fbpx

HR Detektyw #48 – monitoring nowości i zmian

15 grudnia 2021
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi".

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube.

#News 1 ▪️ RPO proponuje do stażu pracy wliczać prowadzenie działalności gospodarczej i zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne

Biuro RPO argumentuje, że obecnie obowiązujące przepisy wykluczają wliczanie do stażu pracy okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. To zaś jest dyskryminujące dla pracownika, ponieważ uniemożliwia dostęp do stanowisk, które wymagają określonego stażu, ale wyłącznie na podstawie stosunku pracy. Stanowisko rzecznika jest takie, że zasady dostępu do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego muszą być równe dla wszystkich, niezależnie od formy. Zatem obecne przepisy rzecznik uważa za dyskryminujące.

W tym celu biuro RPO zwróciło się do resortu rodziny i polityki społecznej o uruchomienie w tym zakresie inicjatywy legislacyjnej, by sytuację to zmienić.

#News 2 ▪️ Orzeczenie SN w sprawie dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

Sąd Najwyższy  orzekł: „Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej.”

Uznano zatem, że ani określenie wysokości kary przez wskazanie podstaw do jej wyliczenia, ani brak ustalenia z góry jej maksymalnej wysokości nie stoją w sprzeczności z tym, by uznać, że kara stanowi określoną sumę pieniężną w rozumieniu art. 483 § 1 k.c.

Ryzyko dłużnika związane z naliczeniem kary za okres, który nie jest z góry znany, dłużnik może wyeliminować wykonując zobowiązania i usunięcie stanu zwłoki. Sad zwrócił też uwagę na rolę w instytucji przedawnienia w ograniczeniu tego niebezpieczeństwa.

Źródło: http://www.sn.pl

#News 3 ▪️ Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie nabycia przez inwestora akcji spółki pracowniczej

W uchwale z dnia 27 października 2021 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że „Porozumienie zawarte między inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, której akcjonariuszami są pracownicy, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce nie stanowi źródła prawa pracy jako nieoparte na ustawie (art. 9 § 1 k.p.)”

Uchwała ta stanowi więc rewolucyjną zmianę w orzecznictwie SN w zakresie porozumień zbiorowych.

Do tej pory SN przyjmował bowiem całkowicie przeciwne stanowisko w 2 uchwałach z 2001 r. (III ZP 25/00) oraz z 2006 r. (III PZP 2/06)

#News 4 ▪️ Pracownik złamał kręgosłup w drodze z łóżka do biurka. Niemiecki Sąd orzekł: wypadek w drodze do pracy

Federalny Sąd Socjalny w Niemczech przyznał odszkodowanie mężczyźnie, który upadł w drodze z łóżka do biurka w swoim mieszkaniu i doznał złamania kręgosłupa. Sędziowie uznali ten wypadek jako drogę do pracy. Ponieważ pracownik wykonywał swoją pracę zdalnie, to poranna droga do pracy podlega zdaniem sądu ochronie niezależnie od tego, gdzie praca jest wykonywana. 

W Niemczech ochrona związana z wypadkami obowiązuje też przed rozpoczęciem pracy. Ostatni wyrok pokazuje, że dotyczy to także wypadków w mieszkaniach czy domach pracowników, którzy świadczą pracę zdalną. W tym wypadku przesądzające było uznanie bezpośredniego związku pokonywanego przez pracownika dystansu łóżko-biurko z pracą. Sędziowie stwierdzili, że decydujący był “zamiar działania” w kierunku aktywności zawodowej.

#News 5 ▪️ Szczepionka albo płatny urlop – takie rozwiązanie prawdopodobnie pojawi się w nowej ustawie

Według informacji dziennikarzy RMF przepisy w sprawie weryfikacji szczepień przez pracodawców są już gotowe. Zdecydowano się na następujące rozwiązanie: pracownicy będą mogli wybrać pomiędzy okazaniem przez pracownika certyfikatu szczepień albo okazaniem przez niego aktualnego negatywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa.

Najprawdopodobniej pracodawca nie będzie miał też do dyspozycji żadnej sankcji za niezastosowanie się pracownika do tych przepisów, a jedynie będzie mógł skierować takiego pracownika na płatny urlop. Autorzy tego przepisu mają na uwadze dobro pracownika. Chodzi o to, by pracownik nie został poszkodowany.

Projekt ustawy ma znaleźć się w Sejmie w przyszłym tygodniu.

#News 6 ▪️ Wsparcie finansowe na ponowne otwarcie firmy

„Nowy start” to program wparcia przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Celem programu jest dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji, zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych.

Program jest adresowany do przedsiębiorców, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy, przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów.

Nabór w programie „Nowy start” jest prowadzony przez pięciu operatorów, wyłonionych wcześniej przez PARP. Trzy z nich mają zasięg ogólnopolski, dwa są ograniczone do województw mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. 

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Źródło: https://www.parp.gov.pl

#News 7 ▪️ Specjalny kalkulator dla firm na stronie ZUS-u

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także samą składkę.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak np. forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kalkulator będzie dostępny na stronie internetowej www.zus.pl, a także w programach: Płatnik i ePłatnik.

#News 8 ▪️ Nowe wzory formularzy PIT

Resort finansów opublikował na swojej stronie projekty nowych wzorów formularzy: PIT-11, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-8AR oraz PIT-R. 

Nowe formularze wymagają zmian z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o PIT.

Ustalone wzory dokumentu elektronicznego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów i będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

#News 9 ▪️ Szkolenia/webinary

Przed nami coraz mniej czasu na przygotowanie się do zmian związanych z Polskim Ładem.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w szkoleniach Zmiany w Rozliczaniu Wynagrodzeń w 2022 r. przewidziane w „Polskim Ładzie”, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r.

Szkolenie odbędzie się w dniach 16, 27 oraz 29 grudnia. Poprowadzi je dobrze Wam znany Przemysław Jeżek.

Wszystkie terminy znajdziesz na naszej stronie w zakładce Szkolenia i Webinary.

Kolejnym szkoleniem, które dedykujemy zmianom podatkowym jest szkolenie:

Optymalizacja wynagrodzeń w Nowym Ładzie – 17 grudnia 2021 r.

Celem szkolenia jest odniesienie regulacji Nowego Ładu dotyczących zatrudnienia do wybranych grup zawodowych i ukazaniem ich rozliczeń w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym.

W trakcie szkolenia nakreślimy możliwe kierunki oszczędności fiskalnych i NFZ dla tych grup zawodowych, a także inspiracje dla modyfikacji struktury zatrudnienia w Państwa podmiotach. Nacisk w prezentowaniu zagadnień zostanie położony na aspekty praktyczne, studium przypadków i obserwacje kluczowych momentów rozliczeń, które powodują istotne różnice w kwocie wynagrodzeń netto.

Poprowadzi je dp Wojciech Garczyński.

Z Przemysławem Jeżekiem spotkamy się ponownie 21 grudnia na szkoleniu Zmiany w przepisach ZUS i PDOF w 2022 r. Zamknięcie roku 2021.

Zmiany w przepisach ZUS i PDOF w 2022 r. Zamknięcie roku 2021 – 21 grudnia 2021 r.

Wchodzące w życie przepisy realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń.

Na szkoleniu omówione zostaną również zasady wypełniania formularzy podatkowych za 2021.

Serdecznie zapraszamy!

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!