Placówka oświatowa Eduwersum

PPK prezesa zarządu – na co zwrócić uwagę?

W spółce komunalnej powołano prezesa zarządu spółki komunalnej, którego zatrudniono na podstawie kontraktu menedżerskiego. Zarząd zastanawia się, czy prezes objęty jest z mocy ustawy wpłatą do PPK, czy też może przystąpić do tego programu dobrowolnie?

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
19 lipca 2023

Zweryfikuj podstawę zatrudnienia

To czy prezes zarządu spółki komunalnej może być uczestnikiem PPK, a więc czy mogą być za niego dokonywane wpłaty do PPK, zależy od podstawy jego zatrudnienia w spółce. Ponadto uczestnictwo w PPK jest co do zasady dobrowolne, z tym że osoby zatrudnione, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55. roku życia są automatycznie “zapisywane” do PPK.

Kto może przystąpić do PPK?

Do pracowniczego planu kapitałowego (dalej PPK) mogą przystąpić tylko te osoby, które spełniają definicję osoby zatrudnionej wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK. 

Za osoby zatrudnione, zgodnie z przywołaną ustawą, uważa się, m.in. 

 • pracowników, o których mowa w art. 2 K.p., z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 z późn. zm.), oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 K.p.,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów.

Czy pracownik ma obowiązki dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych? Sprawdź!

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń

Warto przyjrzeć się również przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), która reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących m.in. jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom i komunalnym osobom prawnym, w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających. Ustawa ta dotyczy m.in. wszystkich spółek, w których samorząd ma udziały albo akcje (bez względu na ich liczbę).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń (…), z członkiem organu zarządzającego spółką zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Spełnienie definicji osoby zatrudnionej wiąże z PPK

Z członkiem zarządu spółki komunalnej zawarta została umowa o świadczenie usług zarządzania, czyli tzw. kontrakt menedżerski. Przyjmując, że dla tej osoby jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych jest kontrakt menedżerski, podlega ona przedmiotowym ubezpieczeniom jak zleceniobiorca, czyli m.in. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zatem spełnia definicję osoby zatrudnionej w myśl przepisów ustawy o PPK i prezes zarządu spółki komunalnej może być uczestnikiem PPK. 

Uwaga! Przypominam, że do 31 lipca na pracodawcach prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne (w skrócie PPE) spoczywa obowiązek notyfikacyjny. Do Polskiego Funduszu Rozwoju przekazać należy oświadczenie o liczbie pracowników oraz o liczbie uczestników PPE.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #71 Monitoring nowości, zmian i prac w resortach

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach powraca po rocznej przerwie! Zmiany w zatrudnianiu młodocianych, elektronizacja umów o pracę, cyfryzacja zabezpieczenia społecznego, gwarancja zatrudnienia dla pracowników chronionych. Dodatkowo ważne terminy i prace legislacyjne. Zapraszam!

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach po transgranicznej transformacji

Od 15 września 2023 r. obowiązują nowe zasady dotyczące uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zmiany wynikają z dyrektywy, która została wdrożona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z 26 maja 2023 r. (o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek - Dz.U. z 2023 poz. 1784).

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Kadrowego XVII edycja

 • 31 października 2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego XXV edycja

 • 31 października 2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego XIV edycja

 • 31 października 2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • 28 września 2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających III edycja

 • 22 listopada 2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w ratach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.