Polski Ład II

Polski Ład 2.0

Eksperckie szkolenia dla zaawansowanych

Harmonogram szkoleń

26 kwietnia, 2023

Warsztaty – Płace dla zaawansowanych Prawidłowe ustalanie podstaw do wypłaty wynagrodzeń – aktualizacja 2023

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z założeniami większość przepisów wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Działy kadrowo-płacowe będą musiały zmierzyć się z kolejną falą zmian dotyczących zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów osiąganych w 2022 r.

Zapraszamy na serię szkoleń dedykowanych zmianom w tzw. Polskim Ładzie 2.0. Każde ze szkoleń rozszerzone jest o specjalistyczne zagadnienia związane z jednym z wybranych przez Uczestnika obszarów:

  • kalkulacją wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
  • rozliczaniem wynagrodzeń osób oddelegowanych do pracy w UE i cudzoziemców pracujących w Polsce
  • podstawą wymiaru świadczeń chorobowych w 2022 r. pracowników i zleceniobiorców.

Kompleksowe omówienie zmian
w Polskim Ładzie rozszerzone
o specjalistyczne zagadnienia związane
z kalkulacją wynagrodzeń

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników i zleceniobiorców po uchwaleniu przepisów „Polskiego Ładu”. Z dniem 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostają kolejne zmiany dotyczące zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osiąganych przez nich przychodów.

 Na szkoleniach prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem podatkowo-składkowym świadczeń.

 Szkolenia mają charakter warsztatów praktycznych, a ich celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniach prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem podatkowo-składkowym świadczeń ze wskazaniem przepisów prawnych (bez ich głębszej analizy) co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi – minimum teorii, maximum praktyki!

 Szkolenia trwają 5 godzin zegarowych – jest to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w rozliczaniu wynagrodzeń.

 Uczestnicy otrzymują dostęp do platformy szkoleniowej za pomocą której:

  • W dniu rozpoczęcia szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne w formacie PDF
  • W ciągu 48 godzin od zakończenia szkolenia otrzymują nagranie video szkolenia
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu udostępniany jest tuż po zakończeniu szkolenia
  • Dostęp do materiałów dydaktycznych i nagrania video dostępny jest przez 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia

Trener

Przemysław Jeżek

wykładowca akademicki, znany i ceniony na rynku szkoleń trener z wieloletnim doświadczeniem. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku”. Posiada wieloletnią i bogatą praktykę zawodową. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR oraz Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. W ramach współpracy z wydawnictwem Gofin odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy”. Przemysław Jeżek jest autorem licznych publikacji, trenerem prowadzącym szkolenia i wykładowcą na wyższych uczelniach.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenia?

Szkolenia przeznaczone są dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce naliczania wynagrodzeń.

Szkolenia dedykowane są również praktykom z bogatym doświadczeniem, na co dzień zajmujących się omawianymi zagadnieniami, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, zdobyć certyfikat zawodowy, a także skonfrontować posiadany stan wiedzy z ekspertem i wykorzystać nowe informacje do podniesienia jakości usług kadrowo-płacowych świadczonych dla pracowników i pracodawców.

Do wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu 2.0 pozostało:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Edyta Marańska
Specjalista ds. obsługi klienta
Szkolenia, Webinary
+48 608 744 585
[email protected]

Kontakt

Na wszystkie Państwa pytania związane ze szkoleniami
Polski Ład 2.0, odpowie Edyta Marańska.
Zapraszamy do kontaktu!