category icon
Wybierz kategorię

Dwa etaty w jednej firmie. Czy to możliwe?

Czy pracownik może pracować u jednego pracodawcy na więcej niż pełen etat? I tak i nie. Odpowiedź nie jest taka oczywista. Co prawda przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudniania na drugi etat u tego samego pracodawcy, jednak należy tu zachować szczególną ostrożność, aby nie zostało to potraktowane jak obejście przepisów o czasie pracy. A naruszenie przepisów o czasie pracy to już bardzo kosztowne doświadczenie, które może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (zgodnie z art. 281 pkt 5 kodeksu …

timestamp1
timestamp4

Jak obliczyć dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Za każdą godzinę przepracowaną ponad normę czasu pracy, pracownikowi przysługuje przede wszystkim normalne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Chodzi tu o takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Obejmuje ono, więc zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania określone stawka miesięczną lub godzinową, jak i dodatkowe składniki o charakterze stałym, które gwarantują zakładowe przepisy płacowe. Wynagrodzenie to może obejmować również dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, dodatek za pracę szkodliwa dla zdrowia czy inne dodatki. Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wyliczamy tylko i …

timestamp2
timestamp3

Ile wynosi maksymalny roczny limit nadgodzin?

Pracodawcy są zobowiązani do zachowania rocznego limitu nadgodzin, wynoszącego 150 godzin w roku kalendarzowym (czyli od 1 stycznia do 31 grudnia), w odniesieniu do pracownika. Ustawodawca przewidział jednak możliwość podniesienia tego limitu. Do ilu i w jaki sposób dowiesz się z poniższego artykułu oraz w Akademii Online Moniki Smulewicz. Aby podwyższyć limit nadgodzin, należy wprowadzić odpowiedni zapis do układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy, względnie do umowy o pracę,  jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie jest obowiązany …

timestamp0
timestamp1

Tajemnice rozliczania godzin nadliczbowych, czyli kiedy 50%, a kiedy 100%

[row cols_nr=”2″ class=”narrow”] [col size=”8″] Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz ebook i obejrzyj materiał video. [/col] [col size=”4″] [do_widget id=text-34] [/col] [/row]

timestamp0
timestamp0