Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Czy pracownik może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego? Jakie są konsekwencje rezygnacji z urlopu rodzicielskiego? Na te pytania odpowiadam w niniejszym artykule. Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
10 listopada 2022

Bez względu na to czy urlop rodzicielski został pracownicy udzielony w trybie “z góry”, czy “z dołu” w każdym przypadku pracownica ma prawo do rezygnacji z całości lub z części tego urlopu. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Wniosek o urlop rodzicielski

Przypominamy, że pracownica może wnioskować o urlop rodzicielski na dwa sposoby:

 • może złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie 21 dni po porodzie,
 • może też złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie 21 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego.

W pierwszym przypadku, pracownica obliguje się do wykorzystania urlopu rodzicielskiego niejako “z góry”, czyli od razu w całym wymiarze, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. W tym przypadku co do zasady, to pracownica –  matka dziecka w pełni korzysta z tego uprawnienia.

W drugim przypadku pracownica nie decyduje się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Decyzję o wykorzystaniu tego uprawnienia podejmuje później, dopiero pod koniec urlopu macierzyńskiego. Bezpośrednio po porodzie, nie jest jeszcze pewna czy z uprawnienia do urlopu rodzicielskiego będzie korzystała ona czy ojciec dziecka.

W obu opisanych przypadkach, można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego.

Konsekwencje rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

Jeśli pracownica wnioskowała o udzielenie urlopu rodzicielskiego “z góry”, to w razie rezygnacji z tego urlopu i nie przejęcia go przez ojca dziecka, jego niewykorzystana część przepada. 

W sytuacji, gdy zrezygnuje ona z całego urlopu rodzicielskiego (bądź też z jego części – po wykorzystaniu odpowiednio nie więcej niż 6 lub 8 tygodni) a ojciec dziecka nie będzie korzystał z tego urlopu, to pracownicy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru. 

Ogólne zasady wliczania składników wynagradzania przysługujących za okresy roczne do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych. Przeczytaj!

Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego

Pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy (gdy został on udzielony w trybie “z góry”) pracownica powinna złożyć pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek.

W przypadku, w którym pracownica wnioskowała o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego, również może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego. Zarówno może to zrobić przed jego rozpoczęciem, jak i podczas trwającego urlopu rodzicielskiego. 

Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy zawiera:

 • imię i nazwisko pracownicy;
 • wskazanie daty przystąpienia do pracy.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do wniosku pracownika, przysposabiającego dziecko lub przyjmującego dziecko na wychowanie, w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy.

Jeśli pracownica złoży wniosek o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego na 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego, nadal może z niego zrezygnować. W tym przypadku urlop ten zostanie wykorzystany przez ojca dziecka, a jeśli nie to przepadnie.

Natomiast jeśli pracownica postanowi o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w trakcie jego trwania, to mogą zaistnieć dwie sytuacje. Ojciec dziecka może skorzystać z kolejnej części urlopu rodzicielskiego. Możliwe jest także pozostawienie tego uprawnienia na później.

Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nie przypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nie przypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. 

Aby skorzystać z tej możliwości konieczne jest wykorzystanie przez wybranego rodzica – pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni.

Czym charakteryzuje się instytucja obniżenia wymiaru etatu pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego? Co powinien zawierać w takim przypadku wniosek pracownika? O czym powinien wiedzieć pracodawca, który zgadza się na takie rozwiązanie? Sprawdź!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #72 Nadciąga tornado zmian w prawie pracy!

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach. Czy posypią się pozwy? Pracownicy zwolnieni z opłat sądowych! ZUS zmienia podejście i traktuje pracę zdalną z zagranicy jak delegowanie. Telepraca przechodzi do historii. Dotkliwe kary dla menedżerów. Ryczałt za pracę zdalną bez PIT. Tornado zmian w prawie pracy. Sprawdź, co się zmieni!

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.