fbpx

HR-owe Koło Ratunkowe: Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone przez pracodawcę

8 listopada 2022
Zdarza się, że pracownik w wyniku nieprawidłowego wykonania zadań wyrządzi szkodę osobie trzeciej. Jedyną osobą mającą obowiązek naprawienia szkody jest pracodawca. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach rozdziału “Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy”, w dziale piątym - “Odpowiedzialność materialna pracowników”. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w kontekście wyrządzonej przez pracownika szkody? Ile wynosi odszkodowanie od pracownika i jak się o nie ubiegać? Zapraszam do lektury artykułu z cyklu HR-owe Koło Ratunkowe!

Osobowe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

Na pracodawcy ciążą ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. ryzyko osobowe, socjalne, gospodarcze oraz techniczno–organizacyjne. Do ryzyka osobowego, zastosowanie ma przepis art. 120 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obciążony obowiązkiem naprawienia szkody, która została wyrządzona przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Przepis ten ma na celu ochronę osób trzecich, dla których naprawienie szkody ma być gwarantowane przez pracodawcę. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach działu piątego.

Odpowiedzialność materialna pracownika

Zgodnie z tymi przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w Kodeksie pracy. Art. 115 Kodeksu pracy statuuje zasadę adekwatności, ponieważ wskazuje, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Granice rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę oznaczają koszty poniesione przez pracodawcę na skutek wydania przez pracownika wadliwego towaru oraz maksymalnej granicy wynikającej z przepisów tj. trzykrotności wynagrodzenia. Najlepiej w takim przypadku zawrzeć z pracownikiem ugodę, na mocy której pracodawca będzie dokonywać potrąceń z wynagrodzenia aż do pełnego pokrycia szkody. 

Błąd w wypowiedzeniu umowy o pracę? Sprawdź co zrobić!

Obowiązki po stronie pracodawcy

Jednocześnie pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia oraz nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy. Ponadto, to na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. 

Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. 

Odszkodowanie od pracownika

Na mocy art. 119 Kodeksy pracy, pracodawca może ubiegać się o odszkodowanie od pracownika. W związku z tym, że to on pokrył roszczenie osoby trzeciej za popełniony przez pracownika błąd w zakresie wykonywanej przez niego pracy,  ma prawo domagania się zwrotu poniesionych kosztów. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. 

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi jest odpowiedzialnością szerszą niż ta wskazana w art. 114-122 Kodeksu pracy, bowiem jest ona niezależna od winy pracownika. Stosownie do art. 124 § 1 Kodeksu pracy, pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

  • pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
  • narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w powyższym przepisie, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. “Inne mienie” może oznaczać jakiekolwiek mienie, a więc również samochód służbowy.


Pobierz magazyn HR na szpilkach – ponad 20 eksperckich artykułów o prawie pracy, wynagrodzeniach i HR

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!