category icon
Wybierz kategorię

Czy wiesz, że pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy na “odstrzał zwierząt”?

Jeśli w Twojej firmie zatrudniony jest “myśliwy” musisz wiedzieć, że jako pracodawca masz względem takiej osoby nowe obowiązki. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2017 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt pracownikowi, który przynależy do koła łowieckiego i tym samym jest uprawniony do polowania, a w tym również do odstrzału sanitarnego, przysługuje zwolnienie od pracy, w wymiarze do 6 dni roboczych. Zwolnienie od pracy na okoliczność “sanitarnego odstrzału zwierząt” powinno zostać udzielone  w terminie …

timestamp0
timestamp0

Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego

Czy wiesz, że Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. A dodatkowo również wypłacić z tego tytułu wynagrodzenie. Kiedy zatem pracodawca powinien zwolnić pracownika od pracy? Szczegółowe zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień …

timestamp0
timestamp0

O co chodzi z tym “wolnym” za 11 listopada?

W ostatnim czasie media społecznościowe i internet zalewa fala pytań o konieczność oddania pracownikom dnia wolnego za święto 11 listopada przypadające w tym roku w sobotę.  O co właściwie chodzi z tym oddawaniem dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 11 listopada? I tu Cię zaskoczę. Otóż nikomu nic nie oddajemy za żadne święto przypadające w sobotę! Więc o co chodzi? Już wyjaśniam. Ustalając wymiar czasu pracy mnożymy przez 40 liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, następnie dodajemy iloczyn 8 …

timestamp3
timestamp0

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi prawa do urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy, dokładnie z art. 1672Kodeksu pracy. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika we wskazanym przez niego terminie urlopu w wymiarze nie przekraczającym 4 dni w ciągu roku. Pracownik zgłasza żądanie …

timestamp0
timestamp1

Czy wiesz, że jest sposób na “lewe” zwolnienia lekarskie?

Czy wiecie, że pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych mają prawo do przeprowadzania kontroli „domowej” pracowników korzystających ze zwolnień od pracy z powodu choroby. Dodatkowo pracodawcy są uprawnieni do: kontroli zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy pod kątem formalnym – czy zwolnienia nie nasuwają podejrzeń podrobienia lub sfałszowania oraz czy zostały wypełnione zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru …

timestamp0
timestamp1

Urlop na żądanie, czyli ile, kiedy i na jakich zasadach

Urlop na żądanie budzi bardzo dużo kontrowersji i emocji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Przysługuje on każdemu pracownikowi w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym  niezależnie od liczby pracodawców oraz wymiaru czasu pracy w jakim zatrudniony jest pracownik. Urlop na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy, dokładnie z art. 1672 Kodeksu pracy. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika we wskazanym przez niego terminie urlopu w wymiarze nie przekraczającym 4 dni w ciągu roku. Pracownik zgłasza …

timestamp0
timestamp0