category icon
Wybierz kategorię

Na urlop zaległy wyślij pracownika najpóźniej do 30 września 2018 r.

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do niego prawo. W przypadku nie wykorzystania urlopu przez pracownika w danym roku kalendarzowym, należy go udzielić najpóźniej do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego. Urlopu zaległego należy udzielić pracownikowi w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego, dotyczy to także części urlopu udzielanego „na żądanie” pracownika (zgodnie z art. 168 KP). Urlop „na żądanie” z nowym rokiem traci …

timestamp0
timestamp0

Świadczenie urlopowe – czyli komu, kiedy i ile?

Sezon urlopowy w pełni, a w mojej skrzynce mnóstwo zapytań o świadczenie urlopowe. Już wyjaśniam komu i kiedy przysługuje. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe (Art. 3 ust. 3 Ustawy o ZFŚS). Zmiana wysokości i rezygnacja z wypłaty świadczenia urlopowego Pracodawca ma prawo określić wysokość wypłacanych świadczeń urlopowych na poziomie …

timestamp3
timestamp0

Wpływ długich nieobecności na prawo do urlopu

Pracownikowi powracającemu do pracy w ciągu roku  kalendarzowego po przerwie trwającej co najmniej 1 miesiąc z powodu: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu wykonywania pracy. Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi, a niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia. Wymiar urlop pracownika powracającego do pracy w ciągu roku …

timestamp0
timestamp2

Ferie zimowe czas zacząć!

Już za chwilę zaczynamy sezon na ferie zimowe. Co prawda zimowa aura nas nie rozpieszcza i jak twierdzą niektórzy “zima się kompromituje”. Tak czy inaczej kilka dni wolnego jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Czy wiesz, że termin „ferie” pochodzi z języka łacińskiego. W pierwotnym znaczeniu oznaczał dni odpoczynku poświęcone obrzędom religijnym. Obecnie określenie ferii odnosi się do dni wolnych od nauki szkolnej. Feriami nazywamy zimową przerwę międzysemestralną tzw. ferie zimowe, trwające dwa tygodnie. Dawniej ferie zimowe odbywały się w jednym terminie dla …

timestamp0
timestamp0

Ile będziemy odpoczywać w 2018 roku?

Kilka dni temu pisałam o tym ile będziemy pracować w 2018 roku, a ile będziemy odpoczywać w 2018 roku? Czy to możliwe, że biorąc 16 dni urlopu można wygospodarować aż 49 dni wolnych ? Dzisiaj opowiem o tym ile będziemy wypoczywać w 2018 r. odpowiednio wykorzystując ułożenie kalendarza, czyli czas zaplanować urlopy. W przyszłym roku będzie bardzo dużo okazji do skorzystania z przedłużonego odpoczynku wykorzystując do tego długie weekendy. Jak to możliwe, że wystarczy 16 dni urlopu, aby w 2018 …

timestamp0
timestamp0