category icon
Wybierz kategorię

Jak i kiedy dokonać zaokrąglenia w kalkulacji wynagrodzeń? cz I

Kwoty należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wypłacanych pracownikom, podnosimy do pełnych groszy, gdy końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, a obniżać, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza. To kanon przejęty z ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy niestety nie reguluje zasad zaokrąglania wynagrodzenia za pracę i świadczeń związanych z pracą. W wielu jednak przypadkach ich obliczanie zgodnie z przepisami prowadzi do wyników sięgających kilku miejsc po przecinku. W praktyce do świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy stosuje się przez …

timestamp0
timestamp0

Procedury dotyczące zasad zarządzania czasem pracy

Zgodnie z art. 128 KP przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Aby dany okres czasu można było uznać za czas pracy muszą więc zostać spełnione dwie przesłanki. Pobierz ebook, by dowiedzieć się więcej. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ EBOOK Pobierz ebook, aby dowiedzieć się więcej: Procedury dotyczące zasad zarządzania czasem pracy

timestamp0
timestamp0

Jak zmobilizować “opornego” pracownika do wykonania badań profilaktycznych w pożądanym terminie?

W codziennej praktyce często napotykamy wiele trudności dotyczących wyegzekwowania od pracowników terminowo wykonanych badań profilaktycznych. Brak świadomości, że niewykonanie przez pracownika badań profilaktycznych stawi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oraz skutkuje utratą uprawnień ( kwalifikacji zdrowotnych ) niezbędnych do wykonywania pracy determinuje ciągłą „walkę” Działów Kadr z pracownikami o terminowe poddawanie się badaniom. Jak sobie z tym radzić? Korzystać  z dostępnych w prawie środków dyscyplinujących takich jak: niedopuszczenie pracownika do pracy, czy też odsunięcie pracownika od pracy bez zachowania prawa …

timestamp0
timestamp0

Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który nie wykonał pracy w wyniku akcji protestacyjnej u kontrahenta?

Od kilku dni w sprzedaży jest moja książka „Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy”. Wraz z pojawieniem się książki na Waszych biurkach w mojej skrzynce przybywa zapytań o różne niuanse w temacie planowania i rozliczania czasu pracy. Dzisiaj kolejny wpis z cyklu: Pytanie do Moniki! Raz w tygodniu wybieram jedno pytanie, na które odpowiadam na moim blogu. Dzisiaj opowiem o tym co się dzieje w sytuacji, gdy pracownik jest gotowy do wykonywania pracy, jednak nie wykonuje jej na skutek …

timestamp0
timestamp0

Gdy pracownik rozpoczyna pracę o godzinie wcześniejszej niż wynika to z obowiązującego go rozkładu czasu pracy?

W codziennej praktyce nie rzadko zdarza się tak, że pracownik “pojawia” się w pracy dużo wcześniej niż wynika to obowiązującego ją rozkładu czasu pracy. Powody mogą być różne. Może tak być np. dlatego, że cierpli na bezsenność lub tak mu pasowało ze względu na rozkład jazdy pociągów, którymi dojeżdża do pracy. Czy pracodawca ma w takim przypadku obowiązek zaliczenia do „roboczej dniówki” czasu od momentu przybycia do firmy do planowanej godziny rozpoczęcia? To pytanie równie często pojawiało się też podczas …

timestamp0
timestamp0

Świadczenie urlopowe – czyli komu, kiedy i ile?

Sezon urlopowy w pełni, a w mojej skrzynce mnóstwo zapytań o świadczenie urlopowe. Już wyjaśniam komu i kiedy przysługuje. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe (Art. 3 ust. 3 Ustawy o ZFŚS). Zmiana wysokości i rezygnacja z wypłaty świadczenia urlopowego Pracodawca ma prawo określić wysokość wypłacanych świadczeń urlopowych na poziomie …

timestamp3
timestamp0

O co chodzi z tym 23 (1) Kodeksu Pracy – cz. VI, czyli co z dokumentacją pracowniczą w przypadku przejęcia?

Pracodawca zatrudniający pracowników przejmowanych przez nowego pracodawcę jest obowiązany przekazać mu akta osobowe oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przejmowanych pracowników (podstawa: § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nadal obowiązuje, ponieważ prawa i obowiązki z niej wynikające są prawami i obowiązkami …

timestamp0
timestamp0

O co chodzi z tym 23 (1) Kodeksu Pracy – cz. V, czyli odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed przejęciem

W przypadku przejścia zakładu pracy w całości, nowy pracodawca odpowiada w całości za zobowiązania powstałe przed przejściem (nawet, gdy stały się one wymagalne jeszcze przed przejściem zakładu). Wstępuje, bowiem z mocy prawa we wszystkie obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Natomiast za zobowiązania powstałe przed przejściem części zakładu pracy, np. niewypłacone wynagrodzenie przysługujące u dotychczasowego pracodawcy, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie (Art. 231 § 2 k.p.). Pracodawcy są solidarnie odpowiedzialni tylko wobec pracowników przejętych przez nowego pracodawcę, czyli zatrudnionych w …

timestamp0
timestamp0