fbpx

Ustalanie stanu zatrudnienia w przypadku zwolnień grupowych

20 października 2022
Ustalenie stanu zatrudnienia w przypadku tzw. zwolnień grupowych i/lub indywidualnych jest o tyle ważne, że pracodawca musi upewnić się czy dotyczą go przepisy ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w skrócie ustawy o zwolnieniach grupowych. Z przepisów ustawy wynika bowiem obowiązek wypłaty odpraw pieniężnych.

Stosowanie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych uzależnione jest od liczby zatrudnionych. Pracodawcy nierzadko stoją przed pytaniem:

 • w jaki sposób określić liczbę zatrudnionych?
 • w jakiej dacie uwzględnić tę liczbę?

Przyczyna zwolnień pracowniczych

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że przepisy ustawy znajdą zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Ważne jest jednak to, czy zwolnienia pracownicze wiążą się z przyczynami nie leżącymi po stronie pracowników. 

Jeżeli pracodawca ustali, że przyczyny rozwiązywania umów z pracownikami leżą po jego stronie (i spełnia warunek liczby zatrudnionych) to wówczas jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych.

Zwolnienia grupowe

Pracodawca z różnych przyczyn może zdecydować o dokonaniu zwolnień grupowych. Zła koniunktura, wpływająca na zmniejszenie zamówień, rosnące koszty zatrudnienia, zmiany organizacyjne albo decyzje biznesowe często wpływają na zmniejszenie liczby zatrudnionych.

W związku z tym, że stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, nie będzie dotyczyło pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników.

W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nawet jeśli dochodzi do zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, pracownikom nie będą przysługiwały odprawy pieniężne przewidziane przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych. 

Jak ustalić liczbę zatrudnionych w przypadku zwolnień grupowych?

Ustalając liczbę “co najmniej 20” pracowników należy uwzględnić:

 • wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy, na jaki zawarte są umowy o pracę,
 • wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, czyli poza umową o pracę również na podstawie powołania, wyboru, mianowania, czy spółdzielczej umowy o pracę
 • wszystkie osoby mające status pracownika, nawet jeśli nie świadczą pracy z powodu choroby, urlopu wypoczynkowego lub urlopów związanych z macierzyństwem. 

Do liczby 20 pracowników nie wlicza się:

 • osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, a także 
 • osób wykonujących pracę nakładczą (tzw. chałupników),
 • pracowników tymczasowych zatrudnionych w trybie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych.

Przesłanki do zwolnień grupowych

Zwolnienie grupowe, zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych, zachodzi w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Jak liczyć termin 30 dni w przypadku zwolnień grupowych?

W praktyce przyjmuje się, że okres 30 dni, należy liczyć od daty skutecznego zaznajomienia pracownika z wypowiedzeniem jego umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę lub złożenia oferty rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika.

W związku z powyższym termin 30 dniowy liczymy tak naprawdę od dnia:

 • wręczenia pierwszego wypowiedzenia bądź 
 • zawarcia pierwszego porozumienia stron dotyczących rozwiązania stosunku pracy.

Okres 30 dni, liczymy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w związku z czym zwolnienia pracowników nie muszą pokrywać się z miesiącem kalendarzowym. 

Przykład:

Pracodawca wręczył pracownikowi oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę w dniu 29 września 2022. Umowa o pracę rozwiąże się z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 grudnia 2022. Okres 30 dni należy liczyć od 29 września 2022.

Dla ustalenia liczby pracowników objętych grupowym zwolnieniem istotna jest liczba złożonych przez pracodawcę oświadczeń woli, a nie liczba rozwiązanych w ich następstwie stosunków pracy.Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!