fbpx

Błąd w wypowiedzeniu umowy o pracę

24 października 2022
Pomyłka jest rzeczą ludzką. W praktyce zdarzają się błędy. Ważne jednak, aby w porę je naprawić i transparentnie komunikować się z pracownikiem. W poniższym artykule znajdziesz omówienie problemu, z którym zetknęła się jedna z Czytelniczek mojego bloga - w pośpiechu wpisała w dokumencie dla pracownika błędny okres wypowiedzenia. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Przeczytaj, a wszystko będzie jasne!

Pracodawca nie wie jak wybrnąć z sytuacji. Wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, po czym zauważył, że w treści oświadczenia woli popełnił błąd. W treści pisma błędnie wskazano okres wypowiedzenia: 1 miesiąc okresu wypowiedzenia zamiast 3 miesięcy. 

  • Czy przepisy zobowiązują pracodawcę do wskazania poprawnego okresu wypowiedzenia?
  • Czy pracownika obowiązuje jedno czy trzymiesięczny okres wypowiedzenia w przedstawionym przypadku?
  • W jaki sposób powinien postąpić  pracodawca?

W przywołanej sytuacji pracodawca musi zastanowić się czy istnieje możliwość zmiany treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Jeśli tak, to w jaki sposób należy dokonać skutecznej zmiany treści wypowiedzenia?

Czy pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia przewidziany w przepisach prawa czy ten wskazany w piśmie wypowiadającym? Czy pracodawca miał prawo (nawet poprzez niezamierzony błąd) skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia?

Pobierz bezpłatny e-book “Zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony.”

Gwarancyjny charakter przepisów prawa

Z punktu widzenia przepisów prawa pracy nie doszło do żadnego naruszenia prawa. Przepisy prawa pracy mają charakter gwarancyjny, co oznacza, że pracownik nie może mieć mniejszych praw, niż wynika to z prawa pracy. Można teraz jedynie rozpatrywać możliwość modyfikacji oświadczenia woli złożonego pracownikowi. Zgodnie z art. 61 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego odwołanie oświadczenia woli może nastąpić tylko wtedy, gdy nowa treść doszła do adresata równocześnie lub wcześniej niż oświadczenie nieodpowiednie.

Pracodawca nie wycofa się ze złożonego wypowiedzenia

Oświadczenie o miesięcznym okresie wypowiedzenia nie zostało złożone ani pod wpływem groźby, ani pod wpływem przymusu czy w warunkach braku świadomości. Oświadczenie nie zostało także złożone dla pozoru ani pod wpływem błędu wywołanego przez adresata czy osobę trzecią. Tylko bowiem w takich wypadkach można się uchylić od wadliwego oświadczenia woli.

W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę i tak rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.

Art. 49 Kodeksu pracy

Wcześniejszy termin rozwiązania umowy tylko za zgodą stron

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. W praktyce oznacza to tyle, że umowa nadal rozwiązuje się w trybie oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy jednoczesnym skrócenia okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron.

Rekomendacje praktyków kadr i płac

Kadrowa to też człowiek i ma prawo mieć gorsze dni! O sposoby załatwienia sprawy przywołanej we wstępie zapytałam Społeczność Pasjonatów Kadr i Płac na Facebooku. Sprawdź, jakie rozwiązania rekomendują w opisanej sytuacji doświadczeni praktycy prawa pracy:

Wypowiedzenie jest oczywiście skuteczne. Wskazany krótszy okres przesunie termin rozwiązania umowy na właściwy. Pracownikowi należy się również wynagrodzenie do czasu upływu właściwego terminu rozwiązania umowy (art. 49 k.p.). Konieczne jest poinformowanie pracownika o zaistniałym błędzie. Istnieją trzy możliwości:
1. Zmienić datę na wypowiedzeniu na obu egzemplarzach
2. Napisać dodatkowe pismo uzupełniające
3. Cofając wypowiedzenie i wręczając drugie poprawne (wycofać można tylko za zgodą pracownika).

Magdalena Wawrzyniak

Art. 49 Kodeksu pracy mówi o tym, że jeśli zastosowano krótszy okres wypowiedzenia, niż wymagany to umowa i tak rozwiązuje się z okresem wypowiedzenia wynikającym z Kp. W opisanej sytuacji napisałabym pracownikowi pismo o tym, że wskutek pomyłki określono w wypowiedzeniu błędny okres wypowiedzenia i wpisała prawidłowy. Wypowiedzenie które wręczyła kadrowa jest skuteczne, choć wadliwe. Nie będzie miało tutaj zastosowanie skrócenie okresu wypowiedzenia, bo aby mogło to nastąpić, pracownik i pracodawca musieliby zawrzeć porozumienie, a w tej sytuacji to nadal jednostronne oświadczenie pracodawcy. 

Magdalena Łozińska

Prawidłowo sporządzona informacja o warunkach zatrudnienia (informacja zindywidualizowana do sytuacji faktycznej i prawnej pracownika w zakresie urlopu i okresu wypowiedzenia) i bieżąco aktualizowana i przekazywana po każdej kolejnej umowie pozwala unikać takich sytuacji. Warto zwrócić uwagę, że informacja o warunkach zatrudniania to nie tylko kolejny dokument dla pracownika. To też dokument dla nas! Bo prawidłowo sporządzana niesie cenne informacje. Wiadomo, dane te można wyciągnąć z programu. Mało kto podchodzi do tego dokumentu jako narzędzia przydatnego w bieżącej pracy.

Robert Ujazda

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!