fbpx

Liczba godzin pracy określona w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy – implikacje płacowe

4 lutego 2022
Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wiąże się z koniecznością ścisłego przestrzegania warunków określonych w tymże dokumencie. Jakiekolwiek przekroczenia (szczególnie te nienależycie udokumentowane) mogą zrodzić ryzyko podważenia legalności zatrudnienia. Zapraszam na cykl artykułów pt. "Pora na zatrudnianie cudzoziemców", w których podpowiadam jak robić to zgodnie z przepisami i bez narażania się na ryzyko konsekwencji!

Pani Moniko, mamy taki przypadek – cudzoziemiec, obywatel Armenii, pracujący na podstawie umowy zlecenia w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy ma wpisane: „liczba godzin pracy w miesiącu – 140 godz.” W styczniu 2022 r. przepracował tylko 100 godz. Czy powinien otrzymać wynagrodzenie za całe 140 godz., czy za czas faktycznie przepracowany, tj.100 godz.?

Przesłanki legalności powierzenia pracy

Z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wynika, że jedną z niezbędnych przesłanek legalności powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia stanowi wymóg, aby praca ta była wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą być rejestrowane dla obywateli:

  • Republiki Armenii
  • Białorusi
  • Gruzji
  • Mołdawii
  • Rosji
  • Ukrainy.

Zgodnie z treścią art. 88z ust. 1 pkt 3 lit. g ww. ustawy oraz obowiązującego wzoru oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jednym z warunków określanych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy jest m.in. liczba godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu (w przypadku umowy cywilnoprawnej) albo wymiar czasu pracy – etat (w przypadku umowy o pracę).

Przechowywanie dokumentów legalizujących pobyt – Musisz o tym pamiętać!

Cienka linia legalności zatrudnienia

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które co prawda nie stanowi oficjalnej wykładni prawa, ale jest brane pod uwagę chociażby przez PIP podczas dokonywania kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców – wynika, że powierzenie pracy cudzoziemcowi należy uznać za nielegalne przy jakimkolwiek przekroczeniu albo zaniżeniu określonego w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu wymiaru etatu, bądź liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu.

Podmiot powierzający pracę ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi pracę dokładnie w takim wymiarze czasu pracy, bądź liczbie godzin, która została określona w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Pracodawco, pilnuj czasu pracy!

Jeśli cudzoziemiec przepracował mniej godzin z powodu okoliczności, leżących po stronie podmiotu zatrudniającego, należy uznać, że podmiot ten powinien wypłacić cudzoziemcowi wynagrodzenie w wysokości, jaką cudzoziemiec by otrzymał za przepracowanie liczby godzin, która powinna zostać mu zapewniona zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu (w omawianym przypadku – 140 godzin).

Legalizacja zatrudnienia – dowiedz się więcej!

Okoliczność obciążająca po stronie pracownika

Jeśli dojdzie do sytuacji przeciwnej, czyli to cudzoziemiec ponosi odpowiedzialność za niewypracowanie liczby godzin określonej w oświadczeniu, to podmiot powierzający pracę może wypłacić cudzoziemcowi wynagrodzenie odpowiadające liczbie godzin rzeczywiście przez niego przepracowanych (w omawianym przypadku – 100 godzin). Okoliczność obciążająca cudzoziemca musi być należycie udowodniona przez podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Problematykę zatrudniania cudzoziemców omawiamy w Akademii Zatrudniania Cudzoziemców – START 7 marca 2022 r. oraz na Podyplomowych Studiach Menedżerskich „Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce” – START 26.02.2022 r.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!