Placówka oświatowa Eduwersum

HR-owe Koło Ratunkowe: Tajniki systemu skróconego tygodnia pracy

Czy wiesz, że pracodawca już dziś ma prawne podstawy do tego, by umożliwić pracownikom świadczenie pracy w modelu - 4 dni w tygodniu przez 10 godzin? O tym jak bezpiecznie wdrożyć takie rozwiązanie i na co zwrócić uwagę, aby zabezpieczyć interes pracodawcy przeczytasz w dzisiejszym HR-owym Kole Ratunkowym. Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
admin

Data publikacji:
31 maja 2022

Pani Moniko, tyle się ostatnio mówi o 4-dniowym tygodniu pracy. Kolejne kraje i pojedyncze korporacje decydują się na wdrożenie takich rozwiązań i otrzymują zaskakująco dobre rezultaty! Czy w Polsce już dziś istnieją rozwiązania, które można byłoby bezpiecznie zastosować? Jesteśmy firmą z branży nowoczesnych technologii, więc tylko czekać aż pracownicy upomną się o standardy obowiązujące w ich kręgach. Mogłaby Pani przybliżyć ten temat?

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca.

Art. 143 Kodeksu pracy

Kodeksowy obowiązek pracownika

Przestrzeganie czasu pracy stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Art. 100 § 2 pkt. 1 Kodeksu pracy stanowi, iż pracownik jest obowiązany w szczególności do przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.

Na potrzeby dzisiejszych rozważań musisz wiedzieć, że zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać:

 • 8 godzin na dobę,
 • przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
 • przeciętnie 5 dni w tygodniu, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy to ustalony w zakładzie pracy przedział czasu (najczęściej miesiąc kalendarzowy lub kwartał). Wymiar czasu pracy, czyli liczbę godzin do przepracowania przez pracownika ustala się na dany okres rozliczeniowy – jest to ważne w celu poprawnego rozliczania godzin nadliczbowych powstałych z przekroczenia normy wynoszącej przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

Systemy czasu pracy – zasady ogólne

System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy w zakładzie pracy. Określa on wymiar czasu pracy, jak również zasady rozłożenia tego wymiaru w poszczególnych dniach, tygodniach, miesiącach. Pojęcie systemu czasu pracy definiowane jest jako pewien odrębny rodzaj norm czasu pracy, które regulują nie tylko wymiar czasu pracy, ale również inne sprawy z tym powiązane, tj. liczbę dni wolnych, sposób rozliczania czasu pracy oraz jego rozkład.

W każdym z systemów czasu pracy, łączna liczba dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym powinna odpowiadać co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy przypadających na ten okres.

Dowiedz się więcej o pozytywnych efektach skróconego tygodnia pracy!

Zasady skróconego tygodnia pracy

Poniżej znajdziesz podstawowe założenia dot. systemu skróconego tygodnia pracy:

 • na wniosek pracownika można skrócić tydzień pracy do mniej niż 5 dni w tygodniu
 • skrócenie będzie efektem przedłużenia dziennego wymiaru czasu pracy – np. pracownik będzie pracował 4 dni po 10 godzin, co da nam 40 godzin tygodniowo
 • maksymalny dobowy wymiar czasu pracy to 12 godzin
 • okres rozliczeniowy skrócony jest do 1 miesiąca.

Warto wiedzieć, że w systemie skróconego tygodnia pracy, pracownik może świadczyć pracę również w niedziele lub święta, jednak tylko w okolicznościach przewidzianych w art. 151 (10) Kodeksu pracy.

Poniedziałek110 godzinŚroda1710 godzin
Wtorek210 godzinCzwartek1810 godzin
Środa310 godzinPiątek19
Czwartek410 godzinSobota20
Piątek5Niedziela21
Sobota6Poniedziałek2210 godzin
Niedziela7Wtorek2310 godzin
Poniedziałek810 godzinŚroda2410 godzin
Wtorek910 godzinCzwartek2510 godzin
Środa1010 godzinPiątek26
Czwartek1110 godzinSobota27
Piątek12Niedziela28
Sobota13Poniedziałek2910 godzin
Niedziela14Wtorek3010 godzin
Poniedziałek1510 godzinŚroda314 godziny
Wtorek1610 godzin

Odpoczynek w systemie skróconego tygodnia pracy

Należy pamiętać, że w systemie skróconego tygodnia pracy pracownikowi przysługuje prawo do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego, a także do 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (por. art. 132 i 133 Kodeksu pracy).

Jak wprowadzić system skróconego tygodnia pracy?

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe wprowadza się w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy, czyli w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu. Nie dotyczy to jednak systemu skróconego tygodnia pracy! Ten system zastosować można jedynie na pisemny wniosek pracownika! Oznacza to, że dokumentem, do którego odniesie się pracodawca na złożony przez pracownika wniosek będzie umowa o pracę.

Wzór wniosku pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy

Pracodawca, który wyrazi zgodę na pracę w systemie skróconego tygodnia pracy będzie zobligowany do tego, by indywidualnie planować czas pracy pracownika, uwzględniając liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu rozliczeniowym. Przypomnijmy, iż jedną z kluczowych zasad omawianego systemu czasu pracy jest skrócenie okresu rozliczeniowego do jednego miesiąca.

Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy

Na mocy art. 143 Kodeksu pracy wnoszę o umożliwienie pracy w systemie skróconego tygodnia pracy, począwszy od dnia ……………………. 20…. roku.

W wyniku zmiany organizacji czasu pracy deklaruję świadczenie pracy w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-18:00, czyli 10 godzin dziennie.

Prośbę o zastosowanie wobec mnie systemu skróconego tygodnia czasu pracy uzasadniam ………………………………………………………………………… .
Przykładowa treść wniosku pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy

Uwaga! Wniosek pracownika nie jest dla pracodawcy wiążący. Pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na umożliwienie świadczenia pracy w systemie skróconego tygodnia pracy, jeśli jednak zdecyduje się na zastosowanie do wniosku pracownika, musi wprowadzić skrócony tydzień pracy na podstawie umowy o pracę (w praktyce przyjmie to formę aneksu do umowy o pracę):

Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 i 144, następuje na podstawie umowy o pracę.

Art. 150 § 6 Kodeksu pracy

Kto nie skorzysta z systemu skróconego tygodnia pracy?

Pracodawca, który umożliwia pracownikom świadczenie pracy w systemie skróconego tygodnia pracy, a tym samym zgadza się na świadczenie pracy w wymiarze np. 10 godzin dziennie, musi wiedzieć, że na mocy art. 148 Kodeksu pracy, czas pracy:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • pracownic w ciąży,
 • pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody

nie może przekraczać 8 godzin. Jednocześnie pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. Kodeks pracy uniemożliwia również zastosowanie skróconego tygodnia pracy w przypadku pracowników młodocianych oraz niepełnosprawnych (aczkolwiek możliwe są wyjątki), ze względu na to, że nie mogą oni wykonywać pracy w przedłużonym dobowym wymiarze godzin.Autor publikacji:
admin

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.