fbpx

HR Detektywi #59 Monitoring nowości i zmian

11 maja 2022
Najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków - nowości w orzecznictwie, nowości w interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszamy na kolejne wydanie serii "HR Detektywi". Z dzisiejszego wydania dowiesz się m.in. o odwołaniu stanu epidemii w Polsce, nowelizacji Kodeksu pracy, niskich podatkach już od lipca oraz płatnych dyżurach domowych. Zapraszam!

Jeśli jesteś w posiadaniu istotnych informacji, którymi chcesz podzielić się ze Społecznością Specjalistów Kadr i Płac dołącz do ekipy HR Detektywów! Poinformuj nas o tym, co wyśledziłeś! Napisz e-mail na adres [email protected]

HR detektywa możesz również odsłuchać w formie podcastu.

W formacie wideo, zapraszam na mój kanał na YouTube – Subskrybuj, aby otrzymywać najnowsze informacje!

News 1: Stan epidemii odwołany!

Obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 roku stan epidemii w najbliższych dniach zostanie odwołany. Jak zapowiedział Minister Zdrowia Adam Niedzielski, z dniem 16 maja br. zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego. Powodem zmiany ma być mała liczbę nowych przypadków COVID-19 i fakt, że epidemia wkracza w fazę endemii.

Przypomnę, że stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych.

O tym, jakie skutki wywołać może wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego dla pracowników i pracodawców pisałam na blogu. Przeczytaj!

News 2: Kolejne podejście do pracy zdalnej w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniono opinii publicznej kolejny projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 kwietnia 2022 roku. Ma on związek z wdrożeniem na stałe instytucji pracy zdalnej oraz wprowadzeniem procedur kontroli trzeźwości pracowników. W skrócie – obowiązkiem pracodawcy będzie organizacja narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do jej wykonywania, jeśli takowe zobowiązanie wynika z przepisów wewnątrzzakładowych lub porozumień zawartych z pracownikami. Pracodawca będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywania pracy oraz warunków BHP w miejscu świadczenia pracy. Kontrola ma odbywać się w porozumieniu z pracownikiem, w godzinach pracy, zaś same czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności zarówno pracownika, jak i domowników.

Aktualnie, projekt rozpatrywany jest przez rządową Komisję Prawniczą, następnie trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Zmienione przepisy dot. pracy zdalnej, według założeń, mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii w Polsce.

Więcej o projektowanych zmianach w pracy zdalnej przeczytasz w artykule Praca zdalna w Kodeksie pracy – projekt ustawy na moim blogu >

Jak informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg:

Liczę na to, że niebawem ta ustawa trafi na posiedzenie Rady Ministrów i będziemy ją procedować w parlamencie. Jest szansa, że przepisy powinny być wprowadzone jeszcze w tym półroczu.

Według nowych przepisów praca zdalna będzie obowiązywać zarówno na wniosek pracodawcy, jak i pracownika. Zasady, w jaki sposób będzie ona wykonywana, określałby wewnętrzny regulamin obowiązujący u danego pracodawcy.

Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością, czy też kobietom w ciąży. Ta grupa ma być szczególnie uprzywilejowana.

News 3: Kontrola pracowników na obecność alkoholu i innych substancji

Komisja Prawnicza rozpatruje aktualnie projekt zmian w Kodeksie pracy związany z wprowadzeniem kontroli trzeźwości pracowników. Dotychczasowe założenia nowelizacji, przyznające pracodawcy uprawnienie do wprowadzenia prewencyjnej oraz wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu zostały utrzymane. W dalszej kolejności projekt trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Ponieważ zmiany w Kodeksie pracy budzą zawsze wiele emocji, będę na bieżąco informować o postępach prac!

News 4: #NiskiePodatki w Komisji Finansów Publicznych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie w Sejmie i po ostatnim posiedzeniu skierowany został do prac w Komisji Finansów Publicznych. Obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy jednoczesnej rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej oraz przywrócenie opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci to tylko nieliczne z założeń projektu, który ma przykryć fiasko Polskiego Ładu.

Jeśli odpowiadasz za naliczanie płac pracowników etatowych, pamiętaj – oświadczenia PIT-2 nie składa się ponownie z początkiem roku kalendarzowego, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie (por. art. 32 ust. 3a ustawy o PDOF).

Aktualny wzór PIT-2 oraz omówienie proponowanych przez Rząd zmian w ustawie o PIT znajdziesz na moim blogu – tutaj >>

News 5: Elektroniczne zwolnienia lekarskie nielegalne? ZUS kontroluje lekarzy!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa do złożenia wyjaśnień lekarzy, którzy wystawiali e-ZLA w ramach teleporad. W pismach ZUS zarzuca im nieprawidłowość w postaci braku badania przedmiotowego, które uzasadniałoby orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy. 

Okręgowa Izba Lekarska stoi na stanowisku, że brak wpisu o badaniu przedmiotowym w wypadku teleporady jest całkowicie oczywisty, gdyż za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie ma możliwości jego wykonania, natomiast ZUS twierdzi stanowczo, że lekarze zobowiązani są do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski uważa, że rozwiązanie dotyczące e-zwolnień powinno sprawnie funkcjonować również w trybie zdalnym, szczególnie biorąc pod uwagę ograniczanie kontaktu w dobie pandemii, dlatego też planuje osobiście przekonać prezes ZUS Gertrudę Uścińską do przyjęcia “pragmatycznej interpretacji” przepisów, która “nie będzie powodować dolegliwości”.

Jestem umówiony z prezes Uścińską na spotkanie i mam nadzieję, że wypracujemy takie rozwiązanie, które będzie oparte na racjonalności i takim stosowaniu przepisów, które ma wykładnię przede wszystkim celowościową, pragmatyczną.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski

News 6: Bezpłatne dyżury domowe pod lupą resortu rodziny

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej toczą się intensywne analizy prawne nad dostosowaniem polskich przepisów dot. zasad bezpłatnego dyżurowania do unijnych regulacji. Okazuje się, że rodzime przepisy określające zasady bezpłatnych dyżurów pod telefonem – dokładnie art. 151(5) Kodeksu pracy, są niezgodne z orzecznictwem unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

TSUE wykazał już kilkukrotnie spójne orzecznictwo w zakresie dyżurów domowych. Dotyczyło ono strażaków, którzy mieli stawić się w pracy w ciągu 8 lub 20 minut, a także pracownika telewizji, który w ciągu godziny od wezwania miał pojawić się w miejscu pracy. We wszystkich przypadkach Trybunał uznał, że tego rodzaju dyżury powinny zaliczać się do czasu pracy i w konsekwencji być płatne, argumentując to tym, że w czasie dyżuru pracownicy nie mogą swobodnie dysponować swoim czasem – muszą pozostawać w stałej gotowi do pracy na wezwanie i mają ograniczoną zdolność do swobodnego dysponowania czasem.

W chwili obecnej przedstawiciele resortu rodziny analizują skutki prawne takiej zmiany i na ich podstawie podjęte zostaną decyzje o ewentualnych pracach legislacyjnych. Okazuje się, że wdrożenie wyroków TSUE może być bardzo kosztowne dla budżetu państwa. Administracja publiczna, w tym pracownicy sądów i placówek zagranicznych, w której tego rodzaju dyżury występują, musiałaby zmierzyć się ze wzrostem kosztów pracy.

Koszty poniosą również przedsiębiorcy – dyżury domowe są stale stosowane w takich zawodach, jak informatycy, serwisanci, medycy.

Przeczytaj więcej na moim blogu w artykule “Bezpłatne dyżury pod lupą resortu rodziny” tutaj >>

News 7: Na urlop zaległy za 2018 rok czas wybrać się do 30 września!

Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, a jego nieudzielenie w terminie stanowi wykroczenie przeciw prawom pracowniczym. Zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu pracy:

Kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Aby nie zasilić szeregów sponsorów budżetu państwa z tytułu mandatów wystawionych przez PIP pamiętaj, że urlop wypoczynkowy za 2018 rok przedawni się 30 września 2022 r., czyli po trzech latach. Podejście takie znajduje źródło w art. 291 §1 Kodeksu pracy – roszczenia ze stosunku pracy (w tym urlop wypoczynkowy) ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne.

Warto mieć na uwadze, że przepisy obowiązujące w okresie, czy to stanu zagrożenia epidemicznego czy też stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, umożliwiają pracodawcy udzielenie pracownikowi, bez uzyskania jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni. Podstawą prawną jest art. 15 gc specustawy covidowej

News 8: Jednolity tekst ustawy o ZFŚS

28 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – Dz. U. z 2022 r., poz. 923. Treść obwieszczenia nie wprowadza żadnych zmian względem ustaw zmieniających. Odzwierciedla jedynie aktualny stan prawny spowodowany aktami zmieniającymi.

Treść jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych znajdziesz w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych – pobierz tutaj >

Korzystając z okazji warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 r. wzrosła wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Aktualnie, odpis podstawowy dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 1662,97 zł.

News 9: Akademia MASTER, czyli elitarny program dla Wymagających – jeszcze możesz dołączyć!

Już dziś, 11-go maja, w kameralnym gronie osób, które wyróżniają się wysokimi aspiracjami w zawodach związanych z prawem pracy i kalkulacją wynagrodzeń rozpoczniemy nowy program rozwoju w zakresie kompetencji Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego, czyli Akademię Kalkulacji dla Wymagających. Podczas modułu płacowego, wraz z niezawodnym Przemysławem Jeżekiem, podzielimy się ekspercką wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń – umożliwi ona Uczestnikom samodzielne projektowanie i kontrolowanie prawidłowości wszystkich typów naliczeń w firmach, z uwzględnieniem najnowszych przepisów podatkowych oraz rozliczeń wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, a także rozliczanie przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce. Po zdaniu testu końcowego z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat Po zdaniu testu końcowego z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat elektroniczny z tytułem Eksperta ds. kalkulacji wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS, zaś osoby, które ukończą pełen program otrzymają certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu Kierownik działu kadr i płac. Warto do nas dołączyć! Jeszcze możesz to zrobić!

Twojej uwadze polecam również Akademię Prawa Pracy dla HR Biznes Partnerów prowadzoną przez prof. dr hab. Krzysztofa Walczaka – uznany autorytet w dziedzinie prawa pracy z niezwykle bogatym doświadczeniem biznesowym!

Wszystkie terminy oraz szczegóły szkoleń znajdziesz na naszej stronie w zakładce Szkolenia i Webinary.

11 maja 2022 r. – Akademii Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

26 maja 2022 r. – Akademia Inspektora Ochrony Danych

18 maja 2022 r. – Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w świetle przepisów prawa pracy

19 maja 2022 r. – Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń zasiłków i umów zlecenia w 2022 r. z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.

23 maja 2022 r. – Cykl szkoleń – Akademia Prawa Pracy dla HR Biznes Partnerów

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!