fbpx

Pora na zatrudnianie cudzoziemców: Zezwolenie na pracę

14 kwietnia 2022
Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 2021 roku wydano 502,3 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, czyli 22% więcej niż w 2020 roku. W artykule z cyklu "Pora na zatrudnianie cudzoziemców" podpowiadam jak robić to zgodnie z przepisami i bez bólu głowy! Dzisiaj o procedurach związanych z zezwoleniem na pracę.

Poniższy artykuł stanowi fragment książki “Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce” pod redakcją dr Izabeli Florczak oraz dra hab. Krzysztofa Walczaka, prof. UW z Kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Kiedy zezwolenie na pracę nie jest wymagane

Zezwolenie na pracę jest najbardziej podstawowym dokumentem legalizującym aspekt pracy pracowników cudzoziemskich w Polsce. Należy zaznaczyć, iż zezwolenie na pracę nie będzie wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub w ogóle jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę w żaden sposób nie koliduje z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy w przypadku obywateli państw, którzy w obecnym stanie prawnym uprawnieni są do wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Zatem podmioty zatrudniające obywateli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Białorusi i Armenii mają dowolność wyboru podstawy prawnej legalizującej aspekt ich pracy.

Test rynku pracy

W przypadku zezwolenia na pracę, zatrudnianie cudzoziemców ma charakter uzupełniający w stosunku do obywateli polskich. Oznacza to, że polski pracodawca będzie musiał wykazać, że na dane stanowisko nie udało mu się znaleźć obywatela Polski lub obywatela innego kraju Unii Europejskiej. A zatem jedynym sposobem wypełnienia luki na danym stanowisku będzie zatrudnienie obcokrajowca. Procedurę tę zwykle się określa „testem rynku pracy”. Szczegóły znajdziesz tutaj >

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – przeczytaj więcej!

Typy zezwoleń na pracę

Tak samo jak wizy czy zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pracę też są dokumentami celowymi. Oznacza to, że wydawane są odpowiednio do rodzaju pracy wykonywanej przez cudzoziemca. W zależności od konfiguracji w jakiej będzie zatrudniony cudzoziemiec – można wyszczególnić następujące typy zezwoleń na pracę:

  • Typ A – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
  • Typ B – jeżeli cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12
  • Typ C – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie de- legowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą
  • Typ D – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)
  • Typ E – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż objęty zezwoleniem na pracę typu C lub D.

Termin ważności zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony w treści zezwolenia (decyzji administracyjnej otrzymanej od wojewody), nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane (art. 88e ust. 1 u. prom.zatru.).

Kto składa wniosek na zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca jest wydawane na wniosek pracodawcy. Wydaje je wo- jewoda właściwy dla siedziby pracodawcy. Istnieje możliwość składania wniosków w formie papierowej lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Dokument zezwolenia na pracę zawsze obowiązuje konkretnego cudzoziemca i konkretnego pracodawcę oraz zezwala na pracę na określonym stanowisku pracy lub przy konkretnym rodzaju pracy. Należy zaznaczyć, że zmiana stanowiska pracy spowoduje konieczność uzyskania nowego zezwolenia na pracę.

Przedłużenie zezwolenia na pracę

Przepisy przewidują możliwość przedłużenia już wydanego zezwolenia zamiast występowania o nowe. Aby pracodawca mógł przedłużyć już istniejące zezwolenie na pracę do wniosku o przedłużenie powinien dołączyć:

  • wszystkie załączniki, które składał w celu uzyskania pierwotnego zezwolenia
  • nową umowę stanowiącą podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca na rzecz podmiotu powierzającego (może to być umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna)
  • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

Jeżeli przed końcem ważności pierwotnie uzyskanego zezwolenia na pracę pracodawca złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na tym samym stanowisku a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, to pracę cudzoziemca uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna (art. 88g ust. 1a u.prom.zatru.).


Problematykę zatrudniania cudzoziemców omawiamy w Akademii Zatrudniania Cudzoziemców w Polsce – certyfikowanego programu szkoleniowego mającego na celu dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego oraz zasad opodatkowania i ubezpieczeń społecznych dotyczących cudzoziemców.
START 21 kwietnia 2022 r.


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!