category icon
Wybierz kategorię

Ile będziemy odpoczywać w 2018 roku?

Kilka dni temu pisałam o tym ile będziemy pracować w 2018 roku, a ile będziemy odpoczywać w 2018 roku? Czy to możliwe, że biorąc 16 dni urlopu można wygospodarować aż 49 dni wolnych ? Dzisiaj opowiem o tym ile będziemy wypoczywać w 2018 r. odpowiednio wykorzystując ułożenie kalendarza, czyli czas zaplanować urlopy. W przyszłym roku będzie bardzo dużo okazji do skorzystania z przedłużonego odpoczynku wykorzystując do tego długie weekendy. Jak to możliwe, że wystarczy 16 dni urlopu, aby w 2018 …

timestamp0
timestamp0

Czy plan urlopów może ulec zmianie?

Jak myślicie: Czy plan urlopów może ulec zmianie? Ostatni wpis poświeciłam zasadom tworzenia planów urlopowych. Dzisiaj opowiem o tym co się dzieje, jeśli urlop nie może odbyć się zgodnie z planem. Wszelkie zmiany wprowadzane do planu urlopów są ściśle określone przepisami prawa pracy. Mogą mieć one charakter fakultatywny lub obligatoryjny. Kodeks pracy w art. 164 dopuszcza przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika, przy czym musi on zostać umotywowany ważnymi przyczynami. Również szczególne potrzeby pracodawcy tj. zakłócenie toku pracy spowodowane nieobecnością pracownika, …

timestamp0
timestamp0

Plan urlopów – konieczność czy wygoda?

Jak sądzicie: Plan urlopów to konieczność czy wygoda? Zgodnie z zasadą corocznego urlopu obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do urlopu prawo. Urlopy wypoczynkowe powinny być ustalane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i udzielane zgodnie z planem urlopów (art.163 KP). Zasady sporządzania planu urlopów Plan urlopów jest dokumentem, w którym uwzględnia się wszystkie urlopy wypoczynkowe przewidziane u pracodawcy w danym roku kalendarzowym, w tym: urlop bieżący, do którego pracownik nabywa prawo z początkiem roku …

timestamp0
timestamp0