Placówka oświatowa Eduwersum

Przychodzi HR do Zarządu: Tajniki wywiadu rekrutacyjnego + podcast

Czy wiesz, że aż 75% kandydatów nie przyjęłoby oferty pracy, gdyby zostali źle potraktowani w czasie rozmowy kwalifikacyjnej? W ramach cyklu "Przychodzi HR do Zarządu" przedstawiamy "case studies" z życia firm, inspirujemy do śledzenia trendów w obszarze HR i wskazujemy narzędzia do wspierania organizacji w pokonywaniu trudności związanych z kapitałem ludzkim. Dziś o tym, jak brak profesjonalnej struktury wywiadu rekrutacyjnego oraz przedkładanie życiowej intuicji nad systemowe badanie kompetencji w procesie pozyskiwania talentów, prowadzić może do utraty ciężko zdobywanych kandydatów, ogromnych kosztów rekrutacji oraz narażania pracodawcy na konsekwencje związane z łamaniem przepisów RODO.

Autor publikacji:
admin

Data publikacji:
28 kwietnia 2022

Posłuchaj podcastu na Spotify:

Posłuchaj podcastu na YouTube:

Kompetencje i odpowiedzialność hiring managera

W firmie X uruchomiono produkcję nowego produktu. Plan zarządu zakładał znaczące zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez zdobycie nowych klientów. Zaplanowano akcję marketingową i sprzedażową. W związku z tym postanowiono poszerzyć grono sprzedawców.

W dziale sprzedaży funkcjonowały 3 zespoły. Każdy z nich prowadził inny kierownik. W zespołach A i C proces rekrutacyjny przebiegał sprawnie. W przeciągu 1,5 miesiąca udało się przeprowadzić selekcję i wyłonić po 2 osoby, którym złożono oferty pracy. W zespole B proces utknął na etapie selekcji kandydatów.

Procedura rekrutacyjna, ku zadowoleniu działu HR, przebiegała tak, że dział HR pozyskiwał kandydatów spełniających ustalone wcześniej kryteria (pod względem kompetencji, doświadczenia, dostępności) i przekazywał je bezpośrednio kierownikom komórek sprzedaży. Ponadto rola HR obejmowała komunikację z kandydatem. Rolę hiring managera pełnili samodzielnie kierownicy, którzy prowadzili spotkania z kandydatami, dokonywali ostatecznej selekcji i składali ofertę zatrudnienia kandydatowi.

Niepokój szefowej HR wzbudziła informacja, że kierownik zespołu B odrzucił na etapie selekcji aplikacji (bez przeprowadzenia spotkań czy wywiadów online) ponad 80% przedstawionych mu kandydatów. Wobec wszystkich handlowców obowiązywały ustalone od roku kryteria selekcyjne. Wprowadzono profil kompetencyjny i ustalono procedurę rekrutacyjną. Dział HR bardzo był zadowolony, że kierownicy w zespole sprzedaży chętnie i bez oporów zgodzili się na pełnienie roli hiring managerów. Niepokój szefowej HR wzbudziła sytuacja w zespole B. Postanowiła przyjrzeć się temu bliżej.

Dlaczego awans doświadczonego pracownika często okazuje się niewypałem? Przeczytaj!

Profesjonalny proces rekrutacji wspiera pozyskiwanie specjalistów

Jak wynika z badań, aż 74% rekrutujących menedżerów w Polsce spodziewa się trudności z pozyskiwaniem pracowników. Głównym powodem zwiększonych rekrutacji będzie rozwój biznesu (badanie Hays). Tym, na co szczególnie zwracają uwagę kandydaci podczas poszukiwania nowych zawodowych wyzwań jest proces rekrutacji. Najistotniejsze zaś są:

 • spójność informacji w ogłoszeniu z tym co jest przedstawiane podczas rozmowy,
 • podawanie widełek płacowych,
 • informacja zwrotna w trakcie procesu rekrutacji.
Aż 75% kandydatów jest przekonanych, że nie przyjęłoby oferty pracy, gdyby zostali źle potraktowani w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Źródło: badanie Korn Ferry

Prywatny folwark menedżera i casting zamiast rekrutacji?

W wyniku spotkania z szefem zespołu B oraz rozmów z kilkoma pracownikami, którzy to potwierdzili, okazało się, że panowały tam osobliwe praktyki w zakresie oceny kandydatów. Szef miał bowiem zwyczaj konsultowania wybranych przez siebie CV ze swoimi podwładnymi. Szefowej HR tłumaczył to tym, że angażuje w proces oceny wstępnej najbardziej doświadczonych swoich pracowników, którzy potencjalnie będą wdrażali, a potem współpracowali z tymi nowozatrudnionymi. Tego typu „konsultacje” odbywały się w sposób nieformalny, często podczas lunchu i sprowadzały do większego lub mniejszego ironizowania czy obśmiewania kandydatów, do czego zachęcał sam kierownik.

Efekt był taki, że jego proces rekrutacyjny stanął w miejscu. Ponadto szefowa HR dowiedziała się, że sposób prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy „dostąpili zaszczytu” spotkania z kierownikiem, pozostawiał wiele do życzenia. Opierał się bowiem na całkowitej swobodzie i zależał też od bieżącego nastroju rekrutującego. Kierownik zespołu B nie posługiwał się żadną formalną strukturą pytań czy zagadnień, które poruszał z kandydatami, bazując na własnym doświadczeniu, intuicji i wyczuciu ludzi handlu, które, o czym był przekonany, jeszcze nigdy go nie zawiodły.

Przeczytaj, jak badanie wskaźnika rotacji ujawniło despotycznego lidera!

Ustrukturyzowany wywiad rekrutacyjny uniemożliwia łamanie procedur RODO w firmach

Paradoksalnie zespół B był bardzo zgrany i wspierał się wzajemnie realizując z powodzeniem wyznaczone cele. Menedżer był osobą otwartą, wesołą i przekonaną mocno o swoim nieodpartym uroku osobistym. W konfrontacji z oczywistym faktem nieefektywnego procesu rekrutacyjnego oraz ewidentnym złamaniem obowiązujących w firmie procedur RODO, dał się przekonać do eksperymentu z ustrukturyzowanym wywiadem rekrutacyjnym, który wspólnie z szefową HR opracowali i przeprowadzili. W szerszym planie sytuacja ta poskutkowała:

 • Przeglądem procedur i szkoleniem w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kierowników jednostek
 • Opracowaniem, wprowadzeniem i przeszkoleniem kierowników, którzy pełnią rolę hiring managerów w zakresie stosowania i korzystania z wywiadów ustrukturyzowanych
 • W dziale sprzedaży opracowano listę pytań i obszarów, które powinny zostać poruszone w trakcie rozmowy z kandydatami, by móc później ich porównać. Ze spotkań obowiązkowo należało sporządzić notatkę w systemie ATS.

Przeczytaj artykuł Wojciecha Chromika pt. “Co to jest styl myślenia i jak Ciebie określa” w najnowszym magazynie HR na szpilkach.
Pobierz pełen magazyn bezpłatnie tutaj >


Autor publikacji:
admin

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.