Placówka oświatowa Eduwersum

Usunięcie awarii w dniu świątecznym. Rozliczenie pracownika.

Praca w niedzielę stawia pracownika w szczególnej sytuacji. Czy wiesz, jakie prawa przysługują zatrudnionym w takim przypadku? Jakie konsekwencje czekają pracodawcę, który nie zapewni odpowiedniej rekompensaty? W tym artykule wyjaśniam kluczowe aspekty związane z wynagrodzeniem i dodatkowym dniem wolnym od pracy za pracę w niedzielę.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
23 października 2023

Pracownik w dniu świątecznym (w niedzielę) został wezwany do usunięcia awarii. Wykonywał pracę w tym dniu przez 4 godziny. Następnie pracownik złożył do pracodawcy wniosek o udzielenie mu całego dnia wolnego. Pracodawca wyraził na to zgodę. Pracodawca zastanawia się jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi za otrzymany dzień wolny?

Obowiązek udzielenia dodatkowego dnia wolnego za pracę w niedzielę

W zamian za dodatkową pracę w niedzielę pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi cały dzień wolny od pracy, bez względu na liczbę przepracowanych godzin.

Taka forma rekompensaty nie oznacza jednak, że pracodawca jest zwolniony od obowiązku wypłaty pracownikowi normalnego wynagrodzenia za pracę świadczoną w takim dniu wolnym od pracy.

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy w niedziele i święta

Zgodnie z art. 151(11) Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach dozwolonej pracy w te dni, pracodawca w pierwszej kolejności powinien zapewnić inny (cały) dzień wolny od pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie udzielił pracownikowi dodatkowego dnia wolnego, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. 

Pracownik nie wypracował nominalnego czasu pracy. Czy ponosi konsekwencje?

W wyniku udzielenia pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę, która była świadczona w niższym wymiarze godzinowym, dochodzi do sytuacji w której pracownik nie wypracowuje pełnego nominału czasu pracy przewidzianego dla okresu rozliczeniowego.

Wystąpienie takiej sytuacji nie może powodować negatywnych konsekwencji dla pracownika. Pracodawca nie ma prawa obniżenia należnego mu wynagrodzenia za pracę z powodu niewypracowania obowiązującego go wymiaru czasu pracy. 

W związku z powyższym, pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie za pracę za pełny miesięczny wymiar czasu pracy oraz dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu pracy w niedzielę.

FAQ, czyli praca w niedzielę w pytaniach i odpowiedziach

 1. Czy pracodawca musi udzielić dodatkowego dnia wolnego po pracy w niedzielę? Tak, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracownikowi cały dzień wolny od pracy po świadczonej pracy w niedzielę.
 2. Czy pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie za dodatkowy dzień wolny po pracy w niedzielę? Tak, pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie za pracę nawet za dodatkowy dzień wolny od pracy.
 3. Czy niewypracowanie pełnego wymiaru czasu pracy może wpłynąć na wynagrodzenie pracownika? Nie, pracodawca nie ma prawa obniżać wynagrodzenia pracownika z powodu niewypracowania obowiązującego go wymiaru czasu pracy.

Rekomendacje Społeczności Pasjonatów Kadr, Płac i HR

Praca w niedziele i święta jest dozwolona tylko w określonych sytuacjach, stanowi o tym art. 151 (10) Kodeksu pracy. Pracodawca rekompensuje pracę pracownikowi (z powyższej grupy), który wykonuje pracę w niedzielę i święto udzielając innego dnia wolnego. Za pracę w niedzielę pracodawca powinien udzielić pracownikowi dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych, poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli w powyższym terminie nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego, wówczas pracownikowi przysługuje jeden dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Z kolei jeśli w powyższym terminie nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego, wówczas pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w razie nadgodzin dobowych przypadających w niedzielę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik w niedzielę przepracował powyżej 8 godzin. Wtedy za pracę w pierwsze osiem godzin należy pracownikowi udzielić dnia wolnego, natomiast za pozostałe godziny pracy nadliczbowej powinno zostać wypłacone zwykłe wynagrodzenie za pracę, zwiększone o dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub udzielenie mu czasu wolnego. Godziny przepracowane ponad limit 8 godzin zostaną potraktowane jak nadgodziny dobowe. Ponadto pracownik wykonujący dodatkową pracę w niedzielę, jest uprawniony do całego dnia wolnego, niezależnie ile godzin wykonywał pracę w tym dniu, dlatego też w opisanej sytuacji pracownik, który przepracował 4 godziny w niedzielę, jego praca powinna zostać zrekompensowana całym wolnym dniem.

Anna Tusińska, Kierownik ds. kadr i płac

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

Vademecum pracodawcy: Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy

W artykule z cyklu „Vademecum Pracodawcy” opisujemy nowy rodzaj dokumentu, który pojawił się przestrzeni biznesowej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy dla obywatela Ukrainy. Dowiedz się czym jest ten dokument i co można dzięki niemu zyskać. Ekspertka - Monika Piątek, dzieli się wiedzą z obszaru zatrudniania cudzoziemców.

Planner kadrowo-płacowy na grudzień 2023

Najważniejsze terminy kadrowo-płacowe na grudzień 2023. Pobierz bezpłatnie wyjątkowy kalendarz online dla specjalistów prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Skorzystaj! Planner HR w wersji do pobrania lub wydruku.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 9.01.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 9.01.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VI

 • Start: 22.11.2023
 • 6 miesięcy
7000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 22.11.2023
 • 3 miesiące
3000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.