Nowe zasady wydawania świadectw pracyŚwiadectwo pracy jest dokumentem o ściśle określonej treści wydawanym pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, stwierdzającym okoliczności dotyczące zakończonego zatrudnienia, które to okoliczności mają lub mogą mieć znaczenie przy ustaleniu prawa do świadczeń albo ich wymiaru w przyszłym stosunku pracy, a także uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

W nowym stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od zakończenia stosunku pracy, jeżeli nie będzie zamierzał kontynuować z pracownikiem zatrudnienia. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz ebook i obejrzyj materiał video.

 

+Nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj swój