fbpx

Przyjąłeś uchodźców z Ukrainy? Sprawdź, co teraz zrobić!

27 lutego 2022
Przyjąłeś pod swój dach Gości z Ukrainy uciekających przed wojną? Nie wiesz, co dalej? Sprawdź, jak im pomóc zalegalizować pobyt i pracę! Co i gdzie trzeba zgłosić? Wyjaśniamy!

Ustal status swoich Gości

Uchodźcy mogą posiadać trzy rodzaje dokumentów:

  • paszport biometryczny – pobyt legalny do 30. dnia po odwołaniu ostatniego ze stanów epidemii/zagrożenia epidemicznego, ale zalecamy możliwie szybkie złożenie wniosku o pobyt czasowy;
  • wizę – sytuacja jak wyżej;
  • zezwolenie na pobyt – sytuacja idealna.

Twoi Goście mogli również złożyć wniosek o udzielenie statusu uchodźcy, ale odradzamy to rozwiązanie osobom, które chcą podjąć pracę – praca nie jest możliwa przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury. Dopiero jeśli procedura przedłuża się i trwa powyżej pół roku, a przedłużenie nie wynika z winy cudzoziemca, może on uzyskać prawo do pracy.

Jeśli Twojego Gościa nie dotyczy żadna z powyższych sytuacji ustal, czy przekraczając granicę wystąpił do Komendanta Straży Granicznej o zgodę na wjazd. Jeśli nie – w pierwszym możliwym terminie udajcie się do najbliższej jednostki Straży Granicznej celem złożenia takiego wniosku.

Komendant wyda zgodę na pobyt przez 15 dni. W tym czasie trzeba złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Ustalcie plan działania

Ustalcie plan działania na najbliższe dni. Jeśli cudzoziemiec zamierza pracować i jest obywatelem Ukrainy – pracodawca może dla niego wystąpić o wpis oświadczenia o powierzenia wykonywania pracy. Wielu pracodawców jest gotowych zatrudniać cudzoziemców „od ręki”.

Wsparcie w poszukiwaniu pracy

Jeśli Twój Gość chce rozpocząć pracę – wspomóż go w całym procesie (pisanie CV, poszukiwanie ofert pracy, kontakt z pracodawcą). Wielu specjalistów kadrowo-płacowych zgłosiło deklaracje wsparcia w tym wymiarze na naszą skrzynkę [email protected]. Jeśli potrzebujecie pomocy napiszcie do naszych Wolontariuszy!

Nie ulegajcie dezinformacji

Sytuacja jest dynamiczna, czekamy na nowe przepisy. Aktualna interpretacja przepisów jest bardzo pro-ukraińska. W razie wątpliwości konsultuj się z prawnikami (wielu działa pro bono bez opłat; wsparcia udzielają studenci na Wydziałach Prawa).


Жителі України в наших домівках – а що дальше?

Багато хто з вас надає інформацію, що вже під свій дах прийняв Гостей з України, які тікають від війни та запитує, що далі? Як їм допомогти? І куди можна звернутись за допомогою?

1. Насамперед потрібно встановити статус своїх гостей!

• наявність біометричного паспорта (легальний побит протягом періоду епідемії/епідемічної загрози, та 30 днів після її завершення. Але рекомендуємо у даному випадку звернутися до місцевого уряду закордонних справ (Urząd do Spraw Cudzoziemców) для отримання згоди тимчасового перебування;

 •наявність візи (вище наведена ситуація);

 • наявність дозвoлу  на проживання (ідеальна ситуація).

Твої гості також могли отримати статус біженця (!!ми не рекомендуємо це рішення людям, які хочуть працювати, оскільки згідно даного статусу особа не має змоги влаштувтись на роботу протягом даної процедури, яка триває  близько 6 місяців).  
Іноземець може претендувати на право на роботу тільки у тому випадку, якщо процедура триває довше ніж 6 місяців, і затримка не є виною іноземця.

Якщо твого гостя не зачепила жодна з вище перечислених категорій, необхідно переконатись  чи при перетині кордону іноземець зголосився до Прикордонної служби за згодою на в’їзд до Республіки Польща.  Якщо ні – в найкоротший термін зверніться до найближчого підрозділу Прикордонної служби з метою складення такого внеску.

Комендант видасть згоду на побит  терміном – 15 днів. Тим часом необхідно скласти  внесок на згоду тимчасового побиту.

2.Складіть план дій на найближчі кілька днів. Якщо іноземець має намір працювати і є резидентом України, роботодавець може підготувати документи на виготовлення згоди на працю іноземця на території Республіки Польща (Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). Багато роботодавців готові влаштувати іноземців «від руки».

3.Якщо ваш гість хоче розпочати працю – допоможіть йому у всьому процесі (написання резюме, спілкування з роботодавцем).

4.Без дезінформації. Ситуація є динамічною, чекаємо нових нормативних актів.  Нинішнє тлумачення регламенту є дуже проукраїнським.  У випадку сумніву – зверніться до юристів (більшість з них надають свої послуги безкоштовно; в наданні безкоштовних консультацій також беруть участь студенти юридичних факультетів).

Пам’ятайте, що ви також можете скористатися нашими HR-волонтерами. Для цього надішліть  нам електронного листа з описом необхідної допомоги, і  ми будемо працювати в  рамках кампанії #HRwspieraUA.

 Напишіть нам за адресою [email protected]

Пс.  Наступні інструкції уже згодом, Izabela Floczak дякуємо за поради та підтримку


Ukrainian citizens in our homes – and what next?

Many of you write to us with information that you have taken under your roof people from Ukraine fleeing the war and ask what to do next. How to help them? What and where to report? Here’s the most important tips:

1. Set the status of your guests. They can have:

– biometric passport (stay legal until the 30th day after the last epidemic / epidemic threat is canceled, but we recommend that you submit an application for temporary residence as soon as possible);
– a visa (situation as above);
– a residence permit (ideal situation).

Your guests could also submit an application for refugee status (‼ ️ we advise against this solution to people who want to work – work is not possible for the first 6 months of the procedure. a foreigner, he may obtain the right to work).

If none of the above-mentioned situations applies to your Guest, determine whether, when crossing the border, he applied to the Commander of the Border Guard for permission to enter. If not – at the earliest possible date, go to the nearest Border Guard unit to submit such an application.

The commandant will issue a stay permit for 15 days. During this time, you must submit an application for a temporary residence permit.

2. Make an action plan for the next few days! If a foreigner intends to work and is a citizen of Ukraine – the employer may apply for the entry of a declaration of entrusting work for him. Many employers are ready to hire foreigners “on the spot”.

3. If your guest wants to start work – support him in the whole process (writing a CV, contacting the employer).

4. Don’t be misinformed. The situation is dynamic, we are waiting for new regulations. The current interpretation of the law is very pro-Ukrainian. If in doubt, consult lawyers (many work pro bono free of charge; support is provided by students at the Faculties of Law.

Also remember that you can also use the help of our HR pinhead volunteers. Just send an email with a description of the need for support, and we will take care of everything as part of the #HRwspieraUA campaign.

Write to us at: [email protected]
Ps. Soon more instructions! Izabela Florczak, thank you for valuable advice and your support!


Autorką artykułu jest dr Izabela Florczak – doktor nauk prawnych, radca prawny i adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, Szef Działu Employment Immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.


Pamiętaj również, że możesz też skorzystać z pomocy naszych HR szpilkowych Wolontariuszy! Wystarczy przysłać e-mail z opisaniem potrzeby wsparcia, a my zajmiemy się wszystkim w ramach akcji #HRwspieraUA 
[email protected]

Zobacz także aktualne informacje, wytyczne i stanowiska urzędowe w sprawach związanych z migracją do Polski obywateli Ukrainy >

Check-lista zatrudnienia cudzoziemca oraz LIVE z ekspertem ds. legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce – KLIKNIJ TUTAJ >

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!