fbpx

HR-owe Koło Ratunkowe: Obowiązki pracodawcy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

13 grudnia 2022
Przepisy prawa pracy nie obligują pracodawcy do finansowania pracownikom kursów lub szkoleń innych niż te z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy jednak pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje może liczyć na ustawowo regulowane wsparcie pracodawcy? Zapraszam do lektury!

Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z art. 94 ust. 6 ustawy Kodeks pracy, jednym z obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownik, który w ten właśnie sposób podejmuje działania mające na celu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, może ubiegać się o:

  • urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni (w przypadku osoby przystępującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) lub nawet 21 dni (w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego); urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Na mocy art. 103(3) Kodeksu pracy, pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Użyte określenie “może” jednoznacznie wskazuje, że decyzja należy od pracodawcy.

Jeśli strony postanowią o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracodawca pokrywa koszty kształcenia, powinny zawrzeć pisemną umowę, z której będą wynikały wzajemne ich prawa i obowiązki dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych osoby zatrudnionej. Pracodawca może, ale nie musi zobowiązywać pracownika do podpisania wspomnianej umowy. Nie jest to konieczne, jeśli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Pracodawca każdorazowo może podjąć decyzję o ewentualnym dofinansowaniu danej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zasady, na jakich ma się odbywać podnoszenie kwalifikacji przez pracownika zależą od ustaleń poczynionych przez pracodawcę i pracownika. Należy jednak wziąć pod uwagę przepisy art. 18(3a) Kodeksu pracy, zgodnie z którym wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani w zatrudnieniu, co obejmuje dostęp do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kwestie związane z ich finansowaniem lub współfnansowaniem, a także możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń. Pracownik nie może być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. 

Obowiązek zwrotu dodatkowych świadczeń

Obowiązek zwrotu dodatkowych świadczeń przyznanych pracownikowi w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, tj. m.in. opłaty za kształcenie powstaje, gdy zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 103(5) Kodeksu pracy. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

  • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
  • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie dłuższym niż 3 lata,
  • który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę w wyniku mobbingu,
  • który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 Kodeksu pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracownika) lub art. 94(3) –  mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. W praktyce oznacza to tyle, że w przypadku wypowiedzenia dokonanego przez pracownika oraz jeśli nie upłynął jeszcze 3-letni okres od ukończenia podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych, pracownik będzie zobowiązany do zwrotu świadczeń dodatkowych, ale z zachowaniem proporcjonalności.

Pracownik nie ma obowiązku zwrotu pracodawcy wynagrodzenia otrzymanego za czas zwolnienia od pracy udzielonego na czas szkolenia.Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!