fbpx

Stan zagrożenia epidemicznego i skutki dla pracodawcy i pracownika

29 kwietnia 2022
Minister Zdrowia sygnalizuje, że w w połowie maja rząd zniesie stan epidemii i zastąpi go stanem zagrożenia epidemicznego. Jakie skutki wywoła zapowiadana zmiana dla pracowników i pracodawców? Przeczytaj w artykule!

Stan epidemii w Polsce

Na wstępie przypomnijmy, że stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i trwa w Polsce od 20 marca 2020 r. do odwołania. Większość obostrzeń wynikająca ze stanu epidemii została już zniesiona, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym pisałam w jednym z ostatnich wydań HR Detektywa – przeczytaj tutaj >

Czym różni się stan zagrożenia epidemicznego od stanu epidemii?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych.

Stan epidemii zaś rozumiany jest jako sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Jak słusznie zauważa Minister Zdrowia Adam Niedzielski, w praktyce różnica pomiędzy tymi stanami jest niewielka, zarówno w aspekcie prawnym, jak i praktycznym. Konkrente skutki prawne wywołałoby odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, bez wznowienia stanu epidemii.

Decyzja jest już przekonsultowana na różnych poziomach administracji, dokonaliśmy analizy prawnej — w połowie maja zniesiemy stan epidemii, przekształcimy go w stan zagrożenia epidemicznego.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski, źródło: PAP

Ograniczenia, zakazy i nakazy możliwe do wprowadzenia w stanie zagrożenia epidemicznego

Warto wiedzieć, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego wciąż pozostawia furtkę do zastosowania ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, ustanowić mogą konkretne ograniczenia, zakazy i nakazy wynikające z wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Na mocy art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mogą to być:

  • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Mogą to być również obowiązki związane z poddaniem się kwarantannie, czy też wprowadzenie (zniesionego 28 marca br.) nakazu zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Praca zdalna, medycyna pracy, urlop wypoczynkowy – czy stan zagrożenia epidemicznego zmienia warunki zatrudnienia pracowników w Polsce?

Praca zdalna
Polecenie wykonywania pracy zdalnej ma charakter czasowy i wynika z art. 3 ust. 1 specustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 r., zgodnie z którą, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego
Na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni urlopu, a także zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu:

  • w terminie przez siebie wskazanym
  • bez uzyskania zgody pracownika
  • z pominięciem planu urlopów

zaś pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać.

Badania lekarskie
W sytuacji, gdy badania lekarskie zostały wykonane przed 7 marca 2020 r., a ich ważność zakończyła się po tym dniu, ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii należy wykonać te badania w ciągu 180 dni od dnia jego odwołania.

Szkolenia BHP
Przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszczone zostało do wykonania w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla wybranych grup pracowników). W przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!