fbpx

Sejm zajmie się Kodeksem pracy! Praca zdalna i badanie trzeźwości prawdopodobne już od nowego roku!

18 listopada 2022
Projekt zmian w Kodeksie pracy dot. wdrożenia pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu został skierowany do prac w Sejmie! Na kiedy planowane jest wejście w życie przepisów? Ile czasu będą mieli pracodawcy na przygotowanie się do wdrożenia nowych procedur? Zapraszam do lektury!

Przybliżamy się do momentu, kiedy Sejm dokona zmian w Kodeksie pracy i praca zdalna, praca hybrydowa będzie już na stałe. Jesteśmy już na szczęście po komisji i podkomisji, więc najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu ten temat zostanie domknięty i propozycja zmiany w Kodeksie pracy trafi do Senatu, następnie oczywiście analiza i podpis Pana Prezydenta.

Marlena Maląg,  Minister rodziny i polityki społecznej

Komisja nadzwyczajna ds. zmian kodyfikacyjnych, podczas posiedzenia w dniu 16 listopada br. rozpatrzyła projekt ustawy Kodeks pracy i skierowała go do dalszych prac w Sejmie! Czy to oznacza początek końca wdrażania tej części zmian w Kodeksie pracy? Wszystko na to wskazuje! Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia, przy czym prace nad Kodeksem pracy zaplanowane są już na 30 listopada!

Przy tak skonstruowanym kalendarzu zmiany dot. badania trzeźwości i pracy zdalnej wejdą w życiu już na początku przyszłego roku!

Dr Marcin Wojewódka, ekspert Pracodawców RP, Partner Zarządzający Kancelarią Wojewódka i Wspólnicy, Parnter merytoryczny Akademii Restrukturyzacji Zatrudnienia w komentarzu dla DGP dodaje, że jeśli nowela zostanie wtedy uchwalona przez Sejm, Senat będzie mógł rozpatrzyć ją na posiedzeniu 14-16 grudnia br. Przy optymistycznym scenariuszu, zgodnie z którym Senat nie wniesie poprawek, przepisy o badaniu trzeźwości wejdą w życie w styczniu 2023 r., zaś te dot. pracy zdalnej po dwóch miesiącach, czyli w marcu 2023 r.!

Vacatio legis wydłużone

Sejmowa Komisja przychyliła się do uwag strony społecznej i wydłużyła kontrowersyjne vacatio legis z 14 dni do dwóch miesięcy, przy czym przepisy dot. badania trzeźwości wejdą w życie 14 dni od dnia ich ogłoszenia:

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Stosowanie przepisów ustawy będzie wymagało wydania również rozporządzeń wykonawczych.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 

Kodeks pracy wyprze tzw. ustawę covidową

W zakresie pracy zdalnej nowelizacja Kodeksu pracy oznacza, że jej postanowienia zastąpią (w dniu wejścia w życie ustawy) obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czyli tzw. ustawę covidową. Pracodawcy, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nadal będą mogli wydawać pracownikom polecenia pracy zdalnej, ale już na innej podstawie prawnej, tj. na podstawie projektowanego art. 67(19) § 3 pkt 1 K.p. Warto zaznaczyć tutaj, że zmiana podstawy prawnej spowoduje konieczność wcześniejszego przygotowania procedur – oceny ryzyka zawodowego, wzorów informacji BHP, oświadczeń dla pracowników i najtrudniejsza do oszacowania część, czyli kwota ryczałtu za zwrot kosztów pracy zdalnej.

Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:
1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
2) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej
– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Art. 67(19) § 3 projektowanego Kodeksu pracy

Przypomnijmy, że wymogi formalne nie dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej, która może być wykonywana jedynie przez 24 dni w roku.

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek
pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Art. 67(33) § 1 projektowanego Kodeksu pracy

Zmiana podstawy prawnej w zakresie pracy zdalnej, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy, będzie nadal rozwiązaniem fakultatywnym zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Praca będzie mogła być świadczona zdalnie, jeżeli zostanie to uzgodnione miedzy stronami stosunku pracy. Zasady wykonywania pracy zdalnej przewidziane w art. 67(20) K.p. będą określane w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli takie organizacje u pracodawcy nie działają – w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne także w przypadku, gdy takie porozumienie nie zostało zawarte albo nie został wydany regulamin. W takim przypadku pracodawca będzie określał zasady wykonywania
pracy zdalnej w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Przewiduje się pozytywny wpływ ustawy na rynek pracy, dzięki ułatwieniu podjęcia pracy przez osoby wykluczone komunikacyjnie, osoby niepełnosprawne, a także osoby sprawujące opiekę nad niesamodzielnymi członkami rodziny (dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi).

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw możesz zapoznać się TUTAJ >


Szkolenie online “Zmiany w prawie pracy”
Prowadząca: Joanna Cur, prawnik

Dostępne terminy:
13 grudnia 2022 r. – dołącz TUTAJ
19 grudnia 2022 r. – dołącz TUTAJ
21 grudnia 2022 r. – dołącz TUTAJ


Szkolenie online “Planowane zmiany w Kodeksie Pracy – umowy o pracę, urlopy rodzicielskie”
Prowadzący: Przemysław Jeżek

Dostępne terminy:
29 listopada 2022 r. – dołącz TUTAJ
14 grudnia 2022 r. – dołącz TUTAJ


Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!