fbpx

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczenie limitu przychodu 85 528 zł pracowników korzystających z ulg podatkowych

16 września 2022
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są m.in. do pracowników i zleceniobiorców. Jest to ulga dla powracających z zagranicy - „ulga na powrót”, ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci - „ulga dla rodzin 4+” oraz ulga dla pracujących seniorów - „ulga dla seniorów”. Jak rozliczyć wynagrodzenie osób korzystających z ulg po przekroczeniu przez nie limitu 85 528? Sprawdź na przykładzie!

Autorem artykułu jest Przemysław Jeżek, wykładowca akademicki, ceniony trener Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i ZZL, partner merytoryczny Akademii MASTER

Ulga dla młodych. Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zwolnione z opodatkowania dotyczą również osób do 26 roku życia.

Zwolnienie z opodatkowania dla pracowników ma zastosowanie do uzyskiwanych przychodów ze stosunku pracy oraz zasiłku macierzyńskiego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym wysokości: 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy o PDOF).

Ważne! Pomimo, iż przychody zwolnione są z opodatkowania, pracodawca rozlicza w dalszym ciągu składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawą prawną dokonywania odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF. Przepis ten stanowi, że odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • potrącone w roku podatkowym przez płatnika:
  ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, przy czym w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu, kwotę potrąconych składek płatnik wykazuje w informacji PIT-11.
 • zapłacone w roku podatkowym:
  bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przy-chodów.
  Prawo do odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne dotyczy tylko i wyłącznie tych składek, które opłacane są na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast nie podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) m.in. składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego opłacane w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych opłacane na indywidualne ubezpieczenie podatnika płacone w związku z wykupioną polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie (tzw. III filar) na ubezpieczenie wpłacone do Kasy Rolniczego Ubepieczenia Społecznego (KRUS).

Ponadto, odliczenie nie dotyczy składek:

 1. 1. których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. 2. których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku
 3. 3. zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
 4. 4. odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 5. 5. zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Przykład:
Pracownica w wieku 63 lat na podstawie złożonego oświadczenia w danym roku korzysta z ulgi podatkowej dla seniorów (przychody zwolnione z opodatkowania do wysokości 85 528 zł). W miesiącu październiku 2022 r. przychody ze stosunku pracy pracownicy narastająco od początku roku wyniosły łącznie: 81 891,33 zł. W kolejnym miesiącu tj. listopadzie 2022 r. pracownica uzyska przychód w wysokości: 10 000 zł.

Pracownicy przysługują:

 • koszty uzyskania przychodów w wysokości: 250 zł oraz
 • kwota zmniejszająca podatek w wysokości: 300 zł.

Rozliczenie podatkowo-składkowe przychodu uzyskanego w miesiącu listopadzie 2022 r. przedstawia się następująco:

Opis operacjiKwota
Wynagrodzenie za pracę10000
Przychód zwolniony z opodatkowania:
(85 528 zł – 81 891,33 zł)
3636,67
Przychód opodatkowany:
(10 000 zł – 3 636,67 zł)
6363,33
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne:10000
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
emerytalna: (9,76% x 10 000 zł) = 976 zł
rentowa: (1,5% x 10 000 zł) = 150 zł
chorobowa: (2,45% x 10 000 zł) = 245 zł
1371
Składki na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od dochodu pracownika:
emerytalna: (9,76% x 6 363,33 zł) = 621,06 zł
rentowa: (1,5% x 6 363,33 zł) = 95,45 zł
chorobowa: (2,45% x 6 363,33 zł) = 155,90 zł
872,41 *)
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(10 000 zł – 1 371 zł)
8629
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
(8 629 zł x 9%)
776,61
Koszty uzyskania przychodu250
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(6 363,33 zł – 250 zł – 872,41 zł)
5241
Zaliczka na podatek
(5 241 zł x 12% – 300 zł)
328,92
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych329
Do wypłaty
(10 000 zł – 1 371 zł – 776,61 zł – 329 zł)
7523,39
*) Odliczeniu od dochodu/podatku nie podlegają składki na ubezpieczenia społeczne, których pod-stawę wymiaru stanowi dochód (przychód) m.in. zwolniony od podatku.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!