fbpx

Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca

22 listopada 2022
Jak obliczyć urlop niepełnoetatowca? To pytanie spędza sen z powiek specjalistów kadrowo-płacowych. Poznaj zasady ustalania urlopu proporcjonalnego, również w przypadku równoległego wykonywania pracy! W artykule znajdziesz omówienie zasad oraz praktyczne wyliczenia. Zapraszam do lektury!

Pani Moniko, mam bardzo ciekawy przypadek urlopowy, z którym nie potrafię sobie poradzić. Może warto byłoby go wziąć na warsztat? Pracownik został zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy od 01/10/2022 do 31/12/2022. Pracownik posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym, 26-dniowym wymiarze. Pracownik przedłożył do pracodawcy 4 świadectwa pracy za okres od 01/01/2022 do 30/09/2022. W każdym z czterech miejsc pracy wykonywał pracę w wymiarze ¼ etatu. W każdym z dokumentów pracodawca wskazał, że pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni. Pojawia się pytanie: ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi w nowej firmie za okres zatrudnienia październik-grudzień 2022?

Aby odnaleźć odpowiedź na powyższe pytanie, na potrzeby nieniejszego artykułu, przeanalizujemy kilka kwestii:

 • W jaki sposób obliczany jest urlop wypoczynkowy w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 • W jaki sposób wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego w sytuacji zmiany pracodawcy?
 • Czy równoległe zatrudnienie wpływa na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego?
 • Czy zatrudnienie w tym samym czasie u czterech pracodawców w wymiarze niepełnego wymiaru etatu, tj. ¼ etatu jest równoznaczne z wykonywaniem pracy u jednego pracodawcy w ramach pełnego etatu?

Zasady wyliczania urlopu proporcjonalnego

Udzielając urlopu wypoczynkowego należy zastosować następujące zasady:

 • wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika,
 • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia,
 • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu,
 • niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
 • wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 albo 26 dni (w zależności od okresu zatrudnienia),
 • urlopu udziela się wyłącznie na dni pracy pracownika, w wymiarze tylu godzin, ile pracownik powinien w danym dniu przepracować, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • w przypadku zmiany w trakcie roku kalendarzowego wymiaru czasu pracy pracownika, pracodawca powinien ponownie ustalić wymiar przysługującego mu urlopu.

Obliczenie urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełny dzień urlopu zawsze zaokrąglamy w górę do pełnego dnia.

Przykład:
Pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze czasu pracy 1/4 etatu wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia ustala się następująco: 
26 x 1/4 = 6,5 dni, po zaokrągleniu 7 dni, tj. 56 godzin przy założeniu, że pracownik przepracuje u pracodawcy cały rok kalendarzowy. 

Urlop proporcjonalny

W przypadku, w którym pracownik zmienia pracę w trakcie roku kalendarzowego, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy, chyba że przed ustaniem stosunku pracy pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze. Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. 

Przykład:
Pracownik został zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony od dnia 01.01.2022 r., w wymiarze czasu pracy 1/4 etatu. Pracownik ten rozwiązuje umowę o pracę z końcem września. Przysługujący mu urlop wypoczynkowy w roku 2022 od stycznia do września oblicza się następująco:
26 x 1/4 = 6,5 po zaokrągleniu 7 dni  
7 dni : 12 miesięcy x 9 miesięcy = 5,25 po zaokrągleniu 6 dni urlopu wypoczynkowego, tj. 48 godzin.

Pracownikowi zatrudnionemu u kolejnego pracodawcy, w danym roku kalendarzowym, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym :

 • w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego – w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego, 
 • w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego – w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, chyba, że pracownik ten wykorzystał urlop wypoczynkowy w wyższym wymiarze u poprzedniego pracodawcy. Jeżeli pracownik wykorzystał urlop w wyższym wymiarze u poprzedniego pracodawcy, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Przykład:
Zatrudnienie pracownika następuje z dniem 01/10/2022 w pełnym wymiarze czasu pracy. U poprzedniego pracodawcy przepracował okres od 01/01/2021 do 30/09/2022 w wymiarze 1/4 etatu – na świadectwie mamy informację, że wykorzystał urlop w wymiarze 6 dni. Przysługujący mu urlop wypoczynkowy oblicza się następująco:

Przy wymiarze urlopu 26 dni: 
Urlop należny u obecnego pracodawcy obliczamy następująco:
26 : 12 miesięcy x 3 miesiące = 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni urlopu wypoczynkowego 
Urlop należny u poprzedniego pracodawcy obliczamy następująco: 26 x ¼ = 7 dni 
7 : 12 x 9 = 5,25 po zaokrągleniu 6 dni, tj. w przeliczeniu na godziny 6 x 8 godzin = 48 godzin

Urlop należny nie może być niższy niż wynikający z okresu przepracowanego u wszystkich pracodawców łącznie, ale nie może też być wyższy niż pełen wymiar urlopu. 

6 dni, tj. 48 godzin (dni urlopy wykorzystywane u poprzedniego pracodawcy) + 7 dni, tj. 56 godzin (urlop należny u obecnego pracodawcy) = 13 dni, tj. 104 godziny urlopu.

Równoległe wykonywanie pracy 

W przypadku tzw. równoległego zatrudnienia, a więc w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony jednocześnie u dwóch lub więcej pracodawców, uprawnienia urlopowe ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Fakt wykorzystania urlopu w jednym miejscu pracy, nie ma więc wpływu na wymiar urlopu przysługujący pracownikowi w drugim miejscu pracy.

Wykonywanie pracy w tym samym czasie, u 4 pracodawców, w wymiarze niepełnego wymiaru etatu, tj. ¼ etatu nie jest równoznaczne z wykonywaniem pracy u jednego pracodawcy w ramach pełnego etatu. Wymiary urlopów należnych za okresy zatrudnienia w jednoczesnych stosunkach pracy nie podlegają sumowaniu na poczet limitu z art. 154 § 3 Kodeksu pracy.


Pobierz bezpłatnie e-book “Tajemnice urlopowe niepełnoetatowca”!
W e-booku znajdziesz również niezwykle ciekawe case study pt.: „Jak poprawnie ustalić uprawnienia urlopowe pracownika przy częstej zmianie wymiarów i rozkładów czasu pracy”.

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!