fbpx

Zadaniowy system czasu pracy na pracy zdalnej

22 marca 2023
Organizacja pracy zdalnej to wyzwanie dla wielu firm. Praktycznym rozwiązaniem może okazać się wprowadzenie zadaniowego system czasu pracy.

Pani Moniko, nasi menedżerowie mają ogromny problem! Nasze timesheety potwierdzają, że podczas pracy zdalnej u znacznej części pracowników spada wydajność, a osiągane przez nich wyniki są coraz słabsze. Wiemy, że podłoże tego stanu może być różne. Jednym z pomysłów jak poradzić sobie z tym problemem jest zastosowanie wypowiedzeń zmieniających. Planujemy wprowadzić albo zadaniowy albo równoważny system czasu pracy, który miałby zastosowanie w przypadku osób pracujących zdalnie. Pani Moniko, czy to ma sens?
Napisała do mnie Ania [imię zmienione], specjalistka ds. HR ze szczecińskiej firmy z branży handlowej.

Jak zmienić system czasu pracy?

Sposób wprowadzenia zmian w obszarze czasu pracy uzależniony jest od tego czy w zakładzie pracy działają organizacje związkowe i czy pracodawca zobowiązany jest do tworzenia regulaminu.

  • Jeśli u pracodawcy działają związki zawodowe, zasady pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu między pracodawcą a związkami.
  • Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Czy pracodawca może wypłacać zwrot kosztów dojazdu do siedziby firmy osobom pracującym zdalnie? Sprawdź!

Praca zdalna uzgodniona w trakcie zatrudnienia

Gdy do uzgodnienia pracy zdalnej dojdzie w trakcie zatrudnienia, każda ze stron umowy o pracę będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalą przy tym termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy nastąpi w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Dlaczego ryczałt za pracę zdalną nie może być zbyt wysoki? Sprawdź konsekwencje!

System czasu pracy uzasadniony utrudnioną kontrolą

Zadaniowy system czasu pracy można wprowadzić, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej organizacją lub miejscem wykonywania pracy. Wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy jest zatem dopuszczalne, jeśli:

  • pracodawcy trudno jest kontrolować sposób wykonywania przez pracownika powierzonej mu pracy,
  • ewidencja czasu pracy pracownika jest utrudniona,
  • nie zachodzi potrzeba przebywania pracownika w zakładzie w określonych odgórnie godzinach,
  • zapotrzebowanie na daną pracę jest zmienne i trudne do przewidzenia,
  • praca jest uzależniona od działań pracownika – nie ma potrzeby współpracy z innymi pracownikami.

Czy po wprowadzeniu do Kodeksu pracy pracy zdalnej jako rozwiązania stałego dyżur domowy może być w dalszym ciągu nie wliczany do czasu pracy? Oto odpowiedź!

Równoważny system czasu pracy również dopuszczalny

Zgodnie z przepisami, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. 

Konieczne zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych

Zgodnie zatem z powyższym, jeżeli pracodawca chce zmienić obowiązujący dotychczas system czasu pracy powinien w tym celu dokonać odpowiednich zmian w:

  • regulaminie pracy,
  • układzie zbiorowym pracy lub
  • w obwieszczeniu.

Zmiana systemu czasu pracy wymaga takiego samego trybu jak jego uchwalenie.

Z tego względu w przypadku, gdy w zakładzie pracy system czasu pracy ustalony został w regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy jego zmiana jest możliwa dopiero po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Gdyby system organizacji czasu pracy został wyraźnie zastrzeżony w umowie o pracę, wówczas zmiana zastrzeżonego w tej umowie systemu pracy wymagałaby wypowiedzenia przez zakład pracy warunków pracy i płacy.

Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu warunków pracy i pracy.

Rekomendacje Społeczności Praktyków Kadr i Płac na Facebooku

Praca w systemie zadaniowym nie polega wyłącznie na tym, że pracodawca określi system czasu pracy pracownika jako zadaniowy. Kluczowym elementem zadaniowego czasu pracy, także w formule pracy zdalnej, jest wyznaczenie pracownikowi konkretnego zadania (zadań) do wykonania. Takiego charakteru nie mają na ogół obowiązki wynikające z zakresu czynności pracownika. Zasadniczo nie jest dopuszczalne także w ramach zadaniowego czasu pracy wskazanie osiągnięcia określonego rezultatu ekonomicznego jako podstawy wymiaru czasu pracy (wyrok SN z 15 listopada 2006 r., I PK 117/06). 

Elżbieta Siwek

Ufam, że mój artykuł okazał się dla Ciebie pomocny. Zobacz więcej o podobnej tematyce lub zdobądź wiedzę z innych obszarów! Zdobywaj nowe kompetencje! Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać mój blog. Zapisz się na Newsletter,  chcę Cię informować o zmianach i ciekawych przypadkach z obszaru prawa pracy.

Chcesz mieć pewność, że nic Cię nie ominie?

Dołącz do ponad 35 000 subskrybentów i bądź na bieżąco!

Zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój są dla Ciebie ważne? Moją misją jest edukować i dzielić się wiedzą. Zostaw komentarz i daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc? Zainspiruj mnie do nowych treści!

Odwiedź i subskrybuj mój kanał na Youtube. Zdobywaj wiedzę jak mistrzowie! Rzetelna wiedza, przykłady, wyliczenia, wyjaśnienia oraz interpretacje zawiłych przepisów – to wszystko znajdziesz na moim kanale! 

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Nazywam się Monika Smulewicz. Jestem ekspertem prawa pracy. Szkolę przedsiębiorców i menedżerów w zakresie efektywnego wykorzystania prawa pracy w biznesie. Jestem autorką kompleksowego programu szkoleń online pt. "Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego." Równocześnie prowadzę zajęcia z prawa pracy oraz naliczania wynagrodzeń na uczelniach wyższych. Moją pasją jest czas pracy, dlatego stworzyłam aplikację do planowania i rozliczania czasu pracy ePlanner.pl.

więcej o mnie →

Uważasz, że to wartościowe treści? Chcesz więcej?

“O kadrach i płacach z pasją” to najpopularniejszy blog o tematyce kadrowo-płacowej w Polsce oraz gwarancja sprawdzonych informacji. Zostawiając swój e-mail dostaniesz nie tylko powiadomienia o nowych wpisach, lecz także dodatkowe, ekskluzywne materiały. Będę strzec Twojego adresu i zachowam go tylko dla siebie! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji. Zapisz się!

Podobał Ci się artykuł? Zostaw komentarz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Slider
Slider
Dziś jest najlepszy dzień, aby zacząć. Mistrzowie działają tu i teraz. Wierzę, że Ty również podejmiesz wyzwanie mistrzostwa zawodowego!