category icon
Wybierz kategorię

Jak zmobilizować “opornego” pracownika do wykonania badań profilaktycznych w pożądanym terminie?

W codziennej praktyce często napotykamy wiele trudności dotyczących wyegzekwowania od pracowników terminowo wykonanych badań profilaktycznych. Brak świadomości, że niewykonanie przez pracownika badań profilaktycznych stawi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oraz skutkuje utratą uprawnień ( kwalifikacji zdrowotnych ) niezbędnych do wykonywania pracy determinuje ciągłą „walkę” Działów Kadr z pracownikami o terminowe poddawanie się badaniom. Jak sobie z tym radzić? Korzystać  z dostępnych w prawie środków dyscyplinujących takich jak: niedopuszczenie pracownika do pracy, czy też odsunięcie pracownika od pracy bez zachowania prawa …

timestamp0
timestamp0

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Czy wiesz, że zgodnie z Art. 229 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Koniecznie obejrzyj 6 odcinek „O kadrach i płacach z pasją TV”, w którym szczegółowo omawiam to zagadnienie. W każdy nieparzysty poniedziałek spotykamy się o 20:00 na żywo na Facebook’u. Dołącz do wydarzenia →[/button] Do tego tematu przygotowałam także dla Ciebie ebook.

timestamp0
timestamp1

Brak ważnych badań uniemożliwia wykonywanie pracy!

Zgodnie z Art. 229 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Wyróżniamy następujące rodzaje badań profilaktycznych: Badania wstępne, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska, a także inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Badania okresowe, którym podlegają pracownicy w czasie trwania stosunku pracy w związku z upływem terminu ważności badań wstępnych czy też …

timestamp2
timestamp1