fbpx

Sytuacja na Ukrainie – Informacje dla pracowników i pracodawców [Wpis aktualizowany]

25 lutego 2022
Przegląd aktualnych wytycznych i stanowisk urzędowych w sprawach związanych z migracją do Polski obywateli Ukrainy. Wpis jest stale aktualizowany o napływające informacje, aby w jednym miejscu gromadzić całość wiedzy. Udostępnij zainteresowanym osobom!

Szybka ścieżka legalizacji pobytu i pracy – zapowiedź Ministerstwa Rodziny

Resort rodziny i polityki społecznej zapowiada maksymalnie uproszczenia w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy! Celem projektowanych rozwiązań jest swobodny dostęp do rynku pracy. Prace nad wdrożeniem specustawy dotyczącej zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce mają odbyć się już podczas najbliższego posiedzenia sejmu.

Procedury przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy w Polsce zostaną maksymalnie uproszczone. (…) Wsparcie, które przygotowujemy wspólnie z ZUS związane jest z zabezpieczeniem i przede wszystkim otwarciem rynku pracy. Obywatele Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, będą mieli swobodny dostęp do polskiego rynku pracy

Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa legalne zatrudnienie będzie dostępne dla osób, które otrzymają na granicy pieczątkę poświadczającą wjazd do Polski, zaś sama procedura legalizacji pracy będzie sprowadzała się do tego, że pracodawca będzie musiał poinformować urząd pracy, że zatrudnia taką osobę.

Punkty recepcyjne na granicy

Na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców poinformowano, że wszystkie osoby, które uciekają przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaną wpuszczone do Polski!

Jeśli po przyjeździe do Polski uchodźca chce skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, powinien udać się do jednego z wymienionych na stronie Urzędu punktów recepcyjnych. W punktach tych osoby potrzebujące otrzymają posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Lista punktów recepcyjnych dostępna jest TUTAJ >

Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Od dzisiaj, tj. od 25 lutego 2022 r. do odwołania infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców dostępna będzie wyłącznie w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy. Konsultanci udzielają informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu polskiej granicy oraz dalszego pobytu w kraju.

+48477217575 – Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 9:00-15:00
+48225238880 – Infolinia dla polskich obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie

W pozostałych sprawach Urząd do Spraw Cudzoziemców kieruje interesantów do kontaktu mailowego:

 • w sprawach dotyczących legalizacji pobytu: [email protected];
 • w sprawach dotyczących wpisów w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany: [email protected];
 • w sprawach dotyczących postępowań uchodźczych: [email protected];
 • w sprawach dotyczących pomocy socjalnej, udzielanej cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej: [email protected]

Rozporządzenie Rady Ministrów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw 2022 r., poz. nr 462). Na mocy rozporządzenia wszystkie osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym zwolnione są z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego testu w kierunku Sars-Cov-2.

Obowiązków, o których mowa w ust. 2 oraz § 2a ust. 1, nie stosuje się do osób przekraczających odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dziennik Ustaw 2022 r., poz. nr 462

Rozporządzenie weszło w życie z dniem dzisiejszym, tj. 25.02.2022 r.

Uproszczone procedury graniczne – jak dostać się do Polski

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że każdy Obywatel Ukrainy, który będzie chciał przekroczyć polską granicę zostanie wpuszczony. Niezależnie od tego, czy okres pobytu w strefie Schengen czy Rzeczpospolitej będzie upływał, taka osoba będzie mogła pozostać. Podobnie jak osoba, której skończyła się wiza.

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.

Według wytycznych Urzędu do Spraw Cudzoziemców obywatele Ukrainy do Polski wjechać mogą na podstawie:

 • paszportu w ramach ruchu bezwizowego,
 • wizy krajowej lub wizy Schengen wydanej przez polski organ,
 • wizy lub dokumentu pobytowego wydanych przez inne państwo Schengen,
 • posiadanego zezwolenia na pobyt,
 • na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na polskim przejściu granicznym lub zgody komendanta Straży Granicznej.

Osoby, które nie posiadają żadnych dokumentów będą wpuszczane na mocy art. 32 ustawy o cudzoziemcach, czyli za zgodą komendanta placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, na okres do 15 dni. Po tym czasie zadecydują, czy zostaną w Polsce.

Sytuacja dzieci na przejściach granicznych

Otrzymujemy dużo pytań o to, czy i na jakiej podstawie wpuszczane są do Polski dzieci w sytuacjach, gdy nie ma z nimi rodziców lub prawnych opiekunów, jedynie rodzina. Dzięki sprawnej pomocy osób, które zadeklarowały pomoc w ramach akcji “Kadry solidarne z Ukrainą” #HRwspieraUA udało się ustalić i potwierdzić ze Strażą Graniczną oraz MSZ Polski, że dzieci powinny posiadać jakikolwiek dokument potwierdzający ich tożsamość: akt urodzenia, paszport lub nawet legitymację szkolną czy książeczkę zdrowia.

Na granicy osoby takie będą miały możliwość złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, poprowadzone będą w tym procesie przez strażników. Aktualnie wszystkie osoby z dziećmi są wpuszczane do Polski. Nie ma sytuacji, w których Polacy odsyłaliby dzieci. Natomiast najważniejsze, aby wszyscy mieli swoje dokumenty tożsamości.

Świadczenia medyczne dla obywateli Ukrainy – informacje NFZ

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą mogli korzystać ze świadczeń medycznych udzielonych w Polsce – za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. 

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej

Placówki medyczne udzielające świadczeń już teraz powinny działać wg poniższych zasad:

 • nie powinny odmawiać pomocy potrzebującym obywatelom UA
 • nie powinny odsyłać pacjentów do innego świadczeniodawcy
 • nie powinny domagać się od pacjentów zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinny wystawiać za nie faktur
 • powinny ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Check-lista zatrudnienia cudzoziemca oraz LIVE z ekspertem ds. legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce – KLIKNIJ TUTAJ >

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!