Placówka oświatowa Eduwersum

Zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

Monitoring w zakładzie pracy oraz przetwarzanie wizerunku pracownika stanowią istotne obszary prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wprowadzeniem systemu monitoringu? Jakie prawa przysługują pracownikowi w kontekście przetwarzania jego wizerunku? I na jakiej podstawie prawnej pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika w materiałach promocyjnych czy wewnętrznych publikacjach? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych aspektów znajdziesz w niniejszym artykule. Dowiedz się, jak prawidłowo wprowadzić monitoring i dbać o prywatność pracowników w erze RODO.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
21 września 2023

Przesłanki zastosowania monitoringu w zakładzie pracy

Wprowadzenie monitoringu w zakładzie pracy, a zgoda na przetwarzanie wizerunku na potrzeby pracodawcy nie są w istocie odległymi zagadnieniami. Na mocy przepisów Kodeksu pracy, pracodawca może stosować monitoring w zakładzie pracy:

 • jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub 
 • kontroli produkcji lub 
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Stosowanie monitoringu może nierozłącznie wiązać się z przetwarzaniem wizerunku pracownika, a samo przetwarzanie może wynikać z innych przyczyn aniżeli wskazane powyżej. 

Obowiązek informacyjny wobec pracowników

Po stronie pracodawcy leży bezwzględny obowiązek informacyjny wobec pracowników. Jeśli chodzi o przetwarzanie wizerunku pracownika, w informacji można zawrzeć następujące informacje, m.in:

 • pracodawca przetwarza wizerunek pracownika na potrzeby wykorzystania w Intranecie/globalnej książce adresowej pracodawcy/innym wewnętrznym systemie pracodawcy;
 • pracodawca przetwarza wizerunek pracownika w wewnętrznych publikatorach pracodawcy takich jak firmowa gazeta/newsletter co uzasadnione jest koniecznością prowadzenia promocji oraz rozprzestrzenianiu wśród pracowników wiedzy na temat służbowych eventów/ sukcesów przedsiębiorstwa/ sukcesów pracowników/ wydarzeń „z życia firmy”
 • pracodawca przetwarza wizerunek pracownika poprzez umieszczenie go na identyfikatorze służbowym, co konieczne jest do zapewnienia właściwej organizacji oraz bezpieczeństwa miejsca pracy; 
 • pracodawca przetwarza wizerunek pracownika poprzez wykorzystanie na stronie www / blogu/ profilach pracodawcy w mediach społecznościowych/ w ofertach kierowanych do klientów/ w materiałach marketingowych pracodawcy co jest niezbędne do prowadzenia promocji pracodawcy oraz przedstawiania kwalifikacji pracowników.

Pracownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania wizerunku w celach opisanych powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Uprawnienia pracownika w zakresie ochrony wizerunku

Ponadto, zgodnie z RODO, pracownikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 • prawo przenoszenia danych; 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wizerunek powinien być przetwarzany przez czas zatrudnienia u pracodawcy, a po zakończeniu zatrudnienia przez okres niezbędny do wprowadzenia zmian. Z kolei, nagrania monitoringu wizyjnego mogą być przechowywane maksymalnie przez trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Dokumentacja związana z przetwarzaniem wizerunku pracownika

Zgodę na przetwarzanie wizerunku należy przechowywać w teczce akt osobowych pracownika. W treści oświadczenia pracownik może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w odniesieniu do przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W związku z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracownik udziela zgody na rozpowszechnianie wizerunku w celu, np. umieszczenia wizerunku na identyfikatorze służbowym oraz umieszczania wizerunku na stronie www/ blogu/ profilach pracodawcy w mediach społecznościowych/ w ofertach kierowanych do klientów/ w materiałach marketingowych Pracodawcy/ innych na czas zatrudnienia u Pracodawcy, a po zakończeniu zatrudnienia, przez okres niezbędny do wprowadzenia zmian. 

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.