fbpx

Udokumentowanie stażu urlopowego pracownika

7 października 2022
Prawidłowe dokumentowanie stażu urlopowego pracowników jest ważne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Czy świadectwo pracy jest jedynym dokumentem potwierdzającym staż pracy? Jakie konsekwencje poniesie pracownik, który nie dostarczy świadectwa pracy i dyplomów do działu kadr? Warto wiedzieć, jaki wpływ ma zatajenie dokumentów na uprawnienia urlopowe i wysokość wynagrodzenia!

Wpływ wykształcenia i doświadczenia zawodowego na wymiar urlopu

Pozyskanie przez pracodawcę informacji o wykształceniu i dotychczasowym doświadczeniu osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. Pracodawca ma prawo nie tylko pytać o te dane, ale również żądać udokumentowania tych informacji. Stan wiedzy pracodawcy w tym zakresie wpływa na jego decyzję dotyczącą podjęcia zatrudnienia z daną osobą.

Informacje dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie są szczególnie istotne z  punktu widzenia faktycznego zatrudnienia. Wpływają na ustalenie uprawnień przysługujących pracownikowi. Staż urlopowy pracownika jest ustalany w oparciu o dane dotyczące okresu zatrudnienia oraz wykształcenia pracownika. 

Czy świadectwo pracy jest jedynym dokumentem potwierdzającym staż pracy

Przepisy prawa pracy nie wymieniają konkretnych dokumentów, które mają potwierdzić wykształcenie i/lub kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia pracownika. Ustawodawca milczy co do tego, czy świadectwo pracy jest jedynym dokumentem potwierdzającym staż pracy. W niektórych przypadkach można spotkać się z tym, że pracownik dysponuje jedynie zaświadczeniem o zatrudnieniu. Natomiast to świadectwo lub dyplom, na mocy odrębnych przepisów, są dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

Na co zwrócić uwagę korzystając z prawa do odwołania pracownika z urlopu? Z czym wiąże się zastosowanie tej kodeksowej instytucji? Przeczytaj!

Czy pracodawca może żądać informacji, na podstawie których ustali staż urlopowy?

W praktyce przekazanie danych osobowych zatrudnianej osoby odbywa się poprzez:

  • wypełnienie oświadczenia
  • wypełnienie kwestionariusza
  • dostarczenie oryginałów dokumentów potwierdzających informacje wskazane przez pracownika.

Zwracamy uwagę! Żądanie danych dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest ograniczone warunkiem! Czy posiadanie przez pracodawcę wiedzy na temat wykształcenia i dotychczasowego zatrudnienia przyszłego pracownika jest niezbędne do wykonywania przez niego pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku?

Jeżeli pracodawca przeprowadza rekrutację na stanowisko, na którym wykonywane czynności pracy nie wymagają posiadania konkretnego wykształcenia czy doświadczenia, to nie ma prawa żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Fakt, iż udostępnienie danych następuje na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie, nie oznacza, że pracodawca nie może żądać ich udokumentowania.

Jeżeli pracownik nie potwierdzi posiadanego stażu pracy za pomocą odpowiednich dokumentów, pracodawca może nie uwzględnić nieudokumentowanych okresów zatrudnienia przy ustalaniu stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Urlop wypoczynkowy na godziny jest nielegalny! Sprawdź, dlaczego!

Konsekwencje niedostarczenia do pracodawcy świadectw pracy i dyplomów

Świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe potwierdzają zakończony poziom nauki. W zależności od tego, jaki jest stopień wykształcenia pracownika, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się określoną liczbę lat wynikającą z ukończenia danego stopnia nauki. Pracodawca ma prawo żądać przedłożenia ww. dokumentów, jednak brak odpowiednich narzędzi prawnych powoduje, że nie zmusi pracownika do ich dostarczenia.

W interesie pracownika leży wywiązanie się z obowiązku dostarczenia wszystkich dokumentów, których żąda pracodawca.

Jeśli pracownik nie przekaże pracodawcy, np. świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy obejmującego okres pracy w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o zatrudnienie, to w przypadku niezdolności do pracy przypadającej w pierwszym miesiącu pracy może narazić się na brak wypłaty wynagrodzenia chorobowego, jeśli nie udokumentuje 10-letniego stażu pracy.  

Należy pamiętać, że pracownik powinien przedłożyć przyszłemu  pracodawcy świadectwo lub świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia uzyskane w trakcie roku kalendarzowego, w którym podejmuje zatrudnienie u nowego pracodawcy. Nie ma obowiązku przedkładania pracodawcy świadectw pracy z innych lat.  

W praktyce okazuje się, że pracownicy nie przedkładają pracodawcy świadectw pracy z różnych przyczyn. Najczęstszym powodem jest chęć zatajenia dyscyplinarnego zwolnienia pracownika lub długotrwałej niezdolności do pracy, która miała miejsce w trakcie zatrudnienia. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może (ale nie musi) skutkować negatywnymi konsekwencjami w zakresie przysługiwania pracownikowi uprawnień związanych z wykonywaniem pracy, w tym wymiaru urlopu wypoczynkowego. 

Pracodawca może oprzeć swoją decyzję o przyznaniu pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze jedynie na podstawie danych wskazanych w kwestionariuszu osobowym i na kopiach dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i nauki. Może również uzależnić swoją decyzję od dostarczenia oryginałów wskazanych dokumentów.


Pobierz zestawienie “Wymiar urlopu – limity, okresy wliczane do stażu pracy” bezpłatnie z Narzędziownika!


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!