category icon
Wybierz kategorię

15-10-2018

O kardach i płacach za pasją TV – odc. 6 – Pracownicze Plany Kapitałowe

Najbliższe miesiące będą przełomowe w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego Polek i Polaków. Dotychczasowe możliwości oszczędzania, w tym w szczególności Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), zostaną uzupełnione o nową instytucję, jaką będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Będą one stanowić nową jakość dla większości pracodawców działających w naszym kraju. Po raz pierwszy zostaną stworzone systemowe ramy dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę, obejmujące takie rozwiązania jak obowiązkowe utworzenie i obowiązkowy zapis do PPK większości zatrudnionych, a także obligatoryjne finansowanie wpłat przez uczestników i zatrudniających, …

timestamp0
timestamp1

Procedury dotyczące zasad zarządzania czasem pracy

Zgodnie z art. 128 KP przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Aby dany okres czasu można było uznać za czas pracy muszą więc zostać spełnione dwie przesłanki. Pobierz ebook, by dowiedzieć się więcej. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ EBOOK Pobierz ebook, aby dowiedzieć się więcej: Procedury dotyczące zasad zarządzania czasem pracy

timestamp0
timestamp0

Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy

Oddaję w Twoje ręce moją pierwszą książkę „Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy”! Wydałam ją sama, nakładem własnej pracy i pasji do przekazywania wiedzy. Jestem pewna, że dzięki niej zdobędziesz twardą wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy. Tę wiedzę wypracowywałam przez lata. Teraz Twoja kolej! “Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy” to: Przewodnik po tajnikach czasu pracy, który każdy entuzjasta zagadnień kadrowo-płacowych przeczytać powinien Dowiedz się jak efektywnie i zgodnie z przepisami prawa pracy zarządzać czasem …

timestamp0
timestamp0

Bądź jak Ania! Zadbaj o swój rozwój.

Nie dalej jak w ubiegły poniedziałek spotkaliśmy się na live’ie rozpoczynającym nowy sezon w mojej Akademii Online! Podczas tego spotkania bardzo poruszyła Was historia Ani. Pisaliście do mnie w wiadomościach prywatnych oraz w komentarzach pod postem, że takich Ań jest na Waszej drodze zawodowej więcej! Aby jeszcze bardziej zainspirować Was do działania postanowiłam, poprzez poniższy film, przypomnieć Wam, że siła do podjęcia walki o własny rozwój zawodowy tkwi w każdej z nas! Jeśli macie wątpliwości czy dacie radę, spójrzcie na …

timestamp0
timestamp0

Kompletowanie danych i dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy

Stosunek pracy jest to relacja zachodząca pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w ramach, której pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach spełniających pięć znamion stosunku pracy: praca określonego rodzaju, praca na rzecz pracodawcy, praca pod kierownictwem pracodawcy, praca w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, praca za wynagrodzeniem, jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, …

timestamp7
timestamp6

Wymiar czasu pracy pracownika z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Wymiar czasu pracy pracownika z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest niższy od podstawowego wymiaru czasu pracy pracownika pełnosprawnego. Do pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stosujemy obniżone normy czasu pracy. Tę grupę obowiązują następujące normy czasu pracy: 7 godzin na dobę, 35 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona tylko na wyraźny wniosek pracownika za zgodą lekarza odpowiedzialnego za profilaktyczna opiekę zdrowotną. Wymiar czasu pracy pracownika z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem …

timestamp0
timestamp3

Czy podróż służbową zaliczamy do czasu pracy?

Dzisiaj kolejny wpis z cyklu: Pytanie do Moniki! Tym razem opowiem o tym czy podróż służbową zaliczamy do czasu pracy. To zagadnienie budzi wiele emocji, często pojawiało się też w pytaniach uczestników kursu online „Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy”. Pytanie: Nasz pracownik jest zatrudniony w Poznaniu i pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30. W piątek otrzymał polecenie wyjazdu na konferencję naukową do Krakowa. Wyjechał o godz. 6.40, na miejsce dotarł o 9.00 i uczestniczył w konferencji, …

timestamp0
timestamp2

Na urlop zaległy wyślij pracownika najpóźniej do 30 września 2018 r.

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do niego prawo. W przypadku nie wykorzystania urlopu przez pracownika w danym roku kalendarzowym, należy go udzielić najpóźniej do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego. Urlopu zaległego należy udzielić pracownikowi w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego, dotyczy to także części urlopu udzielanego „na żądanie” pracownika (zgodnie z art. 168 KP). Urlop „na żądanie” z nowym rokiem traci …

timestamp0
timestamp0

Jak zmobilizować “opornego” pracownika do wykonania badań profilaktycznych w pożądanym terminie?

W codziennej praktyce często napotykamy wiele trudności dotyczących wyegzekwowania od pracowników terminowo wykonanych badań profilaktycznych. Brak świadomości, że niewykonanie przez pracownika badań profilaktycznych stawi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oraz skutkuje utratą uprawnień ( kwalifikacji zdrowotnych ) niezbędnych do wykonywania pracy determinuje ciągłą „walkę” Działów Kadr z pracownikami o terminowe poddawanie się badaniom. Jak sobie z tym radzić? Korzystać  z dostępnych w prawie środków dyscyplinujących takich jak: niedopuszczenie pracownika do pracy, czy też odsunięcie pracownika od pracy bez zachowania prawa …

timestamp0
timestamp0