Placówka oświatowa Eduwersum

Rekrutacja na rynku pracownika – jakie są kluczowe czynniki sukcesu? cz. 3

Wciąż często zdarza się, że nowozatrudnieni pracownicy czują, że ich nowa praca nie jest tym, czego oni oczekiwali. Co więcej, mają poczucie, że podczas procesu rekrutacji prezentowany przez rekrutera, bądź menedżera, opis tego co będą robili mocno odbiega od tego, co w rzeczywistości robią.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
18 listopada 2021

Taki dysonans łatwo przechodzi w rozczarowanie i frustrację, co prowadzi do odejścia pracownika, nawet przed końcem okresu próbnego.

Konkretny i realistyczny przekaz dla kandydatów

Niezwykle istotny jest realistyczny przekaz jaki będzie kierowany do kandydatów. Im więcej rozbudzonych oczekiwań kandydata, tym głębsze może być jego rozczarowanie. Niestety nie zawsze praktyki pochodzące wprost z marketingu, które przenikają do procesów rekrutacyjnych są właściwie rozumiane i stosowane. Owszem są one ciekawe i użyteczne, ale mogą też sprawiać, że duża część menedżerów i rekruterów nawet w sposób nieświadomy, starając się najlepiej wypełniać swoją misję przyciągania kandydatów, będzie przejawiać skłonności do zbytniego koloryzowania i upiększania, pomijając często bardzo istotne dla kandydata elementy.

Jeśli rozziew między rzeczywistością jaką zastanie w codziennej pracy, a tym co „sprzedano” mu w trakcie rekrutacji będzie zbyt duży, z pewnością świeżo zatrudniony pracownik zdecyduje się prędzej, czy później opuścić organizację.

Zaangażowanie kandydata na poszczególnych etapach procesu

W procesach rekrutacji poziom zaangażowania kandydatów zależny jest od etapu procesu. Zaangażowanie powinno wzrastać na każdym kolejnym etapie. Doświadczony rekruter działa w taki sposób, by zainteresowanie kandydata umiejętnie podtrzymywać.

Nieodzowna w takiej komunikacji jest umiejętność formułowania i przekazywania informacji zwrotnej. Takie podejście nabiera szczególnej wagi obecnie, gdy mamy do czynienia z rynkiem pracownika w wielu specjalnościach na rynku pracy. W tym kontekście szczególnie warto wziąć pod uwagę oczekiwania kandydatów względem rekrutacji.

Jak pokazują badania przede wszystkim zależy im na kontakcie i informacji zwrotnej – nawet, w wypadku, gdy ich kandydatura zostanie odrzucona. Badania pokazują, że aż 9 na 10 badanych kandydatów na poziomie specjalistów chce poznać powody odrzucenia aplikacji przynajmniej na jednym z etapów rekrutacji (badania serwisu pracuj.pl). Jakość udzielanej informacji zwrotnej osobom, które nie otrzymały zatrudnienia jest ważnym elementem budowania opinii o firmie wśród kandydatów.

Wyzwania i kompetencje rekrutera

Wszędzie tam, gdzie rywalizacja o talenty jest szczególnie zacięta trzeba sięgnąć po metody poszukiwań bezpośrednich (direct search), by docierać do tych kandydatów, którzy nie poszukują aktywnie pracy, ale ich doświadczenie i kompetencje są niezbędne dla organizacji. Kandydaci tego rodzaju są zwykle świadomi swojej wartości na rynku pracy i mają również określone oczekiwania nie tylko względem wynagrodzenia, zawodowych wyzwań, branży, czy typu organizacji, ale przede wszystkim niestandardowego podejścia i komunikacji.

Zdecydowanie trudniej zachęcić i przekonać kogoś, kto ma zawodową pozycję, pracuje w firmie o wysokiej renomie na rynku, niż osoby aktywnie przeglądające ogłoszenia o pracę i po prostu aplikujące na nie. Nie przesądza to oczywiście o tym, która osoba ma wyższe i bardziej pożądane kompetencje dla naszej organizacji. Jednak w przypadku, kiedy brak odpowiednich kandydatów jest dojmujący i powszechny, bo na ogłoszenie nie odpowiadają ci którzy powinni, a system poleceń nie działa, zastosowania wymagają inne metody. Tą właśnie różnicę stanowią wysokie kompetencje w połączeniu z doświadczeniem rekrutera, które mogą przesądzać o powodzeniu poszukiwań.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.