Placówka oświatowa Eduwersum

Sejm zajmie się Kodeksem pracy! Praca zdalna i badanie trzeźwości prawdopodobne już od nowego roku!

Projekt zmian w Kodeksie pracy dot. wdrożenia pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu został skierowany do prac w Sejmie! Na kiedy planowane jest wejście w życie przepisów? Ile czasu będą mieli pracodawcy na przygotowanie się do wdrożenia nowych procedur? Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
18 listopada 2022

Przybliżamy się do momentu, kiedy Sejm dokona zmian w Kodeksie pracy i praca zdalna, praca hybrydowa będzie już na stałe. Jesteśmy już na szczęście po komisji i podkomisji, więc najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu ten temat zostanie domknięty i propozycja zmiany w Kodeksie pracy trafi do Senatu, następnie oczywiście analiza i podpis Pana Prezydenta.

Marlena Maląg,  Minister rodziny i polityki społecznej

Komisja nadzwyczajna ds. zmian kodyfikacyjnych, podczas posiedzenia w dniu 16 listopada br. rozpatrzyła projekt ustawy Kodeks pracy i skierowała go do dalszych prac w Sejmie! Czy to oznacza początek końca wdrażania tej części zmian w Kodeksie pracy? Wszystko na to wskazuje! Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia, przy czym prace nad Kodeksem pracy zaplanowane są już na 30 listopada!

Przy tak skonstruowanym kalendarzu zmiany dot. badania trzeźwości i pracy zdalnej wejdą w życiu już na początku przyszłego roku!

Dr Marcin Wojewódka, ekspert Pracodawców RP, Partner Zarządzający Kancelarią Wojewódka i Wspólnicy, Parnter merytoryczny Akademii Restrukturyzacji Zatrudnienia w komentarzu dla DGP dodaje, że jeśli nowela zostanie wtedy uchwalona przez Sejm, Senat będzie mógł rozpatrzyć ją na posiedzeniu 14-16 grudnia br. Przy optymistycznym scenariuszu, zgodnie z którym Senat nie wniesie poprawek, przepisy o badaniu trzeźwości wejdą w życie w styczniu 2023 r., zaś te dot. pracy zdalnej po dwóch miesiącach, czyli w marcu 2023 r.!

Vacatio legis wydłużone

Sejmowa Komisja przychyliła się do uwag strony społecznej i wydłużyła kontrowersyjne vacatio legis z 14 dni do dwóch miesięcy, przy czym przepisy dot. badania trzeźwości wejdą w życie 14 dni od dnia ich ogłoszenia:

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Stosowanie przepisów ustawy będzie wymagało wydania również rozporządzeń wykonawczych.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 

Kodeks pracy wyprze tzw. ustawę covidową

W zakresie pracy zdalnej nowelizacja Kodeksu pracy oznacza, że jej postanowienia zastąpią (w dniu wejścia w życie ustawy) obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czyli tzw. ustawę covidową. Pracodawcy, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nadal będą mogli wydawać pracownikom polecenia pracy zdalnej, ale już na innej podstawie prawnej, tj. na podstawie projektowanego art. 67(19) § 3 pkt 1 K.p. Warto zaznaczyć tutaj, że zmiana podstawy prawnej spowoduje konieczność wcześniejszego przygotowania procedur – oceny ryzyka zawodowego, wzorów informacji BHP, oświadczeń dla pracowników i najtrudniejsza do oszacowania część, czyli kwota ryczałtu za zwrot kosztów pracy zdalnej.

Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:
1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
2) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej
– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Art. 67(19) § 3 projektowanego Kodeksu pracy

Przypomnijmy, że wymogi formalne nie dotyczą okazjonalnej pracy zdalnej, która może być wykonywana jedynie przez 24 dni w roku.

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek
pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Art. 67(33) § 1 projektowanego Kodeksu pracy

Zmiana podstawy prawnej w zakresie pracy zdalnej, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy, będzie nadal rozwiązaniem fakultatywnym zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Praca będzie mogła być świadczona zdalnie, jeżeli zostanie to uzgodnione miedzy stronami stosunku pracy. Zasady wykonywania pracy zdalnej przewidziane w art. 67(20) K.p. będą określane w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli takie organizacje u pracodawcy nie działają – w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne także w przypadku, gdy takie porozumienie nie zostało zawarte albo nie został wydany regulamin. W takim przypadku pracodawca będzie określał zasady wykonywania
pracy zdalnej w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Przewiduje się pozytywny wpływ ustawy na rynek pracy, dzięki ułatwieniu podjęcia pracy przez osoby wykluczone komunikacyjnie, osoby niepełnosprawne, a także osoby sprawujące opiekę nad niesamodzielnymi członkami rodziny (dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi).

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw możesz zapoznać się TUTAJ >


Szkolenie online “Zmiany w prawie pracy”
Prowadząca: Joanna Cur, prawnik

Dostępne terminy:
13 grudnia 2022 r. – dołącz TUTAJ
19 grudnia 2022 r. – dołącz TUTAJ
21 grudnia 2022 r. – dołącz TUTAJ


Szkolenie online “Planowane zmiany w Kodeksie Pracy – umowy o pracę, urlopy rodzicielskie”
Prowadzący: Przemysław Jeżek

Dostępne terminy:
29 listopada 2022 r. – dołącz TUTAJ
14 grudnia 2022 r. – dołącz TUTAJ


Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Planner kadrowo-płacowy na grudzień 2023

Najważniejsze terminy kadrowo-płacowe na grudzień 2023. Pobierz bezpłatnie wyjątkowy kalendarz online dla specjalistów prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Skorzystaj! Planner HR w wersji do pobrania lub wydruku.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.