Szkolenia prowadzone przez prawników
i ekspertów prawa pracy

Harmonogram szkoleń

ZMIANY W URLOPACH ZWIĄZANYCH
Z RODZICIELSTWEM I NOWE UPRAWNIENIA PRACOWNICZE. PRAKTYCZNE OMÓWIENIE

Edycja II, 12 maja 2023 r.

ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW KODEKSU PRACY W 2023 R.

18 maja 2023 r.

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2023 R.

Edycja VIII, 24 maja 2023 r.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, z początkiem sierpnia 2022 r., miały wejść
w życie przepisy implementujące na grunt polskiego prawa pracy unijne dyrektywy – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy oraz tzw. work life balance. Na wdrożenie zmian pracodawcy dostaną ekstremalnie mało czasu! w niektórych przypadkach projektowane vacatio legis wynosi 14 dni!

 • Praca zdalna
 • Kontrola trzeźwości pracowników
 • Nowe zwolnienia od pracy, w tym urlop opiekuńczy i zwolnienie z tytułu siły wyższej
 • Wytyczne w sprawie zawierania i rozwiązywania umów na okres próbny i czas określony
 • Nowe uprawnienia dla rodziców
 • Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem
 • Ustawa o sygnalistach!

Kompleksowe omówienie zmian
w prawie pracy!

Przygotuj swoją firmę na rewolucję
w Kodeksie pracy!

Celem intensywnych szkoleń jest przekazanie Uczestnikom kompleksowej wiedzy o tym, jakie skutki w praktyce przyniosą zmiany w Kodeksie pracy. Jak należy się do nich przygotować i jak je zastosować w codziennej pracy. 

W ramach szkoleń omówione zostaną uchwalone już zmiany w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw. Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany w przepisach Kodeksu pracy wejdą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Dowiemy się m.in. o tym, jak wdrożyć pracę zdalną, jakie dokumenty przekazywać pracownikom, jak zawierać i wypowiadać umowy o pracę oraz jak praktycznie stosować nowe rozwiązania w zakresie uprawnień rodzicielskich.

Szkolenia trwają 5 godzin zegarowych – jest to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w prawie pracy

Uczestnicy otrzymują dostęp do platformy szkoleniowej za pomocą której:

 • W dniu rozpoczęcia szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne w formacie PDF
 • W ciągu 48 godzin od zakończenia szkolenia otrzymują nagranie video szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu udostępniany jest tuż po zakończeniu szkolenia
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych i nagrania video dostępny jest przez 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia

Trenerzy

Joanna Cur
Prawnik, Ekspert prawa pracy

Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z etyką w biznesie, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, manager, mentor. Absolwentka UMK w Toruniu, Społecznej Akademii Nauk oraz Podyplomowych Studiów Managerskich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Osiągała ze swoimi zespołami ponadprzeciętne wyniki.

W wieku 40 lat postanowiła spełnić swoje odkładane wcześniej marzenia, aby zostać prawnikiem. Zdecydowała się na kolejne studia, które ukończyła uzyskując tytuł magistra prawa. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską została aplikantem wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawo pracy oraz etyka w biznesie są jej pasją. W 2019 roku odeszła z korporacji, założyła firmę i poświęciła się swojej pasji w 100%.

prof. UW Krzysztof Walczak
Partner C&C Chakowski & Ciszek

Jest Partnerem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim. 

Przemysław Jeżek
Wykładowca akademicki

znany i ceniony na rynku szkoleń trener z wieloletnim doświadczeniem. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku”. Posiada wieloletnią i bogatą praktykę zawodową. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR oraz Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. W ramach współpracy z wydawnictwem Gofin odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy”.

Przemysław Jeżek jest autorem licznych publikacji, trenerem prowadzącym szkolenia i wykładowcą na wyższych uczelniach.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenia?

Szkolenia przeznaczone są dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce prawa pracy.

Szkolenia dedykowane są również praktykom z bogatym doświadczeniem, na co dzień zajmującym się omawianymi zagadnieniami, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, zdobyć certyfikat zawodowy, a także skonfrontować posiadany stan wiedzy z ekspertem i wykorzystać nowe informacje do podniesienia jakości usług kadrowo-płacowych świadczonych dla pracowników i pracodawców.

Edyta Marańska
Specjalista ds. obsługi klienta
Szkolenia, Webinary
+48 608 744 585
[email protected]

Kontakt

Na wszystkie Państwa pytania związane ze szkoleniami dot. zmian w prawie pracy, odpowie Edyta Marańska.
Zapraszamy do kontaktu!

Baza wiedzy

Przeczytaj eksperckie artykuły o zmianach w Kodeksie pracy!

BŁYSKAWICZNE TEMPO WDROŻENIA NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W ZAKRESIE TZW. DYREKTYWY WORK-LIFE BALANCE


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE – KONTROLA TRZEŹWOŚCI


NOWELIZACJA KODEKSU PRACY. PRACA ZDALNA
I KONTROLA TRZEŹWOŚCI


NOWELIZACJA KODEKSU PRACY. NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY.


[LIVE] PRACA ZDALNA W PROJEKCIE NOWELIZACJI KODEKSU PRACY – UREGULOWANA CZY PRZEREGULOWANA?


DYREKTYWA WORK-LIFE BALANCE. NOWE UPRAWNIENIA DLA PRACUJĄCYCH RODZICÓW


PROJEKT USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW. NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA.


NOWELIZACJA KP 2023. KODEKS PRACY WYPRZE TZW. USTAWĘ COVIDOWĄ!