fbpx

Webinar “Zmiany w specustawie 2023”

30 stycznia 2023
28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Jakie implikacje dla rynku pracy oraz relacji pracownik-pracodawca wynikają z przepisów zmienionej specustawy ukraińskiej? Zapraszam na bezpłatny webinar z Ekspertem!

Zmiany w tzw. specustawie ukraińskiej – styczeń 2023

Skrócenie terminu na złożenie wniosku o wydanie numeru PESEL
Określono 30-dniowy termin, licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny.

UWAGA! Likwidacja przepisów covidowych w zakresie przedłużenia ważności tytułów pobytowych dla cudzoziemców Przewidziano uchylenie przepisów, które przedłużały legalny pobyt cudzoziemców w Polsce, ważność dokumentów pobytowych (np. karta pobytu) oraz termin na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

Zmiana dotyczy wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie Tarczy Antykryzysowej Przepisy zostaną uchylone z dniem 24 sierpnia 2023 r. Do tego czasu należy podjąć działania mające na celu przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca w Polsce, jednakże należy wskazać, że stan zagrożenia epidemiologicznego może być także wcześniej odwołany niż z dniem 24 sierpnia 2023 r. z powodu jego braku dalszego przedłużenia (obecnie do 31 marca 2023 r.)

UWAGA! Likwidacja przepisów dotyczących uproszczonej procedury wydawania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy.
Przewidziano likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym (art. 38 i 39 specustawy).

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
Od 1 kwietnia 2023 r., na podstawie art. 42 znowelizowanej specustawy, obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, a status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, które związane jest z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej czyli:
– zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
– zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
– zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Wnioski o udzielenie w/w zezwoleń będą mogły być składane w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy od 1 kwietnia br.

Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnianiu cudzoziemca
W sytuacji udzielenia obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pod warunkiem dokonania powiadomienia z art. 22 ust. 1 specustawy, pracodawca będzie zobowiązany powiadomić UP o zatrudnieniu cudzoziemca, w terminie 14 dni do dnia podjęcia przez niego pracy lub daty doręczenia decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
Nowelizacja specustawy przedłuża ważność dokumentów potwierdzających legalny pobyt oraz dokumentów pobytowych obywateli Ukrainy do 24 sierpnia 2023 r. Zgodnie z ustawą dotyczy to m.in. wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, ruchu bezwizowego, wiz Schengen, wiz i dokumentów pobytowych wydanych przez inne kraje Strefy Schengen. Jednocześnie, przepisy dotyczące przedłużenia ważności wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy wchodzą w życie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw 2023 poz. 185 [Pobierz tutaj]


Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas którego przekażemy Uczestnikom podstawową wiedzę dotyczącą zatrudniania cudzoziemców, przy uwzględnieniu nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej.

Szkolenie “Zatrudnianie cudzoziemców 2023”
10 marca 2023 r.


Poznaj mojego Gościa

Mec. Piotr Sawicki – wspólnik Kancelarii Sawicki i Wspólnicy, która od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prawie migracyjnym oraz zagadnieniach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Europejskiego Uniwersytetu Floryda im. Fredricka G. Levina.

Od początku działań wojennych w Ukrainie dał się poznać jako niezwykle zaangażowany i hojnie dzielący się wiedzą ekspert prawa migracyjnego, edukując społeczność adwokacką w ramach szkoleń i webinarów prowadzonych m.in. na zaproszenie Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Autor wielu eksperckich publikacji z zakresu prawa migracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk z obszaru zatrudniania w sektorze IT, opublikowanych m.in. na łamach Magazynu HR na szpilkach®.

Trener, wykładowca i autor licznych szkoleń z zakresu zatrudniania cudzoziemców, prowadzonych m.in. dla Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i ZZL HR na szpilkach®.

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Od początku wojny, czyli od marca 2022 r. do Polski przybyło już ponad 9,513 mln osób [źródło: Straż Graniczna].

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w rejestrach PESEL mamy obecnie ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 46% z nich stanowią kobiety w wieku aktywności ekonomicznej. Jednocześnie Prezes ZUS, Gertruda Uścińska podkreśla, że ok. 52-54% kobiet wciąż pozostaje na rynku pracy.

Osoby te zasilają w szczególności branże: usługową i gastronomiczną. Uchodźcy w większości zatrudnieni są na podstawie umów zlecenie, w mniejszym zaś stopniu na podstawie umów o prace.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zauważa, że zasilają oni nasz rynek pracy, uzupełniają luki kadrowe i przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. Jednocześnie wskazuje, że liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce i odprowadzających składki do ZUS stale rośnie – według danych ZUS liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w grudniu 2022 r. 1 mln 63 tys. 300 osób, co oznacza wzrost w stosunku do stycznia 2022 r. o 191,7 tys.

Luka zatrudnieniowa

Główny Urząd Statystyczny podaje, że na koniec drugiego kwartału 2022 roku najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w podmiotach z sekcji przetwórstwo przemysłowe. Znaczący udział wolnych miejsc pracy odnotowano również w sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych.

Wolne miejsca pracy według wybranych grup zawodów w drugim kwartale 2022 roku [Źródło: GUS]

  • Specjaliści – 24,9%
  • Robotnicy przemysłowi – 23%
  • Operatorzy i monterzy maszyn – 15,4%
  • Pracownicy biurowi – 9,6%
  • Pracownicy usług i sprzedawcy – 8,9%
  • Technicy i średni inny personel – 7,8%
  • Pracownicy wykonujący prace proste – 6,3%

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!