fbpx

Polski Ład. Nowy wzór PIT-11 za 2022 rok

19 lipca 2022
Ministerstwo Finansów udostępniło nowy wzór informacji PIT-11 za 2022 rok, uwzględniający zmiany wprowadzone przez Polski Ład. PIT-11 (29) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. i obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Nowy wzór informacji PIT-11

Od 1 lipca 2022 roku obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265), czyli tzw. Polski Ład 2.0.

Aby zmiany podatkowe mogły zostać odzwierciedlone w informacji PIT-11 za 2022 rok, resort finansów przygotował nowy wzór PIT-11 z indeksem 29, który obowiązuje od 1 lipca 2022 r. Obejmuje on dochody (przychody) uzyskane przed podatników od 1 stycznia 2022 r.

Co się zmienia w nowym wzorze PIT?

Nowy wzór PIT, w stosunku do wzoru formularza PIT-11 (28) udostępnionego przez Ministerstwo Finansów 10 stycznia 2022 r. wprowadza zmiany polegające na:

  • w części E: dodano trzy wiersze (od 12 do 14) przeznaczone do wykazania zasiłków macierzyńskich, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek (szerzej o tej zmianie przeczytasz niżej);
  • w części G: dodano dwa wiersze (poz. 113 i 117) przeznaczone do wykazania przychodów z zasiłków macierzyńskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulga dla młodych) oraz w art. 21 ust. 1 pkt 152- 154 ustawy PIT (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla seniorów), czyli przychodów zwolnione od podatku, jeśli płatnik stosował w trakcie roku podatkowego te zwolnienia.

Polski Ład 2.0. Jak obliczyć wynagrodzenie od 1 lipca 2022 r.?

Skala podatkowa 2022

Aktualne wskaźniki oraz skala podatkowa przedstawiają się następująco:

  • stawka podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej wynosi 12%
  • bez zmian pozostała stawka podatku w drugim przedziale skali podatkowej, czyli 32% oraz wysokość dochodu, od którego rozpoczyna się drugi próg podatkowy (120 000 zł)
  • bez zmian pozostała kwota wolna od podatku (30 000 zł)
  • nowa kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł miesięcznie (30 000 zł * 12% = 3 600 zł /12 miesięcy = 300 zł)

Wykazywanie w PIT-11 przychodów objętych ulgą dla klasy średniej

Warto wiedzieć, że przychody ze stosunku pracy, uzyskane przez podatników w 2022 roku, objęte tzw. ulgą dla klasy średniej wykazuje się w informacji PIT-11 w części E w wierszach 1-2.

Zasiłki macierzyńskie zwolnione z PIT

Nowelizacja ustawy wprowadza nowe zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe w postaci zerowego PIT dla osób z wymienionych w ustawie grup podatników, pobierających zasiłki macierzyńskie (w tym zasiłek ojcowski oraz zasiłek rodzicielski). W drodze przedłożonej ustawy katalog przychodów podlegających zwolnieniu od podatku, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, podlega rozszerzeniu o przychody z zasiłku macierzyńskiego.

Prawo skorzystania ze zwolnienia przysługuje poniższym grupom podatników:
a) podatnikom do ukończenia 26. roku życia, 
b) podatnikom, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, 
c) podatnikom, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej.

Przepisy te obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku (por. art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej), jednak pobrane do czerwca 2022 r. zaliczki nie podlegają korekcie – zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!