Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Webinar “Zmiany w specustawie 2023”

28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jakie implikacje dla rynku pracy oraz relacji pracownik-pracodawca wynikają z przepisów zmienionej specustawy ukraińskiej? Zapraszam na bezpłatny webinar z Ekspertem!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
30 stycznia 2023

Zmiany w tzw. specustawie ukraińskiej – styczeń 2023

Skrócenie terminu na złożenie wniosku o wydanie numeru PESEL
Określono 30-dniowy termin, licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny.

UWAGA! Likwidacja przepisów covidowych w zakresie przedłużenia ważności tytułów pobytowych dla cudzoziemców Przewidziano uchylenie przepisów, które przedłużały legalny pobyt cudzoziemców w Polsce, ważność dokumentów pobytowych (np. karta pobytu) oraz termin na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

Zmiana dotyczy wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie Tarczy Antykryzysowej Przepisy zostaną uchylone z dniem 24 sierpnia 2023 r. Do tego czasu należy podjąć działania mające na celu przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca w Polsce, jednakże należy wskazać, że stan zagrożenia epidemiologicznego może być także wcześniej odwołany niż z dniem 24 sierpnia 2023 r. z powodu jego braku dalszego przedłużenia (obecnie do 31 marca 2023 r.)

UWAGA! Likwidacja przepisów dotyczących uproszczonej procedury wydawania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy.
Przewidziano likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym (art. 38 i 39 specustawy).

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
Od 1 kwietnia 2023 r., na podstawie art. 42 znowelizowanej specustawy, obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, a status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, które związane jest z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej czyli:
– zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
– zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
– zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Wnioski o udzielenie w/w zezwoleń będą mogły być składane w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy od 1 kwietnia br.

Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnianiu cudzoziemca
W sytuacji udzielenia obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pod warunkiem dokonania powiadomienia z art. 22 ust. 1 specustawy, pracodawca będzie zobowiązany powiadomić UP o zatrudnieniu cudzoziemca, w terminie 14 dni do dnia podjęcia przez niego pracy lub daty doręczenia decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
Nowelizacja specustawy przedłuża ważność dokumentów potwierdzających legalny pobyt oraz dokumentów pobytowych obywateli Ukrainy do 24 sierpnia 2023 r. Zgodnie z ustawą dotyczy to m.in. wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, ruchu bezwizowego, wiz Schengen, wiz i dokumentów pobytowych wydanych przez inne kraje Strefy Schengen. Jednocześnie, przepisy dotyczące przedłużenia ważności wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy wchodzą w życie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw 2023 poz. 185 [Pobierz tutaj]


Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas którego przekażemy Uczestnikom podstawową wiedzę dotyczącą zatrudniania cudzoziemców, przy uwzględnieniu nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej.

Szkolenie “Zatrudnianie cudzoziemców 2023”
10 marca 2023 r.


Poznaj mojego Gościa

Mec. Piotr Sawicki – wspólnik Kancelarii Sawicki i Wspólnicy, która od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prawie migracyjnym oraz zagadnieniach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Europejskiego Uniwersytetu Floryda im. Fredricka G. Levina.

Od początku działań wojennych w Ukrainie dał się poznać jako niezwykle zaangażowany i hojnie dzielący się wiedzą ekspert prawa migracyjnego, edukując społeczność adwokacką w ramach szkoleń i webinarów prowadzonych m.in. na zaproszenie Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Autor wielu eksperckich publikacji z zakresu prawa migracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk z obszaru zatrudniania w sektorze IT, opublikowanych m.in. na łamach Magazynu HR na szpilkach®.

Trener, wykładowca i autor licznych szkoleń z zakresu zatrudniania cudzoziemców, prowadzonych m.in. dla Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i ZZL HR na szpilkach®.

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Od początku wojny, czyli od marca 2022 r. do Polski przybyło już ponad 9,513 mln osób [źródło: Straż Graniczna].

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w rejestrach PESEL mamy obecnie ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 46% z nich stanowią kobiety w wieku aktywności ekonomicznej. Jednocześnie Prezes ZUS, Gertruda Uścińska podkreśla, że ok. 52-54% kobiet wciąż pozostaje na rynku pracy.

Osoby te zasilają w szczególności branże: usługową i gastronomiczną. Uchodźcy w większości zatrudnieni są na podstawie umów zlecenie, w mniejszym zaś stopniu na podstawie umów o prace.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zauważa, że zasilają oni nasz rynek pracy, uzupełniają luki kadrowe i przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. Jednocześnie wskazuje, że liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce i odprowadzających składki do ZUS stale rośnie – według danych ZUS liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w grudniu 2022 r. 1 mln 63 tys. 300 osób, co oznacza wzrost w stosunku do stycznia 2022 r. o 191,7 tys.

Luka zatrudnieniowa

Główny Urząd Statystyczny podaje, że na koniec drugiego kwartału 2022 roku najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w podmiotach z sekcji przetwórstwo przemysłowe. Znaczący udział wolnych miejsc pracy odnotowano również w sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych.

Wolne miejsca pracy według wybranych grup zawodów w drugim kwartale 2022 roku [Źródło: GUS]

 • Specjaliści – 24,9%
 • Robotnicy przemysłowi – 23%
 • Operatorzy i monterzy maszyn – 15,4%
 • Pracownicy biurowi – 9,6%
 • Pracownicy usług i sprzedawcy – 8,9%
 • Technicy i średni inny personel – 7,8%
 • Pracownicy wykonujący prace proste – 6,3%
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #72 Nadciąga tornado zmian w prawie pracy!

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach. Czy posypią się pozwy? Pracownicy zwolnieni z opłat sądowych! ZUS zmienia podejście i traktuje pracę zdalną z zagranicy jak delegowanie. Telepraca przechodzi do historii. Dotkliwe kary dla menedżerów. Ryczałt za pracę zdalną bez PIT. Tornado zmian w prawie pracy. Sprawdź, co się zmieni!

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.