category icon
Wybierz kategorię

Procedury dotyczące zasad zarządzania czasem pracy

Zgodnie z art. 128 KP przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Aby dany okres czasu można było uznać za czas pracy muszą więc zostać spełnione dwie przesłanki. Pobierz ebook, by dowiedzieć się więcej. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ EBOOK Pobierz ebook, aby dowiedzieć się więcej: Procedury dotyczące zasad zarządzania czasem pracy

timestamp0
timestamp2

Tajemnice rozliczania godzin nadliczbowych, czyli kiedy 50%, a kiedy 100%

[row cols_nr=”2″ class=”narrow”] [col size=”8″] Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz ebook i obejrzyj materiał video. [/col] [col size=”4″] [do_widget id=text-34] [/col] [/row]

timestamp0
timestamp0

Tajemnice urlopowe niepełnoetatowca

[row cols_nr=”2″ class=”narrow”] [col size=”8″] Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy pracownika. Wynosi on odpowiednio: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej. Poprawne ustalenie wymiaru urlopu to jednak dopiero wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o poprawne ustalenie urlopu należnego. W tym celu należy zastosować zasady proporcjonalności. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz ebook i obejrzyj materiał video. [/col] [col size=”4″] [do_widget id=text-16] …

timestamp1
timestamp1

Nowe zasady wydawania świadectw pracy

[row cols_nr=”2″ class=”narrow”] [col size=”8″] Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle określonej treści wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, stwierdzającym okoliczności dotyczące zakończonego zatrudnienia, które to okoliczności mają lub mogą mieć znaczenie przy ustaleniu prawa do świadczeń albo ich wymiaru w przyszłym stosunku pracy, a także uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W nowym stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od zakończenia stosunku …

timestamp0
timestamp1

Planowanie czasu pracy w systemie równoważnym

[row cols_nr=”2″ class=”narrow”] [col size=”8″] Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby czas pracy w okresie rozliczeniowym nie przekroczył obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy. Dowiedz się szczegółów pobierając ebook i oglądając nagranie. [/col] [col size=”4″] [do_widget id=text-23] [/col] [/row]

timestamp0
timestamp2