Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Rewolucja w PIT-2! Pobierz nowy wzór!

Na stronie Ministerstwa Finansów, został udostępniony wzór oświadczenia podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2 (9). Pobierz nowy wzór! Sprawdź, co i kiedy się zmienia oraz kto powinien złożyć nowy PIT-2! Zapraszam!

Autor publikacji:
admin

Data publikacji:
16 września 2022

Od kiedy obowiązuje nowy wzór PIT-2 (9)?

Oświadczenie PIT-2 (9) będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2023 roku

Jakie oświadczenia i wnioski mogą zostać złożone przez pracownika za pomocą nowego PIT-2 (9)?

Opublikowany na stronie Ministerstwa druk PIT-2 został wyposażony w szereg oświadczeń. Podatnik wypełnia tylko te części, w zakresie których składa oświadczenie lub wniosek. Druk PIT-2 (9) pozwala podatnikowi dokonać oświadczenie w zakresie:

 • stosowania pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • spełnienia warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • spełnienia warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów.

Druk PIT-2 (9) w części H, I, J umożliwia podatnikowi złożenie wniosku:

 • o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • o nie pobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczenie limitu przychodu 85 528 zł pracowników korzystających z ulg podatkowych. Praktyczny przykład!

Zmiany w Polskim Ładzie od 1 stycznia 2023 r.

W dniu 1 stycznia 2023 zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j. z dnia 2021.06.24). To na mocy art. 31a ust. 2 ustawy Ministerstwo opublikowało nowy wzór dokumentu.

W 2023 będzie możliwe składanie PIT-2 od każdego źródła dochodu. 

Zgodnie z art. 31a ust. 3, wspomnianej ustawy podatnik będzie wskazywał, czy płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 1. 1. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo
 2. 2. 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo
 3. 3. 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Ponadto zgodnie z art. 31a ust. 5, ​​w przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, jeżeli:

 1. 1. łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w danym miesiącu nie będzie przekraczała kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
 2. 2. w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzysta w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Wprowadzenie nowych przepisów ma odzwierciedlenie we wzorze druku PIT-2 (9). Pobierz go tutaj:

Zgodnie z objaśnieniami do nowego druku, część C i D może wypełnić podatnik, który uzyskuje w danym miesiącu przychody: 

 1. 1) od więcej niż jego płatnika, jeżeli: 
  a) łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz 
  b) w roku podatkowym podatnik nie skorzystał za pośrednictwem płatnika w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym także poprzez złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym; 
 1. 2) od tego samego płatnika z różnych tytułów (np. ze stosunku pracy i z umowy zlecenia), przy czym łączna kwota pomniejszenia zastosowana w tym miesiącu przez tego płatnika nie może przekroczyć kwoty wskazanej w tym oświadczeniu. 

Część D wypełnia podatnik, który chce upoważnić płatnika stosującego z urzędu pomniejszenie zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, do pomniejszania zaliczki na podatek w innej wysokości, tj. o 1/24 albo 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie w zakresie części C i D podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.

Znamy wysokość płacy minimalnej na 2023 rok! Podwójna waloryzacja!

Czy pracownicy powinni złożyć do pracodawcy PIT-2 na nowym wzorze?

Oświadczenia i wnioski według nowego wzoru będą mogły być złożone przez podatnika, jeśli nie złożył on oświadczeń i wniosków w inny sposób wskazany przez płatnika.

Płatnik będzie mógł wyznaczyć inny sposób przyjmowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek (np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy).

​​Podatnik (czyli pracownik) będzie obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmienią się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. Wycofanie i zmiana złożonego wcześniej oświadczenia lub wniosku następować będzie  poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. 

Autor publikacji:
admin

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #72 Nadciąga tornado zmian w prawie pracy!

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach. Czy posypią się pozwy? Pracownicy zwolnieni z opłat sądowych! ZUS zmienia podejście i traktuje pracę zdalną z zagranicy jak delegowanie. Telepraca przechodzi do historii. Dotkliwe kary dla menedżerów. Ryczałt za pracę zdalną bez PIT. Tornado zmian w prawie pracy. Sprawdź, co się zmieni!

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.