fbpx

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie w kwocie 300 złotych

22 marca 2022
Po pewnych zawirowaniach, niezwiązanych bezpośrednio z meritum, przyjęto ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy (zwaną także specustawą). Jako jedną z form wsparcia przewiduje się w niej możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 złotych na osobę, przeznaczonego na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania. Czytając dalej dowiesz się kto może uzyskać świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek, a także jakie są warunki rozliczenia się z otrzymanej pomocy.

Autorem artykułu jest Adwokat Łukasz Łukaszewski >

Kto może otrzymać świadczenie w wysokości 300 złotych?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym przepisy regulujące zasady otrzymywania świadczeń, dotyczą jedynie obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, a przyjazd ten nastąpił w związku z działaniami wojennymi oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przyjechali do Polski z tej samej przyczyny (stan prawny na dzień publikacji artykułu 22.03.2022 r.).

WAŻNE! Nie każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski będzie objęty postanowieniami specustawy. Pomocą w ramach specustawy nie będą objęci obywatele Ukrainy nieposiadający Karty Polaka, którzy przyjadą do Polski np. przez Słowację.

Przepisy ustawy dotyczą wyłącznie osób, które przybyły do Polski najwcześniej w dniu 24.02.2022 r. oznacza to, że obywatele Ukrainy, którzy już byli w Polsce przed tą datą, nie są objęci postanowieniami tej ustawy, nie mogą zatem otrzymać zasiłku w wysokości 300,00 złotych.

Z pomocy przewidzianej przepisami specustawy, nie skorzystają także obywatele Ukrainy, którzy posiadają:
a) zezwolenie na pobyt stały,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
c) zezwolenie na pobyt czasowy,
d) status uchodźcy,
e) ochronę uzupełniającą,
f) zgodę na pobyt tolerowany.

Przeszkodą dla skorzystania z pomocy w ramach specustawy, jest również złożenie w Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowanie zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W tych dwóch wypadkach możliwe jest jednak cofnięcie wniosku i następcze skorzystanie z przepisów specustawy.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest także posiadanie numeru PESEL. Jeżeli obywatel Ukrainy chce złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 złotych powinien najpierw złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

Jak napisać wniosek o przyznanie świadczenia w wysokości 300,00 złotych dla obywateli Ukrainy?

Przepisy specustawy nie wprowadziły wzoru wniosku. Wystarczające będzie zachowanie formy pisemnej.

W treści wniosku należy wskazać:
1) imię (imiona) i nazwisko
2) datę urodzenia
3) obywatelstwo
4) płeć
5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8) adres pobytu
9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada
10) numer PESEL.

W imieniu małoletnich (dzieci) wniosek mogą złożyć ich rodzice lecz także, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Na co można przeznaczyć otrzymane świadczenie?

Zgodnie z przepisami ustawy, zasiłek wypłacany jest z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania takich jak: zakup odzieży, artykułów spożywczych lub higienicznych, czy pokrycie kosztów mieszkaniowych. Brak jest jednak regulacji określającej sposób rozliczenia się beneficjenta z otrzymanego zasiłku. Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 złotych na osobę, oznacza to że w wypadku rodzin wysokość łącznie otrzymanego świadczenia może być większa.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!