Placówka oświatowa Eduwersum

Ferie pracownika młodocianego

Kiedy młodociany nabywa prawo do urlopu? W jakim czasie pracodawca powinien udzielić uczniowi dni urlopu? Na jakich zasadach powinien być udzielany urlop młodocianemu? Zapraszam do lektury!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
31 stycznia 2023

Pani Moniko, zatrudniamy w naszej firmie ucznia. Wykonuje on pracę w ten sposób, że przez tydzień chodzi do szkoły, a kolejny tydzień pracuje. Nadszedł natomiast czas ferii zimowych… Jak zorganizować pracę tego ucznia w naszym zakładzie pracy, gdy szkolne ferie zimowe trwają dwa tygodnie? Czy jako pracodawca mamy prawo żądać, aby uczeń wykonywał pracę w trakcie tygodnia ferii zimowych?
Napisał do mnie Andrzej [imię zmienione], księgowy ze śląskiej firmy z branży motoryzacyjnej.

§  1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.
§  2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
§  3. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Art. 205 Kodeksu pracy

Uprawnienia urlopowe, a także ograniczenia związane z czasem pracy pracowników młodocianych dotyczą osób zatrudnionych u pracodawcy na podstawie umów o pracę. Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem: 

 • 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze – 12 dni roboczych, 
 • roku pracy – w wymiarze 26 dni roboczych. Prawo do kolejnego urlopu nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Na mocy art. 205 § 3 ustawy Kodeks pracy, młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeżeli młodociany przed okresem ferii nie nabył jeszcze prawa do urlopu, na wniosek pracownika może być mu udzielony urlop zaliczkowo. Pracodawca nie może odmówić takiej prośbie.

W związku z tym, że przepisy dotyczące młodocianych nie regulują tego, w jaki sposób ma być mu udzielany urlop, należy stosować w tym przypadku przepisy dotyczące urlopów pracowniczych uregulowanych przepisami Kodeksu pracy. Urlop wypoczynkowy udziela w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Pracodawca powinien zatem udzielić urlopu pracownikowi młodocianemu jedynie w dni, które są dla niego dniami pracy. Pozostałe dni w okresie ferii powinny być dla młodocianego wolne zarówno do pracy, jak i zajęć szkolnych.

Warto wiedzieć, że na mocy art. 205 § 4 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Rekomendacje Społeczności Praktyków Kadr i Płac na Facebooku!

W myśl art. 205 k.p. młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni, po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Z upływem roku uzyskuje on prawo do 26 dni. Jednak w roju w którym ukończy 18 latpa prawo do urlopu w wymiarze 20 dni. Młodocianemu, który uczęszcza do szkoły, należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeżeli jednak młodociany nie nabył jeszcze prawa do urlopu, to pracodawca może mu udzielić urlopu zaliczkowo w okresie ferii, oczywiście jeżeli młodociany wystąpi z wnioskiem o taki urlop.Ponadto pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, który jest uczniem szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych bezpłatnego urlopu w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.Należy zaznaczyć, że nabycie 26 dni urlopu po roku jest niezależnie od nabycia 12 dni po 6 miesiącach pracy. Oznacza to, że młodociany po przepracowaniu pierwszego roku nauki zawodu ma łącznie 38 dni urlopu.

Magdalena Wawrzyniak, Asystent spółki

Pracownik mlodociany ma prawo do urlopu po 6 przepracowanych miesiącach. Przysługuje mu wtedy 12 dni urlopu, po przepracowanym roku przysługuje mu 26 dni urlopu wypoczynkowego. W roku kalendarzowymi którym kończy 18 lat ma prawo do 20 dni urlopu. Jeżeli ferie szkolne przypadają przed nabyciem prawa do urlopu, pracodawcą może jmuczniowi udzielić wolnego zaliczkowo.Jeden tydzień pracownik młodociany pracuje a drugi ma wolny w okresie ferii.

Julia Wrzesińska, Specjalista ds. Kadr i płac

Pobierz e-book “Tajemnice zatrudniania pracowników młodocianych”

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.