Placówka oświatowa Eduwersum

Błąd w świadectwie pracy

Co zrobić, gdy świadectwo pracy zawiera błąd? Sprawdź odpowiedź i dobre praktyki specjalistów kadrowo-płacowych!

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
22 sierpnia 2023

Monika, ratunku! Wydałam pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem jego umowy. Pracownik odebrał dokument osobiście. Po kilku dniach, były już pracownik, skontaktował się z moją szefową telefonicznie informując, że otrzymał świadectwo pracy z błędami! Szefowa obiecała, że błąd poprawimy, ja nie wiem jednak w jaki sposób się do tego zabrać! Zastanawiam się:
– czy powinnam wystawić nowe świadectwo pracy?
– czy może nanieść zmiany na przekazanym pracownikowi świadectwie pracy?
– a może podmienić świadectwo pracy?
W jaki sposób powinien postąpić pracodawca?

Z takim pytaniem zwróciła się do mnie Ania [imię zmienione], asystentka administracyjna z okolic Poznania.

Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy

Były pracownik powinien pamiętać o tym, aby złożyć do byłego pracodawcy wniosek w sprawie sprostowania świadectwa pracy. Może to uczynić wtedy, gdy otrzyma świadectwo pracy:

 • z błędami,
 • niepełne,
 • z nieprawdziwymi informacjami.

Pracownik ma 14 dni na złożenia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie danych.

Pracodawca z kolei, po otrzymaniu wniosku, ma 7 dni na wydanie nowego dokumentu, pod warunkiem, że zaakceptuje wniosek pracownika o sprostowanie.

Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

Pracodawca może, ale nie musi uwzględniać wniosku byłego pracownika o sprostowanie. W takim przypadku, pracodawca ma obowiązek zawiadomić go o odmowie sprostowania świadectwa pracy w ciągu 7 dni. W kolejnym kroku pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy o sprostowanie w ciągu 14 dni od otrzymania papierowo lub elektronicznie odmowy jego wniosku.

Wydanie nowego dokumentu z aktualną datą

Wracając do problemu pracodawcy z przykładu. Pracodawca uwzględnił wniosek byłego pracownika o sprostowanie dokumentu. W związku z czym ma obowiązek naprawić swój błąd w ciągu 7 dni. Sprostowanie świadectwa pracy polega w tym przypadku na wydaniu nowego świadectwa pracy. Nowy dokument musi zawierać aktualną datę i naniesione poprawki w jego treści (bez wpisywania informacji, że jest to korekta świadectwa pracy). 

Usunięcie błędnego świadectwa pracy

Zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, pracodawca usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści. W przypadku braku kontaktu z pracownikiem pracodawca powinien przesłać nowe świadectwo pocztą na adres pracownika lub doręczyć w inny sposób. Kopię świadectwa pracy należy dołączyć do akt osobowych pracownika.

Rekomendacje Społeczności Praktyków Kadr i Płac na Facebooku!

Świadectwo pracy jest istotnym dokumentem wydanym przez pracodawcę dla pracownika, podsumowującym cały okres zatrudnienia u pracodawcy, dlatego też w przypadku, gdy pracownik zauważył błąd na swoim świadectwie pracy powinien złożyć wniosek do pracodawcy o jego sprostowanie w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu. Po otrzymaniu wniosku o korektę błędnie wystawionego świadectwa pracy pracodawca, gdy uzna, że dokument został błędnie wystawiony wówczas powinien w terminie 7 dni wystawić nowe świadectwo pracy z bieżącą datą. W nowym dokumencie nie trzeba umieszczać adnotacji sprostowanie lub korekta, jednakże do poprawionej wersji świadectwa pracy pracodawca powinien dołączyć pismo przewodnie, w którym opisuje punkty, które zostały skorygowane oraz stosuje prośbę do pracownika o zwrot pierwotnie wydanego dokumentu oraz informacje, że nowy dokument jest jedynym obowiązującym. Po wydaniu sprostowania świadectwa pracodawca w aktach osobowych w części C przechowuje oryginał, jak i korektę dokumentu oraz kopię pisma, które wysłał do byłego pracownika. Jest to dowodem, iż pierwotne świadectwo pracy wydane z błędem wystawiono w ustawowym terminie. Pracownik może zwrócić błędnie wystawione świadectwo pracy, ale nie ma takiego obowiązku. Jeśli pracownik zwróci błędne świadectwo pracy wówczas pracodawca usuwa z akt pierwotny dokument.

Anna Tusińska
Kierownik ds. kadr i płac

Zgodnie z zamieszczonym w świadectwie pracy pouczeniem o prawie pracownika, pracownik ma prawo wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. We wskazanym przypadku pracodawca przyznał się do popełnionego błędu, dlatego też w terminie 7 dni od złożonego wniosku należy wystawić skorygowane świadectwo pracy opatrzone bieżącą datą. Przepisy nie mówią wprost jak należy to zrobić, ale mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które dokładnie określa wzór świadectwa pracy uważam że nie powinno się dodawać dopisku „korekta”. Dobrą praktyką będzie również sporządzenie wyjaśnienia jako odrębnego dokumentu co ułatwi w przyszłości łatwiejszą analizę zaistniałej sytuacji.

Aleksandra Bochenek
Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.