Tajemnice potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia o pracę


Jeżeli świadectwo pracy przedłożone przez pracownika zawiera wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, pracodawca ma obowiązek zawiadomienia o zatrudnieniu takiego pracownika komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
Aby dowiedzieć się więcej, pobierz ebook i obejrzyj materiał video.

+Nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj swój