fbpx

Koszt dojazdu do siedziby firmy przy pracy zdalnej

7 marca 2023
Czy pracodawca może wypłacać zwrot kosztów dojazdu do siedziby firmy osobom pracującym zdalnie? Czy strony stosunku pracy poniosą konsekwencje składkowo-podatkowe takiego składnika? Przeczytaj!

U nas w firmie, w treści umów o pracę, miejsce wykonywania pracy określiliśmy jako granice administracyjne miasta Warszawy. Pomimo wykonywania przez naszych pracowników pracy zdalnej, zapis w treści umowy o pracę nie został zmieniony. Większość zespołu pracuje zatem z miejsca zamieszkania (często są to miejscowości znacznie oddalone do stolicy) i tylko incydentalnie bierze udział w spotkaniach w siedzibie pracodawcy. Dojazd pociągiem do biura stanowi dla sporej grupy osób spory wydatek. Pozostała część pracowników wykonuje pracę w biurze.

  • Czy koszt biletu powinien być pokrywany przez pracodawcę (bez % i ZUS)?
  • Czy w związku z tym, że pracownicy wykonują pracę zdalną mógłby to być koszt związany z faktem pracy zdalnej?
  • Czy pracownicy, którzy również ponoszą koszty do biura pracodawcy powinni otrzymywać zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy?

Z takimi wątpliwościami zwrócił się do mnie Andrzej [imię zmienione], specjalista ds. HR z Warszawy.

Ryczałt obciążony składkami ZUS i podatkiem

Pracodawca może (decyzja należy do pracodawcy) przyznać pracownikom zwrot kosztów dojazdów do pracy, ale kwota tego ryczałtu będzie świadczeniem pieniężnym podlegającym opodatkowaniu i oskładkowaniu

W przypadku wypłaty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do jazd służbowych nie powstanie obowiązek opłacania składek ZUS. 

Incydentalne wyjazdy służbowe i zasada równego traktowania

Inną sytuacją jest fakt incydentalnego wykonywania pracy na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, za które przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Prawo do otrzymania zwrotu za dojazdy do pracy powinno wynikać z postanowień zawartych w regulacjach wewnątrzzakładowych lub w umowie o pracę. Pracodawca powinien również pamiętać o zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu. W praktyce oznacza to, że zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy powinni otrzymywać wszyscy pracownicy albo grupa pracowników, która np. zamieszkuje w znacznej odległości od firmy. Kryteria przyznawania zwrotu kosztów mogą być ukształtowane dowolnie, z zachowaniem zasady równego traktowania. Nie ma przy tym znaczenia czy rozliczenie będzie następowało na podstawie kilometrówki, dodatku, czy ryczałtu.

Konsekwencje podatkowe

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (dotyczy to np. niektórych służb mundurowych). Ponieważ w omawianym przypadku taka okoliczność nie zachodzi, od dodatku rekompensującego pracownikowi koszty związane z dojazdem do pracy należy naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

W przypadku wypłaty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do jazd służbowych pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę o używaniu auta prywatnego do celów służbowych. Warunki ustalania oraz sposoby dokonywania zwrotu kosztów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Najprostszym sposobem rozliczenia w tym przypadku jest ryczałt. Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu (ustala ją pracodawca w granicach limitu określonego przez ustawodawcę) i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne (ustala go pracodawca w granicach limitu określonego przez ustawodawcę), po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.  

Natomiast świadczenia związane ze zwrotem kosztów podróży na zasadach przewidzianych dla podróży służbowych są wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od składek ZUS na mocy § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


Dołącz do Akademii MASTER 15.03.2023

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!