category icon
Wybierz kategorię

Czas pracy pracownika zatrudnionego na 4/5 etatu a stały rozkład czasu pracy

Dzisiaj kolejny wpis z cyklu: Pytanie do Moniki! Tym razem opowiem o tym jak zaplanować czas pracy niepełnoetatowca. To zagadnienie rodzi wiele wątpliwości, często pojawiało się też w pytaniach uczestników kursu online „Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy”. Pytanie: Pracownik pracuje na 4/5 etatu piątki ma zawsze wolne. Czy za 3- go maja powinien mieć dodatkowo dzień wolny od pracy czy nie? Proszę o odpowiedz. Pisze Ola w grupie Kadry i Płace – Grupa wsparcia specjalistów i menedżerów i wzywa Monika Smulewicz proszę o pomoc. Odpowiedź: …

timestamp4
timestamp0

Nowy zakres danych osobowych, których możemy żądać od kandydata do pracy i pracownika

4 kwietnia prezydent podpisał Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania  przepisów RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Ustawa ta wprowadza również istotne zmiany w Kodeksie pracy, w zakresie danych jakich możemy żądać od kandydata do pracy i pracownika. Jakich danych …

timestamp0
timestamp11

Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

Jednym z przywilejów pracownika – rodzica jest zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uprawnienie to przysługuje niezależnie od stażu pracy i wymiaru czasu pracy. Stosownie do potrzeb pracownika może być wykorzystane łącznie lub oddzielnie. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z prawa do zwolnienia od …

timestamp0
timestamp2

PLANNER KADROWO – PŁACOWY, czyli w kwietniu nie zapomnij o …

Podobnie jak miesiąc temu przygotowałam planner kadrowo-płacowy na kwiecień 2019. Znajdziesz w nim wszystkie obowiązki, których musimy dopełnić w bieżącym miesiącu,  które powinny zostać wykonane w każdym, profesjonalnym dziale kadrowo-płacowym. Jest dostępny w wersji interaktywnej, abyś mógł na nim pracować i na bieżąco edytować postęp zadań oraz treść. Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości – cyt. Alen Lakein Dodatkowo w plannerze znajdziesz też informacje o ważnych terminach miesięcznych, kluczowe zmiany i nie byłabym sobą, gdybym nie umieściła tam też ….. (tego już …

timestamp0
timestamp2

Zmiana czasu zimowego na letni – jak rozliczyć czas pracy i wynagrodzenie za marzec 2019 r.

W nocy z 30 na 31 marca nastąpi zmiana czasu zimowego na letni. Nie wiem jak Ty, ale ja nie znoszę tej zmiany czasu i mam nadzieję, że już wkrótce przestaniemy przestawiać zegarki. Już tak dobrze mi się wstaje, mój organizm doskonale funkcjonuje, a tu ponownie zamieszanie wokół zegara biologicznego. Ach … no nic trzeba sobie z tym poradzić. W związku z przesunięciem czasu zimowego na letni pracownicy zatrudnieni pomiędzy 2:00 a 3:00 w nocy przepracują o jedną godzinę mniej …

timestamp0
timestamp0

Informacja o warunkach zatrudnienia na podstawie Art. 29 § 3 Kodeksu Pracy i konieczność jej aktualizacji

Jednym z obowiązków pracodawcy jest poinformowanie pracownika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o warunkach zatrudnienia.  Termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy, a nie rozpoczęcia stosunku pracy. Co powinna zawierać kompletna informacja? Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy pracodawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę informuje pracownika na piśmie o: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, przysługującym wymiarze urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia, …

timestamp0
timestamp2

PLANNER KADROWO – PŁACOWY, czyli w marcu nie zapomnij o …

Podobnie jak miesiąc temu przygotowałam planner kadrowo-płacowy na marzec 2019. Znajdziesz w nim wszystkie obowiązki, których musimy dopełnić w bieżącym miesiącu,  które powinny zostać wykonane w każdym, profesjonalnym dziale kadrowo-płacowym. Jest dostępny w wersji interaktywnej, abyś mógł na nim pracować i na bieżąco edytować postęp zadań oraz treść. Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości – cyt. Alen Lakein Dlatego, żeby ułatwić Ci pracę przygotowałam do wykorzystania ściągawkę/ checklistę zadań do wykonania w systemach kadrowo-płacowych na przełomie roku oraz spis ważnych terminów sprawozdawczych, …

timestamp0
timestamp2

Nowe uprawnienia pracowników – rodziców opiekujących się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

Od 6 czerwca 2018 r, na skutek zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1076).  zostały przyznane nowe uprawnienia związane m.in. z czasem pracy. Część z nich przysługuje zatrudnionym nawet mimo ukończenia przez dziecko 18 lat. Uprawnienia związane z organizacją czasu pracy Znowelizowany Kodeks pracy wprowadza możliwość indywidualnego wnioskowania przez pracownika o: telepracę, pracę w przerywanym czasie pracy, objęcie ruchomym czasem pracy, indywidualny rozkład czasu pracy. Wniosek może złożyć: pracownik-rodzic …

timestamp0
timestamp3
16-03-2019

Planowanie, rozliczanie i ewidencja czasu pracy w 2019 roku – Katowice

Serdecznie zapraszam na szkolenie „Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy w 2019 roku” ze szczególnym uwzględnieniem nowych  obowiązków i odpowiedzialności w zakresie ewidencji czasu pracy wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy oraz „obudzenie” świadomości w zakresie odpowiedzialności w kontekście przestrzegania przepisów prawa pracy, jak również usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy. Szkolnie prowadzone jest w …

timestamp8
timestamp5

PLANNER KADROWO – PŁACOWY, czyli w lutym nie zapomnij o …

Podobnie jak miesiąc temu przygotowałam planner kadrowo-płacowy na luty 2019. Znajdziesz w nim wszystkie obowiązki, których musimy dopełnić w bieżącym miesiącu, a także wykaz prac rocznych, które powinny zostać wykonane w każdym, profesjonalnym dziale kadrowo-płacowym. Jest dostępny w wersji interaktywnej, abyś mógł na nim pracować i na bieżąco edytować postęp zadań oraz treść. Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości – cyt. Alen Lakein Dlatego, żeby ułatwić Ci pracę przygotowałam do wykorzystania ściągawkę/ checklistę zadań do wykonania w systemach kadrowo-płacowych na przełomie roku oraz spis …

timestamp1
timestamp10