Placówka oświatowa Eduwersum

Łatanie dziur w Polskim Ładzie – podsumowanie Twittów, konferencji i stanowisk rządu

Pamiętam czasy kiedy byłam małą dziewczynką… W sklepach było pusto i ratowało/naprawiało się wtedy wszystko co się dało. Moja babcia Gerda nigdy nie wyrzucała porwanych rajstop, czy skarpet - starannie dobierała idealnie pasujące nici ze swojego magicznego kuferka i precyzyjnie wręcz artystycznie cerowała porwane rajstopki, skarpetki i nie tylko… robiła to z ogromną starannością. Sztukę opanowała do perfekcji, bo nie sztuka łatać. Sztuką jest załatać, a nie dorobić jeszcze większą lub kolejną dziurę…

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Data publikacji:
21 stycznia 2022

Polski Ład poszerzony o dodatkowe rozwiązania

Jak zapowiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej, w sferze podatków dotychczasowe mechanizmy Polskiego Ładu poszerzone zostaną o dodatkowe rozwiązania. Prace “w trybie natychmiastowym” zostały zlecone przez Premiera, a obejmują one:

 • rozszerzenie preferencji dla klasy średniej do poziomu 12,8 tys. zł na dochody z tytułu emerytury i renty, umowy-zlecenia, opodatkowanych świadczeń ZUS, nauczycieli akademickich i innych zawodów, które stosują inne koszty uzyskania przychodów
 • rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców – samotni rodzice, których zarobki nie przekraczają 12,8 tys. zł brutto miesięcznie, zyskają lub reforma będzie dla nich neutralna, zaś osoby, które płacą wyższy podatek niż 1500 zł (kwota ulgi) będą mogły otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi.

Gwarancja korzyści z Polskiego Ładu

Zupełnie nowym mechanizmem, o którym usłyszeliśmy podczas dzisiejszej konferencji prasowej jest “Gwarancja korzyści z Polskiego Ładu”. Obejmie ona osoby zarabiające średnio do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie. Jeśli w rozliczeniu rocznym za 2022 r. korzystniejsze dla podatnika okaże się rozliczenie według zasad obowiązujących dla przychodów osiągniętych do końca 2021 roku, Urząd Skarbowy zwróci różnicę w rozliczeniu za 2022 r.

Wsparcie dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Premier zapowiedział, zapewnienie dodatkowego wsparcia dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorstwa zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami i prowadzące zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), a także zakładowy fundusz aktywności (ZFA) otrzymają dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stanowisko Ministerstwa Finansów bez podpisu?

W dokumencie bez podpisu, bez sygnatury, bez logotypu, bez wskazanego autora, opublikowanym na stronie internetowej postawionej na domenie rządowej czytamy co następuje:

Niestosowanie rozporządzenia prowadzi do pokrzywdzenia interesu pracowników, zleceniodawców, emerytów i rencistów, podczas gdy to właściwe ważny interes podatników legł u podstaw decyzji o przedłużeniu terminów pobrania nadwyżki zaliczki i jej przekazania do urzędu skarbowego.

Jest to oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Pełną treść (już po poprawkach) pobrać można TUTAJ. Resort stoi na stanowisku, że Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r. wykonuje delegację ustawową i nie stoi w sprzeczności z prawem.

Objaśnienia podatkowe na mocy ustawy Ordynacja podatkowa

Dla bardziej dociekliwych i żądnych paragrafów odbiorców resort przygotował “Objaśnienia podatkowe z 20 stycznia 2022 r. na temat obowiązujących w 2022 r. zasad poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy”. Podstawę prawną do wydania objaśnień stanowi art. 14a §1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:
1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne),
2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) – przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Art. 14a §1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa Dz.U. 2021 poz. nr 1540 z późn. zm.
Tryb wydawania interpretacji ogólnych prawa podatkowego

W dokumencie (próżno szukać sygnatury) znaleźć można praktyczne przykłady dot. zastosowania mechanizmów podatkowych Polskiego Ładu wraz z omówieniem.

Z tym kosztem wszyscy musimy się pogodzić…

Na koniec przysłowiowa “wisienka na torcie”, czyli podsumowanie Polskiego Ładu przez Wiceministra Henryka Kowalczyka. Podczas wywiadu telewizyjnego Wiceminister potwierdził, że nowy system podatkowy (a w szczególności ulga dla klasy średniej) jest skomplikowany, a ustawa została podpisana przez Prezydenta dosyć późno, bo w połowie listopada. Jednak, zdaniem Wiceministra, “komplikacja jest pewnym kosztem i trzeba się z tym pogodzić”.

Skąd, według Ministra Rolnictwa, fiasko wdrożenia rewolucji podatkowej, która pozostawi w kieszeniach Polaków ponad 17 miliardów złotych? Pozostawiam do oceny Czytelnikom mojego bloga:

Odpowiedzialność rozkłada się na wiele czynników. Począwszy od może niekompletnej informacji, która wypłynęła z Ministerstwa Finansów. Ale jest też tak, że służby finansowe różnych zakładów pracy, budżetówki, odkładają różne elementy na koniec. Tak to zwykle u nas bywa. Zamiast przygotować się 2-3 miesiące przed i precyzyjnie wszystko przygotować.

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk na antenie TVN24

A jednak – to jeszcze nie koniec!

Dotarliśmy do treści interpelacji poselskiej nr 29738 w sprawie kosztów obsługi księgowej, w której, z ramienia Ministerstwa Finansów, Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski, poinformował, iż w 2018 r. Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przeprowadził badanie ankietowe mające na celu pozyskanie opinii społeczeństwa na temat rynku usług księgowych w Polsce. Na podstawie badania opracowany został dokument (resort nie zdecydował się jeszcze na jego publikację), który przekazany zostanie do szerokich konsultacji społecznych.

Warto podkreślić, że ocena jakości usług księgowych świadczonych przez biura rachunkowe dokonywana jest przez klientów tych biur zgodnie z regułami rynkowymi. Wybór biura rachunkowego powinien być przemyślany i dokonany w oparciu o porównanie usługodawców pod wieloma aspektami, nie tylko ceny usług księgowych, ale również posiadanych kwalifikacji, doświadczenia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, rekomendacji z wiarygodnych źródeł czy dostępności i możliwości kontaktu na bieżąco z wykorzystaniem różnych form komunikacji.

W interpelacji odniesiono się również do wdrożenia Polskiego Ładu i udziału Ministerstwa Finansów w tym procesie:

Ministerstwo Finansów zainicjowało szereg działań mających na celu optymalne wprowadzenie w życie przepisów programu Polski Ład. (…) Uchwalone przepisy były przedmiotem cyklu webinariów prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, gdzie szczegółowo omówione zostały zagadnienia m.in. nowych ulg dla małych i średnich firm, ulgi dla branży innowacyjnej, czy tzw. Estońskiego CIT. Ww. webinaria cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, wielokrotnie gromadząc tysiące odbiorców. (…) W szczególności, dedykowane szkolenia w przedmiocie podatkowej części programu Polski Ład zorganizowane zostały przez Ministerstwo Finansów dla zainteresowanych księgowych oraz doradców podatkowych.

Pełną treść interpelacji zobacz TUTAJ.

Autor publikacji:
Monika Smulewicz HR na Szpilkach

Założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź
Newsletter

Zostawienie adresu email jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie ode mnie wiadomości i z akceptacją naszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności
Dziękujemy!

Nasze ostatnie wpisy na blogu

HR Detektywi #88 Kwoty wolne od potrąceń z zasiłków, obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia, przechowywanie danych osobowych kandydatów

Do Sejmu wpłynął projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 000 zł rocznie. Znamy już nowe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego. Przełomowy wyrok NSA w sprawie okresu przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy oraz wyrok TSUE w sprawie obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony. Sprawdź HR Detektywa, czyli monitoring nowości i zmian.

Zobacz kursy, szkolenia i programy rozwoju zawodowego organizowane przez Eduwersum

Eduwersum Collegium Rozwoju HR (dawniej: Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi) - lider na rynku nowoczesnych szkoleń online z dziedziny tzw. twardego i miękkiego HR

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 9 miesięcy / pakiet kursów
3997 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Kadrowego

 • Start: 12.03.2024
 • 5 miesięcy / pakiet kursów
2750 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Mistrzostwa Płacowego

 • Start: 12.03.2024
 • 4 miesiące / pakiet kursów
2500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Inspektora Ochrony Danych

 • Start: 26.09.2024
 • 4 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia MASTERCertyfikowany Kurs Kierownika Działu kadr i płac, VII

 • Start: 28.02.2024
 • 6 miesięcy
8000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 • Start: 12.06.2024
 • 3 miesiące
3500 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających SP

 • Start: 28.02.2024
 • 3 miesiące
4000 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia Zatrudniania Cudzoziemców

 • Start: 8.04.2024
 • 3 miesiące
4305 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

Akademia HRCertyfikowany kurs specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, edycja VI

 • Start: 5.06.2024
 • 6 miesięcy
4200 PLN

Możliwość płatności w transzach

Sprawdź

To nowoczesny projekt edukacyjny, oferujący specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz zarządzania procesami kadrowo-płacowymi i HR w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

 • Certyfikowane szkolenia online i stacjonarne
 • Programy rozwoju zawodowego dla początkujących, specjalistów i menedżerów
 • Zaświadczenia MEiN (Eduwersum jest placówką oświatową)
 • Wysokie standardy potwierdzone ISO 9001

Metoda kształcenia oparta jest o praktykę i własne doświadczenie Uczestników. Wierzymy, że tylko uczenie się przez doświadczenie daje gwarancję zdobycia wiedzy.