fbpx

HR-owe Koło Ratunkowe: Procedura zmiany okresu rozliczeniowego

24 stycznia 2023
Jak dokonać zmiany okresu rozliczeniowego i jakie korzyści mogą wynikać z tego dla pracodawcy? Przeczytaj!

Definicja czasu pracy w Kodeksie pracy

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się, zgodnie z art. 150 § 1 ustawy Kodeks pracy, w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. 

Okres rozliczeniowy to przedział czasu wyrażony w miesiącu lub miesiącach, w ramach którego pracownicy mają obowiązek wypracować określony wymiar czasu pracy, tj. odpowiednią liczbę dni oraz godzin pracy.

Jak dokonać zmiany okresu rozliczeniowego?

Aby dokonać zmiany obowiązującego pracowników okresu rozliczeniowego konieczna jest zmiana aktu wewnątrzzakładowego, w którym uregulowano długość okresu rozliczeniowego.

Zgodnie z powyższym, jeżeli pracodawca chce dokonać zmiany okresu rozliczeniowego, np. z jednomiesięcznego na trzymiesięczny, powinien w tym celu dokonać odpowiednich zmian w:

  • regulaminie pracy, 
  • układzie zbiorowym pracy bądź 
  • obwieszczeniu. 

Od kiedy obowiązuje zmieniony okres rozliczeniowy?

W przypadku, gdy w zakładzie pracy okresy rozliczeniowe czasu pracy ustalono w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu pracodawcy, zastosowanie nowych przepisów jest możliwe dopiero po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń czy wysłanie pracownikom maila w tej sprawie). 

W przypadku, gdy okresy rozliczeniowe czasu pracy zostały określone w układzie zbiorowym pracy zmiany tegoż układu wchodzą w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem jego zarejestrowania.

Niedopuszczalne praktyki dot. zmiany okresu rozliczeniowego

Nagłe zmiany okresów rozliczeniowych są w praktyce niedopuszczalne. Ponadto pracodawca nie zawsze musi dokonywać wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikom. Jeśli długość okresu rozliczeniowego wynika z przekazanej pracownikowi tzw. informacji o warunkach zatrudnienia, wydanej im na podstawie art. 29 Kodeksu pracy, wystarczy wręczyć pracownikom zaktualizowaną informację o warunkach zatrudnienia.

Równoważny system czasu pracy

Zatrudnianie pracowników w systemie równoważnego czasu pracy nie oznacza konieczności wydłużenia okresu rozliczeniowego np. do trzech miesięcy.

Zgodnie z art. 135 § 1 ustawy Kodeks pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Warunkiem dopuszczalności stosowania równoważnego systemu czasu pracy jest rodzaj pracy lub jej organizacja.

Korzyści wynikające z dłuższego okresu rozliczeniowego

W praktyce, dłuższy okres rozliczeniowy oznacza większą elastyczność w planowaniu rozkładów czasu pracy pracowników. Wydłużenie okresu rozliczeniowego w przypadku stosowania równoważnego systemu czasu pracy, może być korzystne z punktu widzenia pracodawcy, któremu łatwiej będzie dysponować czasem pracy pracowników.

Zatrudniając pracownika w ramach równoważnego systemu czasu pracy pracodawca musi pamiętać, aby zatrudniać pracowników w obowiązującym ich wymiarze czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Tym samym, ustalenie rozkładu czasu pracy w sposób sztywny nie zwalnia pracodawcy z obowiązku obliczania obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy i dokonywania koniecznej modyfikacji tegoż rozkładu tak, aby pracownicy ani nie przekraczali obowiązującego ich wymiaru czasu pracy, ani też go nie dopracowywali.


Pobierz Magazyn HR na szpilkach | Artykuł Moniki Smulewicz “7 grzechów głównych kadrowego”

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!