicznoprawnych. Co więcej, zmiany dotkną nie tylko przedsiębiorców indywidualnych, ale też wspólników spółek osobowych, a nawet członków zarządu. Weź udział w naszym szkoleniu i dowiedz się co się zmieni i jak ustrzec się przed negatywnym efektem zmian!

Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów z innych źródeł w obliczu „Polskiego Ładu” – 29 listopada 2021 r. 

Waszym największym zainteresowaniem cieszy się szkolenie:

Zmiany w Rozliczaniu Wynagrodzeń w 2022 r. przewidziane w „Polskim Ładzie” – edycja VIII – 14 grudnia 2021 r.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną zmiany rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta, a kto nie na nowych rozwiązaniach.

Mamy jeszcze wolne miejsca w terminie 29 grudnia.

Serdecznie zapraszamy!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!