Zacznij wpisywać, naciśnij enter, by szukać, esc by przerwać.

Artykuł 23§1 Kodeksu Pracy

Tag