Placówka oświatowa Eduwersum

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Zasady wypłaty wynagrodzenia w przepisach zakładowych

Jakie zasady wypłaty wynagrodzenia określić należy w przepisach zakładowych? Jak, zgodnie z przepisami, wskazać pracownikom termin wypłaty wynagrodzenia? Sprawdź!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
4 sierpnia 2023

Ogólne zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom zostały uregulowane w przepisach Kodeksu pracy. Z kolei na pracodawcy ciążą obowiązki dotyczące uszczegółowienia zasad wypłaty wynagrodzenia. Do podstawowych zasad dotyczących wypłaty wynagrodzenia należy zaliczyć dokonywanie wypłaty:  

 • co najmniej raz w miesiącu, 
 • w stałym i ustalonym z góry terminie,
 • z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, 
 • nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego,
 • w dniu poprzedzającym termin wypłaty jeśli dniem wypłaty jest dzień wolny od pracy,  
 • składników wynagrodzenia za pracę, przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – z dołu, w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

Wypłata wynagrodzenia raz w miesiącu

Wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana przynajmniej raz w miesiącu. Jest to ustawowe minimum, do którego pracownik ma prawo na mocy przepisów Kodeksu pracy. W praktyce oznacza to tyle, że pracodawca może wypłacać wynagrodzenia częściej, aniżeli raz w miesiącu. Gwarancja periodyczności wynagrodzenia ma zapewnić pracownikowi stabilność w zakresie zaspokajania bieżących potrzeb zarówno jego, jak i jego rodziny.

Wypłata wynagrodzenia raz w miesiącu może być interpretowana w taki sposób, że jeżeli w poprzednim miesiącu pracodawca wypłacił wynagrodzenie pierwszego dnia, to w następnym także powinno to nastąpić pierwszego dnia kolejnego miesiąca. 

Stały termin

Wynagrodzenie powinno być wypłacane pracownikowi w stałym i z góry określonym terminie. Pracownik musi zostać poinformowany przez pracodawcę w jakim dniu kalendarzowym, w każdym miesiącu, może spodziewać się wypłaty wynagrodzenia. Termin wypłaty wynagrodzenia oznacza konkretny dzień każdego miesiąca kalendarzowego, czyli np. 10-go miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Wypłacenie wynagrodzenia jest równoznaczne z dokonaniem wypłaty w taki sposób, aby w terminie wypłaty wynagrodzenia pracownik miał wynagrodzenie na swoim koncie lub zostały mu wypłacone pieniądze w inny sposób.

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien zostać określony w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Dzień oznaczony w danym zakładzie pracy jako termin płatności jest jednocześnie dniem wymagalności wynagrodzenia, od którego liczy się przedawnienie.

Wypłata wynagrodzenia “z dołu”

Wypłata wynagrodzenia z dołu oznacza, że wynagrodzenie jest należne po upływie określonego czasu, tj. miesiąca “wykonywania pracy”. Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia z góry, bo to oznaczałoby jego wypłatę przed rozpoczęciem wykonywania pracy w danym miesiącu. Wyjątek od tej reguły stanowią przepisy, np. Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.

Określenie terminu wypłaty wynagrodzenia

Przepisy prawa pracy wskazują jedynie, że pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie w określonym przez niego terminie. Ustawodawca daje pracodawcy pewną swobodę co do określenia konkretnej daty, w której nastąpi wypłata wynagrodzeń. Określenie wypłaty wynagrodzenia “do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne” nie spełnia wymogu określenia terminu wypłaty wynagrodzenia. Pracownik nie zostaje w tym przypadku skutecznie poinformowany w jakim terminie może spodziewać się wypłaty wynagrodzenia. Poprawnym będzie stwierdzenie: “wypłata wynagrodzenia dokonywana jest 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne”.

Termin wypłaty wynagrodzenia określa samodzielnie pracodawca. Jeśli pracodawca jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy, termin wypłaty wynagrodzenia określa – w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie pracy.

Pracodawca, który nie jest objęty obowiązkiem ustalenia warunków wynagrodzenia za pracę w regulaminie wynagradzania (art. 77(2) § 1 Kodeksu pracy) częstotliwość wypłaty wynagrodzenia powinien wskazać w pisemnej informacji uzupełniającej (dodatkowej) o warunkach zatrudnienia (art. 29 §3 pkt 2 Kodeksu pracy).

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #72 Nadciąga tornado zmian w prawie pracy!

HR Detektywi, czyli monitoring nowości, zmian i prac w resortach. Czy posypią się pozwy? Pracownicy zwolnieni z opłat sądowych! ZUS zmienia podejście i traktuje pracę zdalną z zagranicy jak delegowanie. Telepraca przechodzi do historii. Dotkliwe kary dla menedżerów. Ryczałt za pracę zdalną bez PIT. Tornado zmian w prawie pracy. Sprawdź, co się zmieni!

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 31.10.2023
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 31.10.2023
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTER – Certyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 6.11.2023
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HR – Certyfikowany Kurs Specjalisty ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 • Start: 4.10.2023
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 28.09.2023
 • 4 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.