category icon
Wybierz kategorię

Dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu – zmiany od 7 września

Dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu do zagadnienie, które spędza sen z powiek wielu pracodawcom. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Jak więc pracodawcy powinni respektować to prawo? Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP z 16 maja 2019 r. w zakresie dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu, która wejdzie w życie 7 września 2019 r., jest bardzo dobrym rozwiązaniem i wzmacnia ochronę pracowników przed niepożądanymi zachowaniami w pracy zarówno ze strony przełożonych …

timestamp0
timestamp1

Stanowisko UODO w sprawie badania trzeźwości pracowników

„W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” – to najnowsze stanowisko UODO w sprawie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników w firmach. Osobiście nie zgadzam się z takim stanowiskiem, są prace które ze względu na swój szczególny charakter, powinny uprawniać pracodawcę do wykonania takiego pomiaru trzeźwości przed dopuszczeniem pracownika do pracy np. praca kierowcy. Czas zainicjować proces legislacyjny. A tymczasem poniżej przedstawiam …

timestamp1
timestamp1

Mobbing – od 7 września większa ochrona pracownika

Mobbing! Oj nie chciałabym stać się jego ofiarą. Mam nadzieję, że Ty również tego nie doświadczyłaś i znasz mobbing tylko z publikacji i opracowań. Co to jest mobbing? Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Jak się przed nim ochronić? Jednym z podstawowych obowiązków …

timestamp0
timestamp5